Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Для навчальних закладів

Фірма «1С» пропонує спеціальні умови співпраці з вищими і середніми освітніми установами в рамках Договору про співпрацю з вищими і середніми навчальними закладами. Для вивчення і освоєння системи «1С:Підприємство» студентам і викладачам пропонується ПП «1CПідприємство 8. Комплект для навчання у вищих і середніх навчальних закладах України».

Умови співпраці фірми «1С» з Навчальними закладами

У зв'язку з розширенням сфери застосування IT-технологій з'являється необхідність у виборі найбільш сучасних і досконалих програм для здійснення процесу обліку і управління. Зростає і потреба у фахівцях, здатних грамотно і ефективно використовувати ці технології. Все частіше абітурієнти звертають увагу на наявність у програмах навчальних закладів курсів, що надають можливість навчатися сучасним програмам ведення обліку.

На сьогоднішній день серед обліково-управлінських програм найпопулярнішою, надійною та ефективною є система програм «1С:Підприємство», яку надає фірма «1С», провідний виробник софту в Україні, Росії та інших країнах СНД.

Фірма «1С» пропонує спеціальні умови співпраці з вищими і середніми освітніми установами в рамках Договору про співпрацю з вищими і середніми навчальними закладами.

Освітні установи, які уклали Договір про використання програмних продуктів у навчальному процесі, отримують можливість купувати для навчального процесу програмні продукти «1С» на особливо пільгових умовах, безкоштовно оновлювати їх у разі виходу нових версій. Слід звернути увагу, що на відміну від багатьох інших виробників ПП, фірма «1С» надає для навчального процесу не «урізану» навчальну версію, а повну версію з документацією, тобто точно той же продукт, який купують і звичайні користувачі.

Для вивчення і освоєння системи «1С:Підприємство» студентам і викладачам пропонується ПП «1С:Підприємство 8. Комплект для навчання у вищих та середніх навчальних закладах України», вартість 3 240, 00 грн.

Поставка «1С:Підприємство 8. Комплект для навчання у вищих і середніх навчальних закладах України» (4820179072792) включає такі програмні продукти:

Прикладні рішення, що випускаються на платформі "1С:Підприємство 8.3":

 •  "Документообіг КОРП для України", редакція 1.3, див. v8.1c.ru/regional/ua/RegionalSolutions_UA_DO_CORP.htm,

 •  "Управління невеликою фірмою для України", редакція 1.4, див.v8.1c.ru/regional/ua/RegionalSolutions_UA_UNF.htm.

Прикладні рішення, що випускаються на платформі "1С:Підприємство 8.2":

 • "Бухгалтерія для України , редакція 1.2, див. v8.1c.ru/regional/ua/buh/RegionalSolutions_UA_BUH.htm,

 • "Управління торгівлею для України", редакція 3.0, див. v8.1c.ru/regional/ua/RegionalSolutions_UA_UT.htm,

 • "Зарплата і управління персоналом для України", редакція 2.1, див. v8.1c.ru/regional/ua/RegionalSolutions_UA_ZUP.htm,

 • "Управління торговим підприємством для України", редакція 1.2, див. v8.1c.ru/regional/ua/RegionalSolutions_UA_UTP.htm,

 • "Управління виробничим підприємством для України", редакція 1.3, див. v8.1c.ru/regional/ua/RegionalSolutions_UA_UPP.htm,

 • "Бухгалтерія для бюджетних установ України", редакція 1.0, див. v8.1c.ru/regional/ua/RegionalSolutions_UA_BDG_BUH.htm,

 • "Зарплата і кадри для бюджетних установ України", редакція 1.0, див. v8.1c.ru/regional/ua/RegionalSolutions_UA_BDG_ZUP.htm,

 • "Комплексний облік для бюджетних установ України", редакція 1.0, див. v8.1c.ru/regional/ua/RegionalSolutions_UA_BDG_COM.htm.

