+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Підсистеми «Управління сільськогосподарським підприємством для України»

 • Планування сільгоспдіяльності в рослинництві
 • Оптимізація розміщення культур
 • Виробничий облік сільгоспробіт і послуг
 • Облік розрахунків за оренду земельних паїв
 • Виробничий облік ВРХ (груповий, індивідуальний)
 • Планування діяльності свинокомплексу
 • Виробничий облік на свинокомплексі (груповий, індивідуальний)
 • Кредитний портфель (облік майна у заставу)
 • Типові підсистеми конфігурації «Управління виробничим підприємством для України»

Типові підсистеми конфігурації «Управління виробничим підприємством для України»

 • Управління фінансами
 • Підготовка звітності за МСФЗ
 • Управління складом (запасами)
 • Управління продажами
 • Управління закупівлями
 • Управління відносинами з клієнтами 
 • Управління персоналом
 • Розрахунок заробітної плати
 • Бюджетування

Ідеологія обліку та накопичення витрат «Управління сільськогосподарським підприємством для України»

 • Прямі витрати в момент виникнення відносяться на культуру, продукцію тваринництва
 • Загальновиробничі витрати розподіляються на кожен місяць
 • Витрати допоміжних виробництв накопичуються протягом року і розподіляються у кінці виробничого циклу

6_balance3.jpg

Звіт «Відомість з обліку витрат»

Підсистема «Планування сільгоспдіяльності в рослинництві» забезпечує ефективне використання земель і виробничих ресурсів.

Підтримує:

 • Планування «що, якщо?» — вихід на хлібофуражний баланс, план продажів і прогнозований баланс для альтернативних планів розміщення культур;
 • Детальне планування прямих і непрямих витрат рослинництва;
 • Складання оптимальних технологічних карт полів;
Ris_2.jpg

Документ «Технологічна карта»

 • Аналіз коефіцієнта забезпеченості технікою;
 • Формування прогнозного бюджету доходів і витрат.

Автоматично формуються руху за бюджетними операціями, що дозволяє виконувати:

 • Фінансовий аналіз прогнозного балансу;
 • Формування аналітичних звітів за бюджетами;
 • План-фактний аналіз даних.

Звіти

Автоматичні звіти підсистеми планування в рослинництві:

Технологічні карти полів: 
 • Структура посівних площ; 
 • Звіт про технологічний пакет; 
 • Універсальний звіт про технологічні карти. 

Послуги сторонніх організацій: 
 • Звіт про послуги сторонніх організацій; 
 • Звіт про комунальні послуги; 
 • План з експлуатаційного обслуговування автотранспорту і сільгосптехніки. 
План продажів: 
 • План продажу продукції рослинництва; 
 • Хлібофуражний баланс. 


Зведення витрат і собівартості: 
 • Калькуляція собівартості допоміжних виробництв; 
 • Зведений звіт про доходи і видатки; 
 • Калькуляція собівартості продукції; 
 • Універсальний звіт про собівартість центрів витрат.
Ris_3.jpg

Звіт «Зведений звіт про доходи та видатки»

Підсистема «Оптимізація розміщення сільгоспкультур» призначена для аналізу стану ґрунтів полів, визначення найбільш прийнятних для вирощування на кожному полі сільськогосподарських культур в планованому році, розрахунку потреби в мінеральних та органічних добривах.

Підтримує:

 • Формування ґрунтово-агроекологічних обмежень з вибору культури в умовах конкретного поля;
 • Агроекологічна оптимізація розміщення с/г культур на полях;
 • Формування агроекологічного паспорта поля, ведення та аналіз книги історії полів;
 • Адаптація базових агротехнологій до умов конкретного поля;
 • Оцінка потенційної врожайності с/г культур на конкретному полі.
Ris_4.jpg

Документ «Агроекологічний паспорт поля»

Підсистема «Виробничий облік сільгоспробіт і послуг» дозволяє вести оперативний облік рослинництва (польових ремонтних робот, автотранспорту, виробництва на току), забезпечує своєчасне отримання звітних даних.

