+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55
Продукт розроблений на базі "Управління виробничим підприємством" і є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління та обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності молокопереробного підприємства.

При створенні «Молокозавод» був врахований досвід автоматизації молокопереробних підприємств різних напрямків діяльності: молокозаводів, масло- сироробних, жиро-маргаринових і холодокомбінатів. Рішення відповідає вимогам загальної галузевої специфіки і дозволяє організувати єдину інформаційну систему для комплексного управління підприємством.

Підсистема обліку молочної сировини:

 • Підсистема дозволяє вести облік надходження сировини від постачальників, з реєстрацією якісних показників (критеріїв), на підставі яких визначаються сорт, а також значення закупівельних цін. Склад якісних показників і сортів для кожного виду сировини визначається користувачем.
 • При обліку надходження сировини можливе використання до трьох одиниць виміру. Це фізична вага сировини, залікова вага, алгоритм розрахунку якої визначається користувачем і довільна одиниця виміру (також з налаштованим алгоритмом розрахунку), яка використовується як основний для ведення складського обліку. Наприклад, сировина "молоко коров'яче" крім фізичної ваги в кілограмах, може враховуватися в заліковій вазі в перерахунку на базисну жирність і у жірокілограммах, які і використовуються в якості основний одиниці складського обліку.
 • У підсистемі реалізований гнучкий механізм розрахунку закупівельних цін, в якості параметрів якого використовуються: значення якісних критеріїв (жирність, білок), сорти і контрагенти. При цьому, можливо розкласти ціну на кілька складових: базова частина і надбавки. Суми надбавок зберігаються окремо, тому при формуванні звітності користувач має можливість побачити і проаналізувати складові частини закупівельної ціни.
 • У друкованих формах документів приймання сировини відображаються якісні показники сировини та складові закупівельної ціни.
 • Крім обліку самої сировини в підсистемі реалізовано облік додаткових послуг від постачальників сировини. При цьому є можливість для кожного договору з постачальником визначити склад послуг, а для конкретної номенклатури задати алгоритм розрахунку кількості, від якого розраховується сума послуги.
 • Звітність в підсистемі дозволяє аналізувати надходження сировини по великій кількості розрізів і показників (сорти, якісні характеристики, надбавки і т.п.).

Управління закупівлями сировини

 • Облік надходження сировини від постачальників з можливістю реєстрації якісних критеріїв, на підставі яких визначаються закупівельні ціни.
 • Використання до трьох одиниць виміру сировини - фізична вага, залікова вага по жиру (або жирокілограми) і залікова вага по білку (або білкокілограми).
 • Гнучкий механізм розрахунку закупівельних цін, що використовує базові ціни сировини по контрагентам, надбавки за якісні показники та коефіцієнти за сортність.
 • Аналіз закупівель сировини за кількісними, якісними і вартісними показниками.

Управління автотранспортним підрозділом

 • Ведення обліку подорожніх листів автомобілів з урахуванням специфіки рухомого складу (молоковози на доставці сировини, фургони та рефрижератори на доставці готової продукції).
 • Облік надходження та видачі ПММ, звітність по руху ПММ на автомобілях.
 • Аналіз експлуатаційних показників роботи автотранспорту.

Управління виробництвом

 • Планування виробництва, оперативне відображення випуску молочної продукції в декількох одиницях виміру, в т. ч. незалежних.
 • Сертифікація молочної продукції.
 • Розрахунок витрат сировини на випуск продукції відповідно до рецептур, які залежать від параметрів сировини (вмісту жиру, білка).
 • Облік зворотних відходів виробництва (обрат, пахта, сироватка) і оцінка зворотних відходів, виходячи з вартості прийнятої сировини.
 • Облік переробки давальницької сировини у переробника і у давальця.
 • Облік і аналіз виробничих витрат за видами продукції.
 • Розрахунок планової і фактичної собівартості випущеної продукції.

