+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55
Рішення призначене для автоматизації оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку всіх виробничих процесів підприємств м'ясопереробної галузі: від обвалки (оброблення) туш, виробництва ковбасних виробів, напівфабрикатів, до упаковки, доставки та реалізації продукції кінцевим споживачам, планування виробництва, управління і планування фінансових і матеріальних ресурсів, бюджетування.

Дане рішення створене на базі продукту «Управління виробничим підприємством для України» і включає в себе як стандартні для цього рішення підсистеми:

 • управління складом (запасами)
 • управління продажами
 • управління закупівлями
 • управління фінансами
 • управління виробництвом
 • управління взаємовідносинами з клієнтами
 • управління персоналом
 • розрахунок заробітної плати
 • бюджетування
 • підготовка звітності по МСФО,

так і спеціально реалізовані для підприємств м'ясопереробної галузі механізми обліку та управління специфічними виробничими процесами:

 • обвалка м'яса
 • виробництво м'ясних продуктів
 • планування і запуск виробництва
 • реалізація та доставка продукції.

Рішення «CONTO-Управління м'ясокомбінатом для України» поставляється тільки з «Управління виробничим підприємством для України» і може використовуватися тільки разом з даним продуктом.


 • Для эффективного управления взаимоотношениями с поставщиками требуется постоянный нормативно-фактный анализ результатов обвалки мяса соответствующих поставщиков, чтобы своевременно выявлять отклонения от нормы получения мясного сырья и их соотношения с побочными продуктами (кости, шкуры, жилы и др.).
 • Важен контроль и анализ потерь веса при термической обработке всех колбасных изделий, а также при длительной выдержке сырокопченых колбас, что позволяет объективно проанализировать правильность технологии составления фарша.
 • Скоропортящаяся продукция, специфические условия хранения требуют от предприятия оптимизации загрузки складов (ограничение складских площадей), плана производства, закупок, продаж, логистики.
 • Необходим количественный учет и жесткий контроль отклонений от нормативов выпущенной (полученной) продукции на каждом этапе производства (обвалка, жиловка, фасовка специй, термообработка, вакумирование, газирование, выпуск фаршей, формовка, отвес рамы и т.д.) позволяют вовремя выявить причины потерь и устранить их.

Решение «CONTO-Управление мясокомбинатом для Украины» разработано в полном соответствии со спецификой учета мясоперерабатывающих предприятий.

 • Розрахунок собівартості продукції і напівфабрикатів на всіх етапах технологічного циклу випуску продукції дозволяє отримати керівництву достовірну інформацію про структуру витрат, аналізувати правильність технології виробництва, оцінити власну собівартість продукції, правильно призначити продажну ціну з урахуванням прибутку підприємства і управляти рентабельністю продажів.
 • Ведення обліку запасів одночасно в двох незалежних одиницях виміру - кількість і вага, наприклад, облік за кількістю і вагою туш, напівтуш, ковбасних батонів. Передбачено ведення обліку ТМЦ в розрізі серійних номерів, термінів придатності, постачальників, що дозволяє швидко встановити постачальника «недоброякісного» товару, проводити аналіз якості товарів і постачальників, виявити стратегічно важливих постачальників з високою якістю товару. Впровадження такої системи контролю особливо актуально для підприємств харчової промисловості, які планують виходити на європейські ринки.

Doc_1.png

Документ «Надходження товарів і послуг»

 • Контроль вагового товару, фактична і залікова вага, контроль відхилень при відвантаженні та прийманні товару покупцем. Контроль втрати ваги при проведенні тех. операцій, наприклад, при приготуванні фаршу і термообробці, нормування втрат, дозволяють проводити аналіз відхилень ваги від норми і дотриматись технології виробництва, вчасно виявляти і усунути причину втрат.

Doc_2.png

Звіт по термообробці

Doc_3.png

Звіт по обвалці та обробці

 • Автоматичне зважування ТМЦ та формування документів на прихід, відвантаження або переміщення мінімізує ймовірність помилок введення даних, можливість зловживань, прискорює процес введення документів, знижує витрати на документообіг. Керівництво отримує всю необхідну оперативну інформацію для прийняття грамотних управлінських рішень в самі стислі строки.

Doc_4.png

Журнал документів зважування

 • Автоматичне зважування рам з продукцією до і після проведення термообробки.

Doc_5.png

Документ «Переміщення товарів»

 • Автоматичне формування документів випуску, «функціонал закриття зміни» дозволяє мінімізувати вплив людського фактору і помилок користувача на результати виробничого цеху, тим самим дає можливість заощадити час на введення інформації та оптимізувати витрати на штат співробітників.

Doc_6.png

Документ «Завершення зміни»

 • Автоматизовано процес повернення товару від покупців. У документі оперативного обліку (акт повернення) покупець і постачальник погоджують кількість і номенклатуру повернутого товару, а також причину його повернення. За допомогою обробки аналізуються документи на відвантаження покупцю і відбираються документи реалізації, які відповідають даним умовам. Це дозволяє автоматично підібрати партії товару в документ повернення. Реєстрація причини повернення дозволяє виявити вузькі місця в роботі підприємства як на виробництві, так і у відділі продажів.
 • Оптимізована переробка «неякісної» продукції (утилізація, продаж, переробка, обрізка та ін.) як на підставі повернення продукції від покупця, так і при виявленні браку на виробництві із зазначенням причини браку, наприклад, поламаний, тріснутий ковбасний батон, поморщену шкурка на ковбасному батоні.

