Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

BAS ERP

"BAS ERP" - інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств з урахуванням кращих світових і вітчизняних практик автоматизації великого і середнього бізнесу.

BAS ERP - нове покоління системи управління підприємством ERP-класу.

Враховує досвід, накопичений при впровадженні та використанні цієї системи в масштабних проектах, які налічують сотні і тисячі робочих місць.
Особливу увагу при розробці було приділено реалізації функціональних можливостей, затребуваних великими підприємствами різних напрямків діяльності, у тому числі з технічно складним багатопередільним виробництвом.

  
buy-ukr.png
 Zamovyty-demonstr-small.png

Конкурентні переваги

Функціональні можливості

Розвиток та інновації в «BAS ERP» відносно «1С:УПП»

Вартість рішення


Конкурентні переваги

 • Широкі функціональні можливості на рівні ERP-систем міжнародного класу.
 • Підтримка роботи через Інтернет, в тому числі "хмарні" технології і робота на мобільних пристроях.
 • Велика кількість спеціалізованих рішень, які розширюють можливості системи ( PDM , EAM ,PMO , ITIL , CRM , MDM , WMS , TMS , BSC , ECM , CPM , ESB , GIS та ін.).
 • Підходить для будь-якої галузі.
 • Широка мережа партнерів з багаторічним досвідом впровадження ERP-систем.
 • Багатоплатформність, гнучкість і підтримка відкритого ПЗ.
 • Невисока вартість володіння і можливість отримання істотного економічного ефекту зі зростанням продуктивності праці і швидким поверненням інвестицій.

Функціональні можливості*

1_functions BAS ERP_ukr.png


Моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства

Управління виробництвом, оптимізація планування

Управління витратами і розрахунок собівартості

Управління фінансами

Бюджетування

Регламентований облік, МСФЗ

Управління взаємовідносинами з клієнтами

Управління продажами

Управління закупівлями

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Складське господарство і управління запасами

Організація ремонтів

Розвиток та інновації в «BAS ERP» відносно «1С:УПП»:

 • Підсистема управління виробництвом забезпечує управління по міжцеховим переходам і на операційному рівні, оперативну диспетчеризацію, управління по "вузьким місцям", управління завантаженням обладнання.
 • Система обліку витрат і розрахунку собівартості забезпечує деталізацію до складу вихідних витрат, наочність і контроль обґрунтованості розрахунку.
 • Підсистема регламентованого обліку забезпечує автоматичне відображення господарських операцій в обліку відповідно до облікової політики з точністю до груп фінансового обліку, автоматична виписка і контроль номенклатурного складу податкових накладних.
 • Функціональність управління персоналом і розрахунку заробітної плати дозволяє здійснювати ведення кадрового обліку, необхідне великим виробничим підприємствам, проводити розрахунок зарплати за даними виробітку.
 • Управління взаємовідносинами з клієнтами дозволяє оцінювати результати маркетингових акцій, відстежувати стадії угод з клієнтами, формувати воронку продажів і аналізувати ефективність роботи персоналу.
 • Підсистема управління закупівлями включає спеціалізовані робочі місця, що дозволяють відповідно до правил забезпечення автоматично розрахувати потребу в закупівлі ТМЦ.
 • Система ефективного управління процесом продажів дозволяє використовувати мобільні робочі місця працівників складів і торгових представників.
 • Підсистема управління фінансами дозволяє вести облік в розрізі напрямів діяльності, використовувати гнучкі правила розподілу витрат. Функціонал казначейства дозволяє ефективно управляти грошовими коштами.
 • Вдосконалені механізми і інструменти бюджетування використовують табличну модель бюджетування, дозволяють ефективно і наочно управляти бюджетним процесом з використанням діаграми Ганта.
 • Підсистема управління складом і запасами - управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом,  можливості автоматичного ціноутворення, що налаштовуються, використання регламентованих процесів продажів, управління торговими представниками, моніторинг стану процесів продажів, відокремлений облік за замовленнями (резервування потреб), мобільні робочі місця працівників складів, облік багатооборотної тари, управління доставкою і товарний календар.
 • Підсистема організації ремонтів дозволяє вести облік об'єктів ремонту, реєструвати напрацювання, контролювати виконання поточних та позапланових ремонтів.
 • Підсистема підготовки звітності відповідно до стандартів міжнародної фінансової звітності (МСФЗ) дозволяє вести облік і складати звітність, використовуючи різні способи підготовки звітності, комбінуючи дані бухгалтерського, оперативного і паралельного обліків. 

Вартість рішення

Вартість базової поставки продукту

Назва продукту

Ціна, грн.

BAS ERP

180000

BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій

54000