+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

«Бухгалтерія для України» - це оптимальне рішення для автоматизації обліку в організаціях, що займаються різними видами діяльності і на різних системах оподаткування. В одній базі можна одночасно вести облік декількох організацій і приватних підприємців. Крім того, програмний продукт дозволяє аналізувати облік в цілому по бізнесу. Сучасний інтерфейс «Таксі», який можна налаштувати в режимі користувача, можливість роботи через Web-інтерфейс, самостійна зміна форми журналів і документів дозволяють підвищити зручність і комфорт роботи з програмою.

Основні ділянки обліку конфігурації "Бухгалтерія для України 2.0":

 • Облік декількох організацій з різними системами оподаткування в одній базі

 • облік запасів

 • Облік торгових операцій

 • Облік грошових коштів

 • Облік розрахунків з контрагентами

 • Облік ОС, МНМА, НМА і МБП

 • облік виробництва

 • облік ПДВ

 • облік зарплати

 • Закриття періодів, звітність.

Користувачам, які ще працюють в програмі 7.7, ця конфігурація буде інтуїтивно зрозумілою і звичною.


Дивитись ціни >>

!!! Важлива інформація про підтримку редакції 1.2 конфігурації "Бухгалтерія для України" >>
Облік декількох організацій з різними системами оподаткування в одній базі
 • Ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в одній інформаційній базі.
 • Ведення обліку для організацій використовують різні системи оподаткування (Податок на прибуток і ПДВ, Єдиний податок).

Облік запасів
 • Підтримка складського і партійного обліку.
 • Облік додаткових витрат, що включаються до вартості запасів.
 • Облік ТЗВ.
 • Документи по складському обліку, включаючи комплектацію, розукомплектацію.

Облік торгових операцій
 • Налаштування функціональності використання роздрібної та комісійної торгівлі.
 • Облік в роздробі з використанням автоматизованої і неавтоматизованої торгової точки. Можливість обліку за цінами закупівлі або цінами продажу.
 • Облік поворотної тари при торгівлі

Облік грошових коштів
 • Облік безготівкових грошових коштів.
 • Облік грошових коштів у валюті.
 • Можливість планування надходження або витрачання грошових коштів.
 • Робота з обробкою обміну з банком.
 • Облік готівкових грошових коштів.

Облік розрахунків з контрагентами
 • Можливість налаштування рахунків обліку розрахунків з контрагентами для груп контрагентів, для окремих контрагентів або для договорів.
 • Можливість налаштування журналу документів з ієрархічним переглядом по контрагентам.
 • Виділення кольором документів з різними варіантами відбору.
 • Звітність по взаєморозрахунках.

Облік ОС, МНМА, НМА і МБП
 • Документообіг для всіх господарських операцій з обліку ОС МНМА, МБП і МНА з типовими друкарськими формами.
 • Повна інформація про ОС в картці ОС.
 • Пооб'єктний або кількісний облік МНМА.
 • Облік малоцінний активів при передачі в експлуатацію і переміщенню між підрозділами і відповідальними особами.
 • Автоматизація списання малоцінки з експлуатації з різними варіантами відбору.
 • Повний облік НМА.

Облік виробництва
 • Облік виробництва продукції і напівфабрикатів.
 • Облік виробництва внутрішніх послуг.
 • Облік реалізації послуг з використанням або без використання планових цін.
 • Використання різних варіантів розподілу прямих і загальновиробничих витрат. Автоматизація розрахунку собівартості виробництва продукції і послуг за допомогою документа «Закриття місяця».

Облік ПДВ
 • Налаштування варіантів обліку ПДВ в Договорі контрагента.
 • Спеціалізовані типові звіти для перевірки коректності урахування ПДВ.
 • Автоматичне створення ПН за допомогою обробки «Формування податкових накладних» за період.
 • Вивантаження ПН і РК для передачі в контролюючі організації.
 • Формування звітності з ПДВ.

