+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55
Управління людськими ресурсами — одне з ключових питань комплексного управління будь-яким підприємством. Інструменти, що дозволяють автоматизувати завдання управління персоналом, кадрового обліку і розрахунків відповідно до вимог законодавства, користуються все більшим попитом з боку невеликих фірм, а також великих холдингів. Одним із інструментів, що дозволяє реалізувати це завдання на підприємстві, є програмний продукт «Зарплата і управління персоналом для України».
Програма «Зарплата і Управління Персоналом для України» — це програма для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підприємств і організацій. Вона успішно застосовується в кадрових службах і бухгалтеріях, а також в інших підрозділах, в завдання яких входить організація ефективної роботи персоналу.

«Зарплата та управління персоналом для України» має низку переваг і дозволяє користувачам:

 • Планувати потреби у персоналі.
 • Забезпечувати бізнес кадрами.
 • Керувати компетенціями та атестація працівників.
 • Керувати навчанням персоналу.
 • Керувати фінансовою мотивацією персоналу.
 • Ефективно планувати зайнятість кожного співробітника;
 • Вести кадровий облік і аналізувати кадровий склад;
 • Регламентувати трудові відносини, зокрема й кадрове діловодство;
 • Розраховувати заробітну плату;
 • Керувати грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;
 • Розраховувати регламентовані законодавством податки і внески з фонду оплати праці;
 • Відображати нараховану заробітну плату і податки у витратах підприємства.

Расширення можливостей конфигурації «Зарплата і управління персоналом для Украины»

За допомогою додаткової надбудови «ЗУП+» автоматизуються наступні напрямки управлінської і облікової діяльності:
 • Система обліку відпусток за періодами
  • Облік зміни кількості належних днів щорічних відпусток протягом робочого періоду;
  • Розрахунок кількості належних днів відпустки не пропорційно відпрацьованому часу (для коректного обліку соціальних відпусток);
  • Формування звітності по залишкам відпусток на певну дату;
  • Автоматичний аналіз кадрових рухів для установки належних відпусток при прийомі, отриманні інвалідності, виході у відпустку по догляду, виході з відпустки по догляду.

 • Система обліку виконання обов'язків
  • Введення кадрових наказів про виконання обов'язків та їх завершення;
  • Різні варіанти оплати за виконання обов'язків;
  • Автоматична обробка кадрових наказів на виконання обов'язків
  • Формування звіту для аналізу співробітників, що виконують обов'язки на певну дату.

 • Обробка «Розрахунок середньої»
  • Облік нетипових ситуацій при розрахунку середньої (оплата за окладом, оплата за фактично відпрацьований час, різні варіанти обліку річної премії при розрахунку середньої для відпустки і безліч інших);
  • Можливість доплати до середнього заробітку до відпустки;
  • Можливість доплати до середнього заробітку до лікарняних.

Raschet sredney.jpg

Налаштування обробки «Розрахунок середньої»
 • Система обліку резерву відпусток згідно з рекомендаціями міністерства фінансів 
  • Нарахування резерву відпусток; 
  • Інвентаризація резерву відпусток з розрахунком середнього заробітку згідно з порядком 100 по кожному співробітнику.
Nachisleniye rezerva.jpg

Розрахунок резерву відпусток на певну дату

 • Система обліку довгострокових утримань
  • Облік утримань, для яких потрібно здійснювати утримання до вказаної суми та які необхідно відображати окремими видами утримань в обліку. Наприклад, може використовуватися, коли є
   • Борг по кредиту до погашення певної суми;
   • Борг по комунальних послугах до погашення суми боргу;
   • Борг за завдані збитки стороннім організаціям до погашення суми боргу.
 • Система розрахунку додаткових благ
  • Автоматичний розрахунок коефіцієнта додаткових благ
  • Коректний розрахунок ПДФО за кодами доходів (спочатку повинен розраховуватися ПДФО із заробітної плати, а після цього - з інших доходів, включаючи додаткове благо).

 Raschetnyy listok.jpg

       Розрахунок нарахування і утримань допблага

 • Система обліку грошових коштів ФСС (фонд соціального страхування)
  • Окремий облік взаєморозрахунків співробітників з ФСС
  • Окремий розрахунок податків з лікарняних за рахунок ФСС
  • Відображення взаєморозрахунків співробітників з ФСС у звітності (розрахункової відомості та розрахунковому листку)
  • Можливість виплати лікарняних за рахунок ФСС «чистими» (нараховано - податки)

  FSS.jpg

Відображення розрахунків з ФСС в розрахункових листах у типовій конфігурації ЗУП і з використанням розширення ЗУП+