Під час формування шляхових листів, з попередньої путівки, автоматично переносяться залишки пального в баках і показники спідометра автомобілів. Під час закриття подорожнього листа програма реєструє час в наряді, пробіг з вантажем і без вантажу, вага перевезеного вантажу, вантажообіг, кількість поїздок і операцій, нарахування з/п за результатами роботи, можливість переливання пального з бака в бак, витрата пального.

Звіти

На підставі даних підсистеми «Виробничий облік сільгоспробіт і послуг» програма дозволяє формувати різноманітні аналітичні звіти:

 • Звіт про виконані роботи автотранспорту;
 • Облік ПММ сільгосптехніки;
 • Звіт про завантаження автотранспорту;
 • Реєстр прийому зерна вагарем;
 • Реєстр зважування вантажів та інші.
Ris_5.jpg

Звіт «Про виконані роботи автотранспорту»

Підсистема «Облік розрахунків за оренду земельних паїв» дозволяє проводити нарахування та виплату за оренду земельних паїв.

Підтримує:

 • Ведення інформації за пайовиками;
 • Реєстрація договорів;
 • Нарахування, виплата паю з можливістю натуроплати;
 • Утримання ПДФО.
Ris_6.jpg

Звіт «Про поля і пайовиків»

Підсистеми виробничий облік КРС (груповий індивідуальний) — інструмент ефективного використання виробничих ресурсів і кормів.

Підтримує:

 • Облік продукції тваринництва (надої молока, витрата молока, оприбуткування гною, виробництво м'яса);
 • Руху тварин (надходження, переміщення, переведення, вибракування, вибуття, забій, падіж); 
 • Осіменіння/отелення, зоотехнічні заходи (осіменіння, тест на тільність, запуск, отелення, зважування, лікування);
 • Облік витрат кормів (надходження, зважування, переміщення, витрата).

Набір аналітичних звітів дозволяє аналізувати основні показники ефективності роботи ферм. Використання реалізованих аналітичних звітів дозволить отримати дані для оптимізації процесу молочного тваринництва та досягнення максимального виходу молока на кормову одиницю. Система дозволяє планувати зобов'язання за нарядами молока і прийому тваринного ваги, аналізувати виконані зобов'язання.

Основні звіти для аналізу та ефективності роботи ферм:

 • Наявність тварин за місцями утримання;
 • Продаж тварин (груповий облік КРС);  Падіж (продуктивного стада, молодняку);
 • Переведення на відгодівлю;
 • Розрахунок визначення приросту тваринної маси (ПБСГ-11);
 • Продуктивні тварини, залишені на фермі;
 • Звіт про рух худоби (форми ПБАСГ 12, 13, 14);
 • Журнал реєстрації осіменіння кормів і телиць (ПБАСГ 15);
 • Розрахунок визначення приросту живої маси;
 • Звіт про продукцію;
 • Відомість руху молока;
 • Виробництво і реалізація молока;
 • Розшифровка реалізації молока на молокозавод;
 • Показники роботи молочних ферм;
 • Виробництво м'яса;
 • Звіти про корми;
 • Рух кормів;
 • Відомість витрати кормів.

Ris_7.jpg

Обробка «Фізіологічний стан стада корів»

Підсистема «Планування діяльності свинокомплексу» призначена для формування планових виробничих показників діяльності свинокомплексу, план-фактного аналізу цих показників та отримання керівниками та спеціалістами інформації для прийняття управлінських рішень.

Підтримує:

 • Планування виробничих показників по тваринам на кожному етапі виробничого процесу; 
 • Планування показників реалізації;
 • Планування показників реалізації;
 • Планування показників собівартості;
 • Планування потреби в інгредієнтах для виробництва кормів;
 • Аналіз і зіставлення запланованих і фактичних значень виробничих показників, отриманих за різні періоди і на різних фермах.