Doc_7.png

Документ «Акт сортування браку»

 • Планування виробництва з урахуванням кількості напівфабрикатів, готової продукції, замовлень покупців, статистики відвантажень (продажів), максимального завантаження виробничих потужностей, змін виробництва. Облік даних факторів дозволяє гнучко управляти ресурсами компанії, виробничим процесом, асортиментом, іншими словами підвищити її адаптивність до ринкових змін.

Doc_8.png

Документ «Планування зміни»

 • Маршрутизація розвезення продукції, можливість зазначення маршруту доставки при прийомі замовлення, формування маршрутних листів, - все це допомагає налагодити робочий процес транспортного відділу, оптимізувати маршрут вантажоперевізника, заощадити час і вартість доставки товару, забезпечити максимальне завантаження транспортних засобів.

Doc_9.png

Документ «Замовлення покупця»

Doc_10.png

Документ «Маршрутний лист»

 • Гнучкий механізм формування «Маршрутних листів» прискорює процес роботи логістичного відділу, мінімізує людський фактор.
 • Використання рішення «CONTO-Управління м'ясокомбінатом для України» дозволяє оперативно провести інвентаризацію готової продукції, напівфабрикатів і сировини тим самим підвищує ефективність роботи підприємства, мінімізує можливість розкрадань та інших втрат, зумовлених недобросовісної роботою співробітників.

Керівник підприємства та управлінці, які відповідають за розвиток бізнесу, - отримують широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності.

Керівники підрозділів, менеджери і співробітники, які безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, - інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках.

Працівники облікових служб отримують кошти автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства до корпоративних стандартів виробничого підприємства.

Бухгалтер підприємства з легкістю проводить операції по банках і кас, валютні операції, виконує облік основних засобів, нематеріальних активів, товарів і послуг, виконаних робіт, а також проводить розрахунки з іншими підприємствами, підзвітними особами і бюджетам, здійснює нарахування по заробітній платі.


Вартість базової поставки продукту

Назва продукту

Ціна, грн.

Управління виробничим підприємством для України

140000

"CONTO - Управління м'ясокомбінатом для України" облік галузевої специфіки, розширення можливостей конфігурації для обліку галузевої специфіки

73750

Всього

213750

Кількість користувача ліцензій розраховується для кожного підприємства окремо відповідно до офіційного прайс-листа САБ.

Якщо раніше було придбано "Управління виробничим підприємством для України", то можна використовувати вже наявну поставку.


1. Визначити цілі автоматизації

У фахівців CONTO є досвід автоматизації виробничих підприємств на базі різних програмних продуктів «Ми готові зустрітися і разом визначити цілі і пріоритети впровадження, вибрати систему, яка буде базою для автоматизації бухгалтерського обліку. До діалогу запрошуються фінансовий директор, бухгалтер, начальник кадрової служби та інші зацікавлені співробітники з боку підприємства, а також консультанти впроваджувального центру CONTO.

2. Розробити сценарій автоматизації та детальний план-графік робіт з впровадження системи

Для вибору сценарію необхідне передпроектне обстеження: аналіз бізнес-процесів, опитування персоналу і т.п. Після цього складається детальний план-графік і сценарій (концепція) майбутньої автоматизації.

3. Навчити користувачів системи

У ході реалізації проектів з автоматизації різних підприємств України, фахівцями впроваджувального центру CONTO була розроблена спеціальна методика навчання, яка дозволяє користувачам, навіть самого початкового рівня, освоїти роботу в системі в найкоротші терміни.

4. Безпосередньо впровадити програмний продукт

У ході впровадження проводиться розробка технічної документації, доопрацювання типового продукту, за необхідності, відповідно до потреб саме вашого підприємства, проводиться підготовка і перенесення даних з розрізнених і застарілих програм в централізовану базу.

5. Перехід до експлуатації автоматизованої системи

Здійснюється дослідна експлуатація, в ході якої користувачі закріплюють навички, отримані в процесі навчання. Після цього починається промислова експлуатація. Фахівці CONTO супроводжують всі дії користувачів.

6. Перехід до супроводу проектного рішенняя


Деякі українські підприємства вирішують здійснювати автоматизацію виробничих та управлінських процесів силами власних фахівців. Ми розуміємо, наскільки це непростий шлях, і пропонуємо консультаційні послуги фахівців CONTO на всіх стадіях проекту. Ми можемо допомогти вам:

 • Визначити цілі автоматизації
 • Обгрунтовано вибрати необхідне програмне забезпечення
 • Розробити рекомендації щодо створення концепції рішення
 • Допомогти сформувати власну службу підтримки користувачів
 • Провести навчання користувачів, а також співробітників підприємства, що беруть участь у впровадженні.

Після впровадження даного продукту у керівництва є вся необхідна інформація для прийняття вірного рішення на всіх рівнях управління. Завдяки звітам можна бачити реальний стан компанії і планувати її роботу на тривалу перспективу.

Впровадження інформаційної системи є реальним конкурентною перевагою в сучасних умовах.