Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Автоматизація промислового підприємства

Все частіше і частіше у виробничого підприємства виникає потреба в організації комплексної інформаційної системи, яка відповідала б корпоративним, державним і міжнародним стандартам і забезпечила фінансово-господарську діяльність компанії загалом. Впровадження такої інформаційної системи є реальною конкурентною перевагою в нинішніх умовах.

Продукт для автоматизації виробничого підприємства

Чому компанії вибирають «1С:Управління виробничим підприємством»?

Переваги рішення для різних рівнів управління

Як автоматизувати підприємство?

Для тих, хто автоматизує підприємство силами власного ІТ-підрозділу

Результати проекту

Досвід впровадженняПродукт для автоматизації виробничого підприємства

Рішення «Автоматизація промислового підприємства холдингу» («1С:Управління виробничим підприємством для України») — унікальне і затребуване на ринку прикладних рішень, що належать до систем ERP-класу, яке дозволяє охопити всі потреби управління і обліку на виробничих підприємствах.


Чому компанії вибирають «1С:Управління виробничим підприємством»?

Діяльність компанії стає більш наочною, контрольованою і керованою за рахунок роботи всіх відділів, що роблять вплив на роботу виробничого підприємства в єдиній інформаційній базі.

Єдина інформаційно-управлінська система, побудована на рішення системи «1С:Підприємство 8»

 

Типове рішення дозволяє використовувати РАУЗ (розширену аналітику обліку витрат) — новий механізм обліку собівартості запасів і витрат. Використання РАУЗ дозволяє скоротити час розрахунку собівартості в 6-7 разів; проводити документи «заднім числом» і це не впливає на правильність ведення обліку запасів і витрат; не виконувати ресурсомісткі процедури перепроведения документів перед регламентними операціями закриття періоду.

Автоматичний розрахунок собівартості забезпечує керівництво достовірною інформацією про структуру витрат. Завдяки зручним звітам можна бачити реальний стан компанії і планувати її роботу на довгу перспективу.

«Управління виробничим підприємством» має низку переваг:

  • Дозволяє вести оперативний облік виробництва, керувати витратами і своєчасно приймати управлінські рішення.
  • Планувати роботи: розподіляти трудові ресурси і ефективно завантажувати виробничі потужності.
  • Дозволяє оперативно управляти виробничим циклом.
  • Дозволяє формувати спеціалізовані виробничі звіти.
  • Дозволяє вести комплексний аналіз діяльності підприємства.
  • Дозволяє розраховувати собівартість продукції і надавати звіти про собівартість виробленої продукції: бланки калькуляції; таблиця розрахунків розподілу непрямих витрат.
  • Скорочує обсяги паперового документообігу на підприємстві.
  • Дозволяє оцінювати ефективність виробництва.
  • Спрощення та прискорення процесів формування регламентованої звітності.


Переваги рішення для різних рівнів управління

Керівник підприємства та управлінці, які відповідають за розвиток бізнесу, отримують широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності. 

Керівники підрозділів, менеджери і співробітники, безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою і іншою діяльністю із забезпечення процесу виробництва, — інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи у своїх напрямах. 

Працівники облікових служб отримують кошти автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства до корпоративних стандартів виробничого підприємства. 

Бухгалтер підприємства з легкістю проводить операції по банках і касі, валютні операції, виконує облік основних засобів, нематеріальних активів, товарів і послуг, виконаних робіт, а також проводить розрахунки з іншими підприємствами, підзвітними особами і бюджетам, здійснює нарахування із заробітної плати.


Як автоматизувати підприємство?

1. Визначити цілі автоматизації

У фахівців CONTO є досвід автоматизації виробничих підприємств на базі різних програмних продуктів «1С». Ми готові зустрітися і разом визначити цілі і пріоритети впровадження, вибрати систему, яка буде базою для автоматизації бухгалтерського обліку. Зазвичай ми проводимо 1-2 зустрічі, в якій беруть участь: фінансовий директор, бухгалтер, начальник кадрової служби та інші зацікавлені співробітники зі сторони підприємства, а також консультанти центру впровадження CONTO.

2. Розробити сценарій автоматизації та детальний план-графік робіт з впровадження системи

Для вибору сценарію необхідно передпроектне обстеження: аналіз бізнес-процесів, опитування персоналу тощо. Після цього складається детальний план-графік і сценарій (концепція) майбутньої автоматизації.

3. Навчити користувачів системи

В ході реалізації проектів з автоматизації різних підприємств України, фахівцями центру впровадження CONTO була розроблена спеціальна методика навчання, яка дозволяє користувачам, навіть найпочатковішого рівня, освоїти роботу в системі в найкоротші терміни.

4. Безпосередньо впровадити програмний продукт

В ході впровадження проводиться розробка технічної документації, доробка типової конфігурації 1С відповідно до потреб саме вашого підприємства, проводиться підготовка і передача даних з розрізнених і застарілих програм в централізовану базу.

5. Перехід до експлуатації автоматизованої системи

Проводиться дослідна експлуатація, в ході якої користувачі закріплюють навички, отримані в процесі навчання. Після цього починається промислова експлуатація. Фахівці CONTO супроводжують всі дії користувачів.

6. Перехід до супроводу проектного рішенняДля тих, хто автоматизує підприємство силами власного ІТ-підрозділу

Деякі українські підприємства вирішують проводити автоматизацію виробничих і управлінських процесів силами власних фахівців. Ми розуміємо, наскільки це непростий шлях, і пропонуємо консультаційні послуги фахівців CONTO на всіх стадіях проекту. Ми можемо допомогти вам:


Результати проекту

Підприємство отримує повністю автоматизовані ключові виробничі, управлінські та бухгалтерські бізнес-процеси. Як наслідок, зменшується кількість рутинних операцій, підвищується продуктивність праці співробітників, а саме підприємство стає більш конкурентоспроможним і підвищує свою вартість на ринку.


Досвід впровадження

Система «1С:Управління виробничим підприємством» постійно вдосконалюється фахівцями CONTO, виходячи із завдань вітчизняних промислових підприємств. Воно апробовано в реальних умовах і отримало позитивні відгуки наших клієнтів. З деякими прикладами його застосування Ви можете ознайомитися тут у розділі «Реалізовані проекти».