+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Використання цього продукту дає можливість керівникам отримати всю необхідну оперативну інформацію для вирішення управлінських завдань в найбільш стислі терміни.

Завдання та інструменти управління збутом, продажем

Завдання: Оптимізувати дебіторську заборгованість. Класифікувати боржників, визначити для кожного з них політику стягнення боргів.

Ризики: Затримки платежів, втрати грошей, втрати клієнтів, судові витрати та ін.

Дані для правильного рішення: Дані про поточні заборгованості, включаючи термін простроченої заборгованості, історія відносин з клієнтом, обсяг і регулярність здійснюваних ним закупівель, частка покупця в структурі доходів і структурі валового прибутку, кількість порушень умов оплати в минулі періоди.

8_debt_dolg2.jpg  

7_debt_dolg.jpg

Мал.1. «Звіт дебіторська заборгованість»

 

Завдання: Залучити й утримати покупців в умовах постійної зміни ринкових умов.

Ризики: Неефективна реклама, втрата клієнтів через неякісну роботу персоналу та неефективної взаємодії, через неконкурентоспроможні умови відвантаження та ін.

Дані для правильного рішення: інформація про ефективність джерел реклами, про ефективність роботи персоналу, інформація про звернення клієнтів, їхня класифікація за ABC-методом, історія взаємин з ними і ін.

1_abc_contrl.jpg

Мал.2. Звіт «АВС-аналіз продажів»

 

Завдання: Визначити оптимальні ціни на товари. Тут важливо знайти відповіді на питання: на яку номенклатуру і наскільки необхідно змінити ціну, як це співвідноситься з динамікою цін конкурентів.

Ризики: Робота «в мінус», лавиноподібне зниження цін на ринку, нееластичність попиту та ін.

Дані для правильного рішення: Ціни конкурентів, собівартість поточна і прогнозна, залишки продукції і плани надходжень, динаміка попиту, ринкова кон'юнктура, додаткові витрати, різні сценарії продажу та ін.

3_analys_price.jpg   

Мал. 3. Звіт «Аналіз цін»

22_price.jpg

Мал. 4. Звіт «Прайс-лист»

 

Завдання: Підвищити ефективність роботи торгового персоналу, оптимізувати витрати та адаптувати систему мотивації менеджерів під нові умови.

Ризики: Кадрові помилки, неефективність системи мотивації.

Дані для правильного рішення: Порівняння показників роботи менеджерів, прив'язка системи оплати праці до показників, інформація про клас співробітника: «генератор прибутку»; «середнячок», якого можна ефективно навчити; «баласт», від якого треба позбавлятися.

13_manager_prog.jpg

Мал. 5. Звіт «Показники роботи менеджерів»

 

Завдання: Не допустити витоку інформації про клієнтів у разі скорочення персоналу.

Ризики: Крадіжка інформації про клієнтів.

Дані для правильного рішення: База даних CRM з розмежуванням прав доступу.

19_polzovateli.jpg

Мал. 6. Довідник «Користувачі»

 

Завдання та інструменти управління виробництвом

Завдання: Оптимізувати виробничі процеси і знизити собівартість.

Ризики: Отримати істотно менший ефект від економії, ніж очікувалося, не звернути увагу на витрати, які можна істотно знизити без шкоди для бізнесу, отримати істотне зниження якості продукції, не виконати план виробництва і втратити клієнтів та ін.

Дані для правильного рішення: Докладна структура витрат за підрозділами, докладна собівартість кожного виду продукції, контроль витрат на місцях їхнього виникнення, аналіз впливу змін на технологію виробництва, аналіз і оптимізація норм виконання операцій і ін.

23_rayz_zatraty.jpg    

Мал. 7. Звіт «Відомість з обліку витрат»

10_kalk_proizvodstv.jpg  

Мал. 8. Звіт «Калькуляція собівартості»

24_sebestoimost_calc.jpg

Мал. 9. Обробка «Розрахунок планової собівартості»

 

Завдання: Здійснювати динамічне перепланування виробництва з урахуванням змін планів продажів.

Ризики: Не перебудувавши вчасно плани, можна зробити вироби та їхні компоненти, які не будуть затребувані тривалий час. Відсутність необхідних ресурсів або збої в постачанні матеріалів не дозволять виконати замовлення клієнта.

Дані для правильного рішення: Зміни і різні сценарії планів продажів, виробництва і постачання, інформація про ресурси і завантаження робочих центрів, стану замовлень у виробництві, обсяги незавершеного виробництва, зміни в складі та технології виготовлення виробів і багато іншого.

17_plan_prodaz.jpg

Мал. 10. Документ «План продажів»

 

Завдання: Підвищити якість і конкурентоспроможність продукції, скоротити витрати на проведення ремонтів та обслуговування обладнання без зростання собівартості, адаптувати виробництво під випуск змінених виробів з урахуванням специфіки замовлених клієнтами опцій, контролювати рентабельність виробництва в умовах, що змінюються.