Облік зарплати
 • Опціонально ведення кадрового обліку і розрахунку зарплати в цій програмі або у зовнішній програмі.
 • При використанні зовнішньої програми в Бухгалтерії 2.0 можна вести облік за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки по оплаті праці" по кожному працівнику окремо або в цілому по персоналу.
 • Можливе використання спрощеного режиму обліку нарахувань.
 • Можливість використання спрощеного кадрового обліку без створення документів. Перехід до ведення повного обліку можна здійснити в будь-який момент без необхідності конвертації даних.
 • Формування проводок по нарахуванню заробітної плати можливо в двох режимах - безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.

Закриття періодів, звітність
 • Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі нарахування амортизації, переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, розрахунок собівартості, визначення фінансових результатів і інші.
 • Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін.
 • Зручні налаштування і збереження варіантів настройки звітів.
 • Автоматизовані формування і здача регламентованої звітності.
 • Синхронізація даних з конфігураціями «Управління торгівлею 3», «Зарплата і управління персоналом».

Інтерфейс «ТаксІ»

 • Новий дизайн меню функцій підвищує наочність сприйняття
 • Можливість «конструювати» робоче місце

 • «Історія відкриттів»: записи по датах, зручний пошук в історії

«Обране»
 • Дані, команди, документи можна позначити як обрані в «один клік»: з форми, меню функцій, діалогу, історії

 • Пошук в обраному

 • Можливість перейменування елементів обраного
 • Управління повнотекстових пошуком

Робота через Web-інтерфейс

Web-интерфейс_1.png 


Керівник підприємства

 • За допомогою закладки «Керівнику», керівник може сам дивитися і користуватися інструментом звітності «Бухгалтерія». В цьому розділі зібрано звіти, найбільш затребувані керівником у вигляді таблиць і діаграм.Менеджери з продажу

 • У даній програмі, ефективно працюють менеджери, виписують рахунки (документ «Рахунок на оплату покупцеві»), аналізують залишки на складах без прив'язки до рахунків обліку (звіт «Залишки по складу»), відстежують оплати (звіти «Заборгованість покупців за договорами», «Заборгованість покупців по строках боргу», «Заборгованість постачальників за договорами», «Заборгованість постачальників за строком боргу» та ін).
Адміністратори

 • Налаштування «видів контактної інформації»
 • Можливість розширення переліку інформації за допомогою додаткових властивостей (реквізитів і відомостей).

 • Пошук і усунення дублів
 • Дата заборони зміни даних
 • Створення резервних копій та відновлення
 • Версіонування
 • Зручні звіти для адміністратора: активність користувачів, аналіз активності користувачів, контроль журналу реєстрації, тривалість роботи регламентованих завданьВідділ бухгалтерії

Бухгалтер з банку

 • Бачить список затверджених заявок на витрачання грошових коштів і одним натисненням кнопки робить заповнене доручення, далі заповнює вивантаження платежів в систему «Клієнт-банк» і формує бухгалтерські проводки.


Бухгалтер з основних засобів

 • Веде чіткий облік усіх основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства і виконує операції з ОС, регламентовані законом: облік надходження нових ОС, введення в експлуатацію, зношення, індексація на експлуатацію, передача в ремонт, приймання з ремонту, фіксація виконаних ремонтів або модернізації ОС, фіксація передачі та продажу ОС тощо;
 • Кожна подія, що стосується ОС, відображається у відповідній друкованій формі, затвердженій українським законодавством;
 • Картки ОС формуються автоматично.

Бухгалтер/розраховувач із ЗП

 • Автоматично формуються форми регламентованої звітності, такі як «Форма-1ДФ», декларація з податку на доходи фізичних осіб, звіти про єдиний соціальний податок, а також статистичні звіти з праці.

Для відділу бухгалтерії в цілому

 • Програма має робочий стіл із закладками, на якому, за кожною ділянкою, намальована схема введення первинних документів. Таким чином, програма сама бухгалтера веде до формування правильної регламентованої звітності за певний період;
 • Автоматичне формування звітності (звіт про рух грошових коштів, звіт за обсягами продажів, звіт про дебіторсько-кредиторську заборгованість) для керівника підприємства. Ця функція дозволяє відмовитися від кропіткої роботи за рахунками.