 • Згортання проводок
  • Можливість відмовитися від ведення аналітики «Працівники організацій» на рахунках 661 і 663.
 • Автоматичний розрахунок доплати за святкові
  • Автоматичне заповнення і розрахунок доплати за святкові.
 • Система для контролю копійок округлення внесків ФОП
  • Призначено для уникнення відмінностей у сумах ЄСВ ФОП, які потрапляють в звіт ЄСВ та в проводки.
 • Логічні перевірки для кадрових і розрахункових документів
  • Заборона редагування кадрових документів, коли на їх підставі введені розрахункові документи;
  • Заборона редагування первинних розрахункових документів (реєстрації разових нарахувань, нарахування відпустки) за наявності остаточного розрахунку стосовно працівника (документа Нарахування заробітної плати).
 • Перевірка основних даних при прийомі
  • Перевірка ІПН працівника;
  • Перевірка заповнення паспортних даних.
 • Обробка "Аналіз способів відображення"
  • Введення способів відбиття для штатних одиниць (комбінацій «Підрозділ - посада»);
  • Аналіз кадрових переміщень і введення документів «Введення відомостей про облік основного заробітку працівників організацій» і «Введення відомостей про облік планових нарахувань працівників організацій» на підставі налаштувань.
 • Обробка "Розсилка розрахункових листів"
  • Автоматична розсилка розрахункових листків на ел.  адреси співробітників.

Rassylka.jpg

Обробка "Розсилка розрахункових листів

 • Додаткові розрахункові документи:
  • "Реєстрація нарахувань за договорами ЦПХ";
  • "Введення відомостей про показники мотивації".
 • Додаткові кадрові документи:
  • "Введення даних по лікарняних";
  • "Зміна графіків роботи";
  • "Переривання відпустки".
  • "Введення відомостей про документи фізосіб";
  • "Зміна ПІБ".
 • Поділ прав кадровика і розраховувача з можливістю не вводити і не бачити ніяких нарахувань кадровиком.
  • Використання для кадровика окремої ролі, працюючи під якою кадровик не зможе бачити оклади та нарахування співробітників.
 • Система обліку чорнобильців
  • Введення інформації про чорнобильців;
  • Розрахунок лікарняних з урахуванням відомостей про чорнобильців;
  • Формування звіту по лікарняних чорнобильців.
 • Набір кадрових звітів:
  • "Рух працівників організацій" (модифікований типовий звіт з розширеною аналітикою);
  • "Планові нарахування працівників";
  • "Зміна окладів";
  • "Типова форма П-5" (модифікований типовий звіт із розширеною аналітикою).
 • Інтеграція з програмними продуктами «1С:Підприємство»

Даний програмний продукт може використовуватися в якості додаткового модуля до конфігурацій «Зарплата і Управління Персоналом для України», «Управління виробничим підприємством для України», «Управління сільськогосподарським підприємством для України».

При використанні у зв'язці «Зарплата і Управління Персоналом для України» і «ЗУП +» є можливість обміну (передачі даних) в типову конфігурацію «Бухгалтерія для України», «Управління торговим підприємством для України» з можливістю вивантаження «згорнутих» проводок і платіжних документів.


Автоматизація створення резерву відпусток

Порядок створення і використання резерву відпусток визначається національними стандартами бухгалтерського обліку: п.4 ПСБО 11, п.13 ПСБО 11, п.3 ПСБО 26, п.7 НСБО 26, п.7 НСБО 26.

У зв'язку з тим, що резерви в 2016 році мають прямий вплив на об'єкт оподаткування податком на прибуток, створення і управління резервним фондом відпусток є актуальним питанням для багатьох українських підприємств.

Фахівці впроваджувального центру CONTO розробили розширення стандартного функціоналу «ЗУП», яке дозволяє автоматизувати розрахунок і управління резервом відпусток шляхом щомісячної інвентаризації.

Розрахунок резерву відпусток відбувається наступним чином:

По кожному співробітнику розраховується:

 • кількість невикористаних днів відпустки на кінець розрахункового місяця;

 • сума середнього заробітку.

Розраховується сума резерву відпустки на кінець місяця, як добуток суми середнього заробітку на кількість невикористаних днів відпустки. Сума резерву відпустки до нарахування визначається виходячи із суми резерву відпустки на кінець місяця, суми резерву відпустки на початок місяця і суми використаного відпустки.

Rezerv 1.png

Rezerv 2.png

Rezerv 3.png

Rezerv 4.png

Rezerv 5.png  

Вартість послуги з модернізації ПП «ЗУП» «Резерв відпусток» - 14500 грн, без ПДВ *.

* Пакет включає в себе розширення стандартного функціоналу «ЗУП», послуги з встановлення та налаштування і 2 години консультаційних послуг.

