BAS ERP

"BAS ERP" - інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств України, що розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого і середнього бізнесу і враховує специфіку обліку в Україні.

"BAS ERP" є розвитком систем ERP-класу – "Управління виробничим підприємством для України" і "ERP для України (бета-версія)", враховує досвід, накопичений при впровадженні та використанні цих систем у масштабних проектах, які налічують сотні робочих місць. 

   
   

Основні напрямки розвитку

1_functions BAS ERP_ukr.png

Підсистема управління виробництвом забезпечує управління по міжцехових переходах і на операційному рівні, оперативну диспетчеризацію, управління по "вузьких місцях", управління завантаженням обладнання.

Підсистема організації ремонтів дозволяє вести облік об'єктів ремонту, реєструвати напрацювання, контролювати виконання поточних та позапланових ремонтів.

Система обліку витрат і розрахунку собівартості забезпечує деталізацію до складу вихідних витрат, наочність та контроль обґрунтованості розрахунку.

Підсистема управління фінансами дозволяє вести облік у розрізі напрямків діяльності, використовувати гнучкі правила розподілу витрат. Функціонал казначейства дозволяє ефективно керувати грошовими коштами. Вдосконалені механізми та інструменти бюджетування використовують табличну модель бюджетування, дозволяють ефективно та наочно керувати бюджетним процесом з використанням діаграми Ганта.

Система ефективного управління процесом продажів, дозволяє використовувати мобільні робочі місця працівників складів і торгових представників.

Управління взаємовідносинами з клієнтами дозволяє оцінювати результати маркетингових акцій, відстежувати стадії угод з клієнтами, формувати воронку продажів та аналізувати ефективність роботи персоналу.

Підсистема управління закупівлями включає спеціалізовані робочі місця, що дозволяють відповідно до правил забезпечення автоматично розрахувати потребу у закупівлі ТМЦ.

Підсистема регламентованого обліку забезпечує автоматичне відображення господарських операцій в обліку відповідно до облікової політики з точністю до груп фінансового обліку, автоматичну виписку і контроль номенклатурного складу податкових накладних.

Функціональність управління персоналом і розрахунку заробітної плати дозволяє здійснювати ведення кадрового обліку в обсягах, що необхідно великим виробничим підприємствам, проводити розрахунок зарплати за даними вироблення.

Підсистема міжнародного фінансового обліку (МСФО) дозволяє вести облік і складати звітність, використовуючи різні способи підготовки звітності, комбінуючи дані бухгалтерського, оперативного і паралельного обліків.

Детальна інформація 

Впровадження BAS ERP

Впроваджувальнийцентр CONTO здійснює повний спектр послуг з автоматизації обліку та управління, застосовуючи технології проектного менеджменту. Відповідно до проектного підходу роботи з впровадження ERP системи у клієнта виконуються поетапно:

  • Попереднє обстеження підприємства з демонстрацією і підбором програмного забезпечення
  • Аудит бізнес-процесів підприємства та розробка проектної документації
  • Адаптація типового рішення або розробка оригінальної конфігурації
  • Дослідна експлуатація рішення і навчання користувачів
  • Запуск у промислову експлуатацію
  • Супровід і розвиток впровадженого рішення

Фахівці з впровадження BAS ERP

Впроваджувальний центр CONTO має статус "Центр ERP". Даний статус підтверджує наявність у партнера 1С всіх необхідних компетенцій з ERP-рішень для управління підприємством:

Купити BAS ERP

Вартість базової поставки продукту

Назва продукту

Ціна, грн.

BAS ERP

180000

BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій

54000