Ризики: Помилки в проектуванні нових виробів, невиконання в термін замовлень на нову продукцію, великі втрати на переналагодження обладнання, неоптимальне завантаження ресурсів, зрив планів випуску паралельних виробів, «робота в нуль» і ін.

20_posm_plan.jpg

Мал. 11. Документ «План виробництва за змінами»

 

Завдання та інструменти управління постачанням, закупівлями

Завдання: Купувати тільки те, що необхідно в умовах постійної зміни планів і прогнозів продажу товарів, потреб в матеріалах основних і обслуговуючих виробництв. Контролювати заявки служб на їхню відповідність планам і лімітам.

Ризики: У разі обмеженого фінансування закупити непотрібні матеріали і не забезпечити закупівлю необхідних для випуску затребуваної продукції матеріалів, заморозити дефіцитні оборотні засоби на складі.

Дані для правильного рішення: Точні актуальні потреби в матеріалах з класифікацією за критичністю закупівлі, календарні плани закупівель, ліміти за підрозділами, бюджети на закупівлі, інформація про прогнозовану наявність коштів для платежу на певну дату, база постачальників з умовами постачання.

21_potrebnosti.jpg

Мал. 12. Обробка «Формування потреб»

 

Завдання: Класифікувати заборгованості постачальникам за ризиками для бізнесу, визначити черговість погашення заборгованостей.

Ризики: Зрив постачань з причини несплати, зупинки виробництва, проблеми з покупцями.

Дані для правильного рішення: Інформація про заборгованість постачальникам, платіжний календар, інформація від яких закупівель можна відмовитися через зміну планів виробництва, інформація про умови поставок.

12_kred_dolg.jpg  

18_plat_kalendar.jpg

Мал. 13. Звіт «Кредиторська заборгованість»

 

Завдання та інструменти управління персоналом

Завдання: Виявити неефективні трудові ресурси для скорочення витрат на персонал.

Ризики: «Під мітлу» скоротити корисних співробітників, від яких залежить прибутковість компанії.

Дані для правильного рішення: Об'єктивні вимірні показники роботи співробітників.

14_manager_tabl.jpg

Мал. 14. Звіт «Показники роботи менеджерів»

25_motivation_sceme.jpg

Мал. 15. Довідник «Показники схем мотивації»

 

Завдання: Виявити персонал, навчання якого дозволить в умовах кризи підвищити ефективність роботи компанії.

Ризики: Вкласти кошти в навчання і не отримати поліпшення показників роботи.

Дані для правильного рішення: Динаміка показників роботи працівника до і після навчання.

11_kompetencia.jpg   

Мал. 16. Звіт «Оцінка компетенції працівників»

 

Завдання та інструменти управління матеріальними ресурсами

Завдання: Оптимізувати витрати на складський персонал.

Ризики: Якщо не забезпечити заміну персоналу оптимізованими складськими технологіями, можна отримати комплекс проблем.

Дані для правильного рішення: Дані з інформаційної системи, оптимізує складське зберігання і вивільняє ресурси.

15_oborot_tov.jpg  

Мал. 17. Звіт «Аналіз оборотності товарів»

2_analys_dost_tov.jpg

Мал. 18. Звіт «Аналіз доступності товарів на складах»

 

Завдання та інструменти управління фінансами

Завдання: Не допускати касових розривів, планувати надходження і витрати.

Ризики: Не вчасно оплатити поставку матеріалів — зірвати виконання плану, не виплатити вчасно заборгованість — поставити під сумнів нові кредити, не надати покупцеві розстрочку на 3 дні, маючи таку можливість, — втратити покупця тощо.

Дані для правильного рішення: Прогнозні дані про надходження і витрати на кожен день, план-фактне порівняння, облік відхилень.

Завдання: Оптимізувати дебіторську заборгованість. Класифікувати боржників, визначити для кожного з них політику стягнення боргів. Низка покупців в період кризи зацікавлена у відстрочці платежу, і для підприємства важливо приймати обґрунтовані рішення щодо надання їм кредитних ліній.

Ризики: Затримки платежів, втрати грошей, втрати клієнтів, судові витрати та ін.

Дані для правильного рішення: Дані про поточну заборгованість, включаючи термін простроченої заборгованості; історія відносин з клієнтом, обсяг і регулярність здійснюваних ним закупівель; частка покупця в структурі доходів і структурі валового прибутку; кількість порушень умов оплати в минулі періоди.

16_plan_dviz.jpg  

Мал. 19. Документ «План руху грошових коштів»

4_balance.jpg  5_balance2.jpg  6_balance3.jpg

Мал. 20. Звіт «Фінансовий аналіз даних бюджетування»

Управління виробничим підприємством — це потужний інструмент, необхідний для прийняття управлінських рішень і контролю діяльності підприємства на всіх рівнях управління.