Методичні посібники:

 • Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. "1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика (+CD)", див. v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=441;

 • Хрусталева Е.Ю. "Язык запросов 1С:Предприятия 8 (+CD)", див. v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=436;

 •  "Hello, 1C. Пример быстрой разработки приложений на платформе "1С:Предприятие 8.3". Мастер-класс (+CD)", див. v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=451;

 • "Mobile 1C! Пример быстрой разработки мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8.3". Мастер-класс (+CD)", див. v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=450;

 •  Хрусталева Е.Ю. "Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе 1С:Предприятие 8 (+CD)", див. v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=460;

 •  Богачева Т.Г., Попов И.В. "1С:Предприятие 8 для Украины. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах (+ CD)", див. 1c.ru/news/info.jsp?id=17004;

 •  Кепцова О.Ю.,  Генералова И.С. "1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой 8 для Украины. Самоучитель", див. 1c.ru/news/info.jsp?id=16604;

 • Абрашина Е., Емельянов И. "Использование механизма расширенной аналитики в конфигурации Управление производственным предприятием для Украины", див. 1c.ru/news/info.jsp?id=12943.

До складу продукту також входять дистрибутиви 32-розрядного сервера "1С: Підприємства" версій 8.2 і 8.3, програмна ліцензія на 32-розрядний сервер "1С:Підприємство 8" і клієнтська ліцензія на 50 робочих місць.

Програмний продукт «1С:Підприємство 8. Комплект для навчання у вищих і середніх навчальних закладах України» продається вищим і середнім освітнім закладам, які уклали договір про співпрацю з фірмою «1С Україна». Після підписання договору продукт «1C:Підприємство 8. Комплект для навчання у вищих і середніх навчальних закладах України» може бути придбаний через партнерів-франчайзі 1С компанії CONTO. Для комплексної підтримки навчального процесу, орієнтованого на фундаментальну підготовку молодих фахівців, чия подальша робота буде пов'язана з активним використанням програмних продуктів сімейства «1С:Підприємство», фірма «1С» надає пільгову передплату- ІТС Україна ВНЗ.

Програмні продукти 1С вже використовуються в навчальних планах багатьох освітніх закладів різного рівня акредитації як державного підпорядкування, так і комерційних.

Також зверніть увагу, що існують різні галузеві і спеціалізовані модифікації комплекту для навчання 1С:

— 1С:Підприємство 8. Доповнення до комплекту для навчання у вищих і середніх навчальних закладах України» Будівництво

— 1С:Підприємство 8. Доповнення до комплекту для навчання у вищих і середніх навчальних закладах України» Сільське господарство

ПП «1С:Підприємство 8. Комплект для навчання у вищих і середніх навчальних закладах України» успішно впроваджено в систему роботи провідних вищих навчальних закладів у більшості областей України, а саме: Тернопільський державний економічний ун-т, Сумський державний ун-т, Університет Економіки та Права «КРОК», Київський ун-т ринкових відносин, Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж і багато інших.

Крім того, освітня установа отримує дилерські знижки на всі продукти, поширювані фірмою «1С». Знижки надаються не тільки для ПП, що використовуються в навчальному процесі, але й для продуктів, придбаних з іншими цілями, наприклад, для внутрішньої автоматизації діяльності самих навчальних закладів.

Із розширенням сфери застосування рішень на платформі «1С:Підприємство 8» зростає затребуваність фахівців, здатних грамотно і ефективно використовувати цю систему. Освітній заклад має можливість на пільгових умовах навчати своїх співробітників у навчальному класі «1С» і отримувати консультації на фірмі «1С», а також (за бажанням) безкоштовно атестувати своїх працівників на знання економічних програмних продуктів «1С». Фірма 1С в рамках «Угоди про сертифікованому навчанні учнів» пропонує придбати за спеціальними цінами методики навчання за платформою і прикладними рішеннями, які розроблені методистами 1С. Це дає можливість включати курси навчання в навчальний план навчального закладу без попередньої підготовки методик викладання. Дізнатися умови підготовки власних викладачів для проведення навчання ЦСО у Вашому навчальному закладі Ви можете електронною поштою partners@conto.com.ua.

Спеціальна пропозиція від компанії CONTO! Навчальний заклад, який придбає ПП «1С:Підприємство 8. Комплект для навчання у вищих і середніх навчальних закладах України» має можливість безкоштовного навчання своїх співробітників на курсах ЦСО у навчальному центрі CONTO.

Додаткову інформацію Ви можете дізнатися, зателефонувавши за телефоном (044) 499-29-56, або електронною поштою partners@conto.com.ua.