Управління продажами

 • Ціноутворення з урахуванням категорій товару і договірних умов з покупцями. Контроль виконання умов договорів з покупцями за асортиментом.
 • Прийом заявок на відвантаження продукції з урахуванням маршрутів доставки і аналіз зведеного замовлення в порівнянні з планами продажів і виробництва.
 • Пакетне формування та друк документів на відвантаження продукції на підставі замовлень, включаючи виписку з посвідчення якості на продукцію.
 • Розрахунок супутніх реалізації продукції послуг (навантаження / розвантаження, доставка, амортизація тари).
 • Облік поворотної тари

 • Ефективне управління закупівлею сировини: контроль якості закуповуваної молочної сировини, гнучкий алгоритм формування закупівельних цін по кожному контрагенту - надбавки за якість, коефіцієнти за сорт.
 • Оперативний контроль випуску готової продукції за кількісними та якісними показниками, аналіз причин відхилень, оперативний розрахунок собівартості.
 • Оперативний прийом і обробка замовлень від територіально розподілених замовників, формування документів на відвантаження в пакетному режимі, співвіднесення зведеного замовлення з планами продажів і виробництва.
 • Аналіз та оцінка ефективності діяльності підприємства за різними показниками: доходи, витрати, динаміка замовлень, поточний випуск продукції, план-фактний аналіз.
 • Формування необхідної регламентованої звітності точно і в строк.

Керівник підприємства та управлінці, які відповідають за розвиток бізнесу, - отримують широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності.

Керівники підрозділів, менеджери і співробітники, які безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, - інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках.

Працівники облікових служб отримують кошти автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства до корпоративних стандартів виробничого підприємства.

Бухгалтер підприємства з легкістю проводить операції по банках і кас, валютні операції, виконує облік основних засобів, нематеріальних активів, товарів і послуг, виконаних робіт, а також проводить розрахунки з іншими підприємствами, підзвітними особами і бюджетам, здійснює нарахування по заробітній платі.


1. Визначити цілі автоматизації

У фахівців CONTO є досвід автоматизації виробничих підприємств на базі різних програмних продуктів «1С:Підприємство». Ми готові зустрітися і разом визначити цілі і пріоритети впровадження, вибрати систему, яка буде базою для автоматизації бухгалтерського обліку. До діалогу запрошуються фінансовий директор, бухгалтер, начальник кадрової служби та інші зацікавлені співробітники з боку підприємства, а також консультанти впроваджувального центру CONTO.

2. Розробити сценарій автоматизації та детальний план-графік робіт з впровадження системи

Для вибору сценарію необхідне передпроектне обстеження: аналіз бізнес-процесів, опитування персоналу і т.п. Після цього складається детальний план-графік і сценарій (концепція) майбутньої автоматизації.

3. Навчити користувачів системи

У ході реалізації проектів з автоматизації різних підприємств України, фахівцями впроваджувального центру CONTO була розроблена спеціальна методика навчання, яка дозволяє користувачам, навіть самого початкового рівня, освоїти роботу в системі в найкоротші терміни.

4. Безпосередньо впровадити програмний продукт

У ході впровадження проводиться розробка технічної документації, доопрацювання типового продукту, за необхідності, відповідно до потреб саме вашого підприємства, проводиться підготовка і перенесення даних з розрізнених і застарілих програм в централізовану базу.

5. Перехід до експлуатації автоматизованої системи

Здійснюється дослідна експлуатація, в ході якої користувачі закріплюють навички, отримані в процесі навчання. Після цього починається промислова експлуатація. Фахівці CONTO супроводжують всі дії користувачів.

6. Перехід до супроводу проектного рішенняя


Деякі українські підприємства вирішують здійснювати автоматизацію виробничих та управлінських процесів силами власних фахівців. Ми розуміємо, наскільки це непростий шлях, і пропонуємо консультаційні послуги фахівців CONTO на всіх стадіях проекту. Ми можемо допомогти вам:

 • Визначити цілі автоматизації
 • Обгрунтовано вибрати необхідне програмне забезпечення
 • Розробити рекомендації щодо створення концепції рішення
 • Допомогти сформувати власну службу підтримки користувачів
 • Провести навчання користувачів, а також співробітників підприємства, що беруть участь у впровадженні.