Тривалість надання послуг - 1 день.

Даний пакет універсальний - може бути вбудований як в типову «ЗУП», так і в доопрацьовану конфігурацію. Щоб користуватися пакетом розширення, необхідне ведення повноцінного кадрового обліку.

При укладанні договору регулярного супроводу ПРОФ на 12 міс., знижка на пакет модернізації - 25%.

Директор компанії має повний контроль за тим, що відбувається, визначає структуру підприємства і складових його організацій, аналізує кадровий склад, приймає управлінські рішення на основі повної достовірної інформації. 

Кадрова служба отримує цінний інструмент для роботи з низкою рутинних завдань, таких як: облік даних про співробітників, облік кадрових рухів за співробітниками, облік відпусток тощо.

Відділ розрахунку заробітної плати, використовуючи можливості системи, здійснює розрахунок оплати за відпрацьований час, розрахунок надбавок і доплат, розрахунок за середньою (відпустки, лікарняні, відрядження, тощо), формування регламентованих звітів про заробітну плату.

1. Визначити цілі автоматизації

У фахівців CONTO є досвід автоматизації підприємств з використанням програмного продукту «Зарплата і управління персоналом». Ми готові зустрітися і разом визначити цілі і пріоритети автоматизації. Зазвичай ми проводимо 1-2 зустрічі, в якій беруть участь: фінансовий директор, бухгалтер, начальник кадрової служби та інші зацікавлені співробітники зі сторони підприємства, а також консультанти центру впровадження CONTO.

2. Розробити сценарій автоматизації та детальний план-графік робіт з впровадження системи

Для вибору сценарію необхідно передпроектне обстеження: аналіз бізнес-процесів, опитування персоналу тощо. Після цього складається детальний план-графік і сценарій (концепція) майбутньої автоматизації.

3. Навчити користувачів системи

В ході реалізації проектів з автоматизації різних підприємств України, фахівцями центру впровадження CONTO була розроблена спеціальна методика навчання, яка дозволяє користувачам, навіть найпочатковішого рівня, освоїти роботу в системі в найкоротші терміни.

4. Безпосередньо впровадити програмний продукт

В ході впровадження проводиться розробка технічної документації, доробка типової конфігурації «Зарплата і управління персоналом» відповідно до потреб саме вашого підприємства, проводиться підготовка і передача даних з розрізнених і застарілих програм в централізовану базу.

5. Перехід до експлуатації автоматизованої системи

Проводиться дослідна експлуатація, в ході якої користувачі закріплюють навички, отримані в процесі навчання. Після цього починається промислова експлуатація. Фахівці CONTO супроводжують всі дії користувачів.

6. Перехід до супроводу проектного рішення

Деякі українські підприємства вирішують проводити автоматизацію процесів розрахунку заробітної плати та управління персоналу силами власних фахівців. Ми розуміємо, наскільки це непростий шлях, і пропонуємо консультаційні послуги фахівців CONTO на всіх стадіях проекту. Ми можемо допомогти вам


Підприємство отримує:

 • Повністю автоматизовані ключові бізнес-процеси розрахунку заробітної плати та управління персоналом;
 • Уніфіковану систему оплати праці;
 • Підвищення прозорості та ефективності управління витратами на персонал;
 • Підвищення рівня захисту персональних даних;
 • Зниження витрат на функції управління кадрами та розрахунку заробітної плати і багато ін.
 • Як наслідок, зменшується кількість рутинних операцій, підвищується продуктивність праці співробітників, а саме підприємство стає більш конкурентоспроможним і підвищує свою вартість на ринку.

  Рішення «Зарплата і управління персоналом» постійно вдосконалюється під поточні зміни в законодавстві і вимоги замовників. Наші фахівці автоматизували низку підприємств за допомогою даного програмного забезпечення і отримали позитивні відгуки від наших клієнтів. З деякими прикладами реального застосування продукту ви можете ознайомитись тут у розділі «Реалізовані проекти».


  Назва продукту

  Ціна, грн., без ПДВ

  «Зарплата і управління персоналом для України»

  8400

  Повний пакет розширення «ЗУП+»

  7500

  "ЗУП+" при замовленні договору супроводу ПРОФ на 12 міс.

  3750

  NEW! Автоматизація створення резерву відпусток

  14500*

  Обробка «Розрахунок середньої»

  1250

  Розсилка розрахункових листків на e-mail

  2000

  Звіт 1-ПВ

  2250


  * Пакет включає в себе розширення стандартного функціоналу «ЗУП», послуги з встановлення та налаштування і 2 години консультаційних послуг.
  CAPTCHA