Головний бухгалтер

 • Автоматичне формування і заповнення повного набору стандартно-регламентованої звітності — бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, декларацію про прибуток, звіти про єдиний податок, розрахунки акцизного збору та інші. Завдяки системі «Звіт» можна не тільки формувати ці звіти, але і підписувати їх електронним підписом та надсилати в електронному вигляді в необхідні органи. 

Ділянка обліку Параметр Бухгалтерія 2.0 Бухгалтерія 1.2 Бухгалтерія 7.7
Об'єкти        
Довідники пошук по рядку повнотекстовий пошук розширений +
-
 

кнопка створення нового елемента

+ - -
 

окремий розділ обліку, де зібрані довідники

+
- -
Документи дизайн налаштування видимості кнопок +
- -
 

зміна друкованих форм в режимі користувача

+
- -
Журнали документів можливість настройки форми журналів +
+
-
 

групування документів і виділення кольором   

+
- -
 

робота зі списками (групова зміна реквізитів)

+
- -
 

відбори

+
+
тільки в повному журналі
Налаштування обліку         
Налаштування обліку настройка функціонала, що використовується є розширена +
-
  перехід до пов'язаної інформації при налаштуванні розширені можливості обмежений -

Облік по декількох організаціях в єдиній базі

  +
+
-

Можливість налаштування рахунків обліку матеріально-виробничих запасів і розрахунків з контрагентами

  +
+
-

Торгівля

       

Оптова торгівля

  +
+
+

Роздрібна торгівля

  +
+
+
Управління поставками і запасами    

Можливість включення доп витрат в собівартість товарів

  +
+
-

Комплектація і разкумплектація номенклатур

  +
+
-
Управління виробництвом        

Управління витратами

  +
+
+

Переробка давальницької сировини

  +
+
+

Розрахунок собівартості

  +
+
трудомісткий
Управління грошовими коштами       

Оперативне планування ГК

  +
+
-

Касові операції

  +
+
+

Банківські операції

проводки в документі. Платіжне доручення - +
-
Розрахунок заробітньої плати       

Налаштування обліку

ведення обліку в ЗУП, відображення в БУХ +
- -
  облік зарплати зведено по співробітниках

+

- -
 

спрощений кадровий облік

+
- -
 

перехід на повний кадровий облік

за потреби      -      -

Ррозрахунок зарплати

спрощений +
- +
 

можливість поділу нарахування та відображення ЗП

+
- -
 

створення нарахувань

+
+
-
 

автоматичний розрахунок лікарняних і відпусток

- - -
Розрахунок і оплата податків і внесків автоматизація створення документів перерахування податків +
+
-

Регламентована звітність за зарплатою

  +
+
+
Аналіз інформації по співробітникам контроль інформації в картці співробітника розширений +
+
         
Облік ОС, МНМА, МБП і НМА     
Довідники наявність облікової інформації в елементі довідника ОС +
- +
Варіанти обліку МНМА пооб'єктний і кількісний +
+
-
Документи переміщення малоцінки в експлуатації +
+
-
         
Контроль і звітність       
Стандатрние бухгалтерські звіти ррозширені варіанти налаштувань +
+
-
 

збереження варіантів налаштувань

+
+
-
Звіти керівнику діаграми, графіки, відсутність прив'язки до бух рахунків +
+
+

Облік податків

  +
+
+

Регламентована звітність

  +
+
+
         
Сервісні можливості        
Інтерфейс "Таксі" настройки інтерфейсів в режимі користувача +
- -
 

зміна розмірів форм документів

+
- -
 

допоміжні панелі - Вибране, Історія та ін.

+
- -
 

вможливість збереження декількох форм журналів

+
- -
Кнопка створення елемента додавання нових елементів даних значно спрощено +
- -
Введення по рядку вибір способу пошуку: на початку рядка або в будь-якому місці рядка +
- -

Логотип і факсиміле в друкованих формах

  +
- -

ВЕБ клієнт

  конфігурація дозволяє налаштувати роботу з ІБ через Інтернет - -

Резервне копіюванн

можливість налаштувати регламентне завдання зі створення резервних копій      +      -      -