1C:ERP Управління підприємством 2 для України

"1С:Підприємство 8. ERP 2" - інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств України, що розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого і середнього бізнесу.

Нове рішення є розвитком наймасовішої в Україні системи ERP-класу –"1С:Управління виробничим підприємством для України", враховує досвід, що накопичений під час впроваджень та використання цієї системи у масштабних проектах, які налічують понад п'ятсот робочих місць.

   
   

Основні напрямки розвитку

Функциональні можливості

Впровадження 1С:ERP

Спеціалисти з впровадження 1С:ERP

Купити 1С:ERP Управління підприємством 2 (бета-версія)


Основні напрямки розвитку

Рисунок_1.png

Підсистема управління виробництвом забезпечує управління по міжцехових переходах і на операційному рівні, оперативну диспетчеризацію, управління по "вузьких місцях", управління завантаженням обладнання.

Підсистема організації ремонтів дозволяє вести облік об'єктів ремонту, реєструвати напрацювання, контролювати виконання поточних та позапланових ремонтів.

Система обліку витрат і розрахунку собівартості забезпечує деталізацію до складу вихідних витрат, наочність та контроль обґрунтованості розрахунку.

Підсистема управління фінансами дозволяє вести облік у розрізі напрямків діяльності, використовувати гнучкі правила розподілу витрат. Функціонал казначейства дозволяє ефективно керувати грошовими коштами. Вдосконалені механізми та інструменти бюджетування використовують табличну модель бюджетування, дозволяють ефективно та наочно керувати бюджетним процесом з використанням діаграми Ганта.

Система ефективного управління процесом продажів, дозволяє використовувати мобільні робочі місця працівників складів і торгових представників.

Управління взаємовідносинами з клієнтами дозволяє оцінювати результати маркетингових акцій, відстежувати стадії угод з клієнтами, формувати воронку продажів та аналізувати ефективність роботи персоналу.

Підсистема управління закупівлями включає спеціалізовані робочі місця, що дозволяють відповідно до правил забезпечення автоматично розрахувати потребу у закупівлі ТМЦ.

Підсистема регламентованого обліку забезпечує автоматичне відображення господарських операцій в обліку відповідно до облікової політики з точністю до груп фінансового обліку, автоматичну виписку і контроль номенклатурного складу податкових накладних.

Функціональність управління персоналом і розрахунку заробітної плати дозволяє здійснювати ведення кадрового обліку в обсягах, що необхідно великим виробничим підприємствам, проводити розрахунок зарплати за даними вироблення.

Підсистема міжнародного фінансового обліку (МСФО) дозволяє вести облік і складати звітність, використовуючи різні способи підготовки звітності, комбінуючи дані бухгалтерського, оперативного і паралельного обліків.


Функциональні можливості

БЮДЖЕТУВАННЯ

МОНІТОРИНГ ТА АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

РЕГЛАМЕНТОВАНИЙ ОБЛІК

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ

ОРГАНИЗАЦІЯ РЕМОНТІВ

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ

УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ

УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ

УПРАВЛІННЯ СКЛАДОМ І ЗАПАСАМИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ


Впровадження 1С:ERP

Впроваджувальнийцентр ABBYY Україна здійснює повний спектр послуг з автоматизації обліку та управління, застосовуючи технології проектного менеджменту. Відповідно до проектного підходу роботи з впровадження ERP системи у клієнта виконуються поетапно:

 • Попереднє обстеження підприємства з демонстрацією і підбором програмного забезпечення
 • Аудит бізнес-процесів підприємства та розробка проектної документації
 • Адаптація типового рішення або розробка оригінальної конфігурації
 • Дослідна експлуатація рішення і навчання користувачів
 • Запуск у промислову експлуатацію
 • Супровід і розвиток впровадженого рішення


Фахівці з впровадження 1С:ERP

Впроваджувальний центр ABBYY Україна має статус "1С:Центр ERP". Даний статус підтверджує наявність у партнера 1С всіх необхідних компетенцій з ERP-рішень для управління підприємством:

Купити 1С:ERP Управління підприємством 2 (бета-версія)

Продукт "1С:Підприємство 8. ERP (бета-версія)" можна використовувати для проведення самостійних пілотних впроваджень конфігурації "ERP Управління підприємством 2 для України" в організаціях, які є кінцевими користувачами.

Код

Найменування

Ціна, грн., без ПДВ   

2900001765695

1С:Підприємство 8. ERP 2 (бета-версія)

12 000


Продукт "1С:Підприємство 8. ERP 2 (бета-версія)" включає в себе:

 • Дистрибутиви:
  • платформи "1С:Підприємство  8.3";
  • конфігурації "ERP Управління підприємством 2 для України" (бета-версія).
 • Документація (в електронному вигляді):
  • Комплект документації до платформи "1С:Підприємство 8";
  • Комплект документації до конфігурації "ERP Управління підприємством 2 для України" (бета-версія).
 • Конверт с пін-кодами програмної ліцензії "1С:Підприємство 8".
 • Користувацька угода на використання системи "1С:Підприємство 8. ERP 2" (бета-версія) на одному робочому місці.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу "1С:Підприємство 8" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000 робочих місць).