+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Згідно із законодавством: всі господарюючі суб'єкти зобов'язані вести бухгалтерський облік і формувати фінансову і податкову звітність. 

При цьому: бухгалтерський облік в організації повинен відповідати законам України і актуально оновлюватися; усі облікові процеси повинні бути оптимізовані — вимагати мінімум зусиль і давати максимум можливостей для аналізу даних. 

Якісне вирішення цих завдань можливе тільки за допомогою автоматизації обліку. Наша мета — допомогти вам вибрати оптимальний програмний продукт і технологію його впровадження.


Конфігурації, що дозволяють автоматизувати бухгалтерський облік і формувати податкову і фінансову звітність:

 • «BAS Бухгалтерія» — універсальне рішення для організацій, які мають потребу в автоматизації бухгалтерського обліку. Підходить для оптової, роздрібної та комісійної торгівлі, виробництва товарів і послуг;
 • «Управління торговим підприємством»;
 • «Управління виробничим підприємством». 

Відповідь на питання: «Яка конфігурація підійде саме вашому підприємству?», залежить від багатьох факторів, але будь-яка з вибраних конфігурацій дозволяє вести бухгалтерський і податковий облік відповідно до законодавства, та здавати регламентовану звітність. 

Бухгалтерський облік дозволяє вести:

 • Облік товарно-матеріальних цінностей;
 • Облік розрахунків;
 • Облік грошових операцій;
 • Облік торгових операцій;
 • Облік виробничих операцій;
 • Облік основних засобів і нематеріальних активів;
 • Облік заробітної плати;
 • Операції завершення періоду;
 • Стандартні бухгалтерські звіти.

Податковий облік дозволяє вести:

 • Облік ПДВ
 • Податковий облік з податку на прибуток
 • Спрощена система оподаткування
 • Облік ЄППД
 • Податкові декларації

Блок регламентованої звітності включає: 

 • Формування звітів
 • Звітність в електронному вигляді для передачі до податкової
 • Збереження і повторне використання звітів

Таким чином, відповідь на питання: «Яку конфігурацію вибрати?», можна переформулювати інакше: «Які завдання ставить бізнес перед обліковою системою, крім бухгалтерського та податкового обліку, а саме, чи є необхідність вести управлінський облік, потрібен в обліковій системі механізм планування закупівель, виробництва і витрат, чи є необхідність в автоматичному ціноутворення та управління продажами, і так далі». 

Бухгалтерський і податковий облік та формування звітності забезпечить будь-яка з перерахованих конфігурацій.

Для бухгалтерії:

 • Можливість обліку декількох юридичних осіб в одній програмі. При цьому використовуються загальні довідники, — немає необхідності дублювати дані;
 • Оперативний контроль за повнотою та правильністю розрахунків з ПДВ. Спеціальні звіти дозволяють вчасно виявити помилки;
 • Зручні і функціональні бухгалтерські звіти: вражаючі можливості по угрупованню і відбору даних, налаштування виду звітів — графіка, виділення кольором та ін. Також важлива функція порівняння даних бухгалтерського і податкового (за податком на прибуток) обліків;
 • Процедура закриття місяця, зазвичай вимагає великих зусиль від бухгалтера, в програмах BAS автоматизована: чітко визначена послідовність операцій, найбільш трудомісткі розрахунки (амортизація, розрахунок собівартості) виконуються автоматично;
 • Автоматичний розрахунок показників податкових і фінансових звітів. Можливість розшифрувати дані звітів аж до переліку документів, які сформували ці дані. 

Для менеджерів та інвесторів:

 • Контроль динаміки продажів і собівартості реалізованої продукції;
 • Контроль взаєморозрахунків з постачальниками і покупцями;
 • Динаміка руху коштів на рахунках і в касах. 

Для ІТ-служби:

 • Ефективна організація праці облікових підрозділів: найбільш трудомісткі операції можна виконувати на сервері;
 • Програма готова до роботи в локальній мережі без додаткового налаштування;
 • Додаткові можливості з територіально розподіленими підрозділами.

1. Визначити цілі автоматизації

У фахівців CONTO є досвід автоматизації виробничих підприємств на базі різних програмних продуктів «1С:Підприємство» та BAS. Ми готові зустрітися і разом визначити цілі і пріоритети впровадження, вибрати систему, яка буде базою для автоматизації бухгалтерського обліку. Зазвичай ми проводимо 1-2 зустрічі, в якій беруть участь: фінансовий директор, бухгалтер, начальник кадрової служби та інші зацікавлені співробітники зі сторони підприємства, а також консультанти центру впровадження CONTO.

2. Розробити сценарій автоматизації та детальний план-графік робіт з впровадження системи

Для вибору сценарію необхідно передпроектне обстеження: аналіз бізнес-процесів, опитування персоналу тощо. Після цього складається детальний план-графік і сценарій (концепція) майбутньої автоматизації.

3. Навчити користувачів системи

В ході реалізації проектів з автоматизації різних підприємств України, фахівцями центру впровадження CONTO була розроблена спеціальна методика навчання, яка дозволяє користувачам, навіть найпочатковішого рівня, освоїти роботу в системі в найкоротші терміни.

4. Безпосередньо впровадити програмний продукт

В ході впровадження проводиться розробка технічної документації, доробка типової конфігурації "1С:Підприємство" або BAS відповідно до потреб саме вашого підприємства, проводиться підготовка і передача даних з розрізнених і застарілих програм в централізовану базу.

5. Перехід до експлуатації автоматизованої системи

Проводиться дослідна експлуатація, в ході якої користувачі закріплюють навички, отримані в процесі навчання. Після цього починається промислова експлуатація. Фахівці CONTO супроводжують всі дії користувачів.

6. Перехід до супроводу проектного рішення

Деякі українські підприємства вирішують проводити автоматизацію підприємства силами власних фахівців. Ми розуміємо, наскільки це непростий шлях, і пропонуємо консультаційні послуги фахівців CONTO на всіх стадіях проекту. Ми можемо допомогти вам:

Підприємство отримує повністю автоматизовані ключові бухгалтерські бізнес-процеси. Як наслідок, зменшується кількість рутинних операцій, підвищується продуктивність праці співробітників, а саме підприємство стає більш конкурентоспроможним і підвищує свою вартість на ринку.

Автоматизація бухгалтерських бізнес-процесів — досить поширений спосіб почати будувати комплексну інформаційну систему підприємства. Всі продукти «1С:Підприємство» та BAS апробовані в реальних умовах і отримали позитивні відгуки бухгалтерів наших клієнтів. З деякими прикладами його застосування Ви можете ознайомитися тут у розділі «Реалізовані проекти».