Ris_8.jpg

Документ «Модель свинарства»

Дані показники дозволяють сформувати оптимальний план розвитку свинокомплексу.

Ris_9.jpg

Звіт «Консоль керівника»

Результати моделювання автоматично переносяться в підсистему бюджетування.

Підсистема «Виробничий облік на свинокомплексі (груповий індивідуальний)» — інструмент комплексного обліку і контролю операцій свинарських ферм, господарств. Підсистеми дозволяють відображати в реальному часі цикл виробництва. Зі звітів можна побачити, які операції потрібно провести найближчим часом, виділити тварин, які потребують зараз пильної уваги.

Ris_10.jpg

Дерево структури ферм

Звіти про тварин на відгодівлі:

 • Наявність тварин на відгодівлі;
 • Звіт про переведення на відгодівлю;
 • Тварини на відгодівлі; 
 • Розрахунок визначення приросту живої маси; 
 • Продаж тварин з відгодівлі; 
 • Падіж тварин на відгодівлі; 
 • Тварини на дорості.

Звіти про репродуктивні свиноматки:

 • Кількість свиноматок;
 • Звіт про куплені свиноматки;
 • Прогнозування охоти свиноматок;
 • Свинки для осіменіння;
 • Огляд даних за циклом; 
 • Картка свиноматки; 
 • Оповіщення про терміни тестування запліднення свиноматок; 
 • Звіт про осіменіння; 
 • Звіт про повтор; 
 • Звіт про свиноматки, осіменених більш ніж одним кнуром у циклі; 
 • Аналіз точності тестування на супоросность; 
 • Звіт за опитуванням; 
 • Падіж просять до відлучення; 
 • Свиноматки до відбирання.

Звіти про кнурів:

 • Звіт про наявність кнурів; 
 • Падіж кнурів; 
 • Вибракування кнурів на продаж; 
 • Кнури, залишені для виробництва; 
 • Звіт про продуктивність кнурів.

Аналітичні звіти про ферми, тварин і корми:

 • Щоденний звіт про ферму; 
 • Звіт про наявні тварини; 
 • Структура стада; 
 • Звіт про купівлю кормів; 
 • Рух худоби; 
 • Щорічний облік наявних тварин; 
 • Щомісячний звіт про ферму; 
 • Статистичний звіт про свиноматки.

Підсистема «Кредитний портфель (облік майна в заставі)»

Підтримує:

Ведення інформації про заставне забезпечення:

 • Передача в заставу ТМЦ; 
 • Формування акту перевірки наявності ТМЦ; 
 • Формування зведеної відомості ТМЦ на конкретну дату; 
 • Передача у заставу основних засобів; 
 • Формування акту перевірки наявності ОЗ; 
 • Формування зведеної відомості ОС на конкретну дату; 
 • Реєстрація кредитних договорів і контроль процесу їхнього виконання; 
 • Реєстрація кредитного договору та додаткових угод до нього; 
 • Підрахунок залишку кредиторської заборгованості на дату; 
 • Розрахунок штрафів за прострочення виплат основного боргу; 
 • Формування графіка виплат штрафів за прострочення погашення основного боргу за договорами; 
 • Розрахунок суми відсотків за договорами; 
 • Формування графіка сплати відсотків за договорами; 
 • Розрахунок суми штрафу за несплату відсотків за договорами на конкретну дату; 
 • Формування графіка виплат штрафів за прострочення виплат відсотків за договорами; 
 • Автоматичне закриття договорів; 
 • Аналіз структури позикових коштів.

Крім перерахованого вище функціоналу сільгосппідсистем, продукт включає повну функціональність «1С:Управління виробничим підприємством для України»:

 • Фінанси; 
 • Персонал, включаючи розрахунок заробітної плати; 
 • Співвідношеннями з покупцями і постачальниками; 
 • Продажі; 
 • Закупівлі; 
 • Склад (запаси); 
 • Виробництво; 
 • Основні засоби та планування ремонтів; 
 • Підготовка звітності за міжнародними стандартами.