Корпоративний інструментальний пакет 8

«Корпоративний інструментальний пакет 8» — призначений для підвищення продуктивності, масштабованості і надійності інформаційних систем, працюючих на платформі «1С:Підприємство 8» за рахунок вирішення широкого кола технічних завдань, що виникають на всіх етапах життєвого циклу інформаційної системи. Продукт буде найбільш корисний у разі впровадження відносно великих — корпоративних — інформаційних систем, що характеризуються великим навантаженням на систему і великою кількістю робочих місць. «Корпоративний інструментальний пакет» може використовуватися як самостійно (наприклад, для оцінки застосовності якоїсь типової конфігурації для вирішення завдань клієнта), так і в якості додаткового інструмента, що дозволяє підвищити якість роботи впроваджуваної або вже впровадженої системи.

Можливості