+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55
Управління людськими ресурсами — одне з ключових питань комплексного управління будь-яким підприємством. Інструменти, що дозволяють автоматизувати завдання управління персоналом, кадрового обліку і розрахунків відповідно до вимог законодавства, користуються все більшим попитом з боку невеликих фірм, а також великих холдингів. Одним із інструментів, що дозволяє реалізувати це завдання на підприємстві, є програмний продукт «Зарплата і управління персоналом для України» (ЗУП).
Використовуючи багаторічний досвід і кращі практики, Впроваджувальний центр розробив комплекс продуктів для автоматизації розрахунку заробітної плати і кадрового обліку і на сьогоднішній день пропонує своїм клієнтам такі рішення:
 • "Зарплата и Управління Персоналом для України"
 • Розширення стандартного функціоналу "ЗУП +"
 • NEW! Розрахунок резерву відпусток. базовий пакет
 • NEW! Розрахунок резерву відпусток. Розширений пакет
 • Розсилка розрахункових листів на e-mail
 • NEW! Вивантаження документів ФСС з 1С:Підприємство в Медок
 • NEW! Протокол комісії соціального страхування (документ з друкарською формою)

Програма «Зарплата і Управління Персоналом для України» — це програма для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підприємств і організацій. Вона успішно застосовується в кадрових службах і бухгалтеріях, а також в інших підрозділах, в завдання яких входить організація ефективної роботи персоналу.
«ЗУП» має низку переваг і дозволяє користувачам:
 • Планувати потреби у персоналі.
 • Забезпечувати бізнес кадрами.
 • Керувати компетенціями та атестація працівників.
 • Керувати навчанням персоналу.
 • Керувати фінансовою мотивацією персоналу.
 • Ефективно планувати зайнятість кожного співробітника;
 • Вести кадровий облік і аналізувати кадровий склад;
 • Регламентувати трудові відносини, зокрема й кадрове діловодство;
 • Розраховувати заробітну плату;
 • Керувати грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;
 • Розраховувати регламентовані законодавством податки і внески з фонду оплати праці;
 • Відображати нараховану заробітну плату і податки у витратах підприємства.

Расширення можливостей конфигурації «Зарплата і управління персоналом для Украины»

За допомогою додаткової надбудови «ЗУП+» автоматизуються наступні напрямки управлінської і облікової діяльності:
 • Система обліку відпусток за періодами
  • Облік зміни кількості належних днів щорічних відпусток протягом робочого періоду;
  • Розрахунок кількості належних днів відпустки не пропорційно відпрацьованому часу (для коректного обліку соціальних відпусток);
  • Формування звітності по залишкам відпусток на певну дату;
  • Автоматичний аналіз кадрових рухів для установки належних відпусток при прийомі, отриманні інвалідності, виході у відпустку по догляду, виході з відпустки по догляду.

 • Система обліку виконання обов'язків
  • Введення кадрових наказів про виконання обов'язків та їх завершення;
  • Різні варіанти оплати за виконання обов'язків;
  • Автоматична обробка кадрових наказів на виконання обов'язків
  • Формування звіту для аналізу співробітників, що виконують обов'язки на певну дату.

 • Обробка «Розрахунок середньої»
  • Можливість доплати до середнього заробітку до відпустки;
  • Можливість доплати до середнього заробітку до лікарняних.

 • Система обліку довгострокових утримань
  • Облік утримань, для яких потрібно здійснювати утримання до вказаної суми та які необхідно відображати окремими видами утримань в обліку. Наприклад, може використовуватися, коли є
   • Борг по кредиту до погашення певної суми;
   • Борг по комунальних послугах до погашення суми боргу;
   • Борг за завдані збитки стороннім організаціям до погашення суми боргу.
 • Система розрахунку додаткових благ
  • Автоматичний розрахунок коефіцієнта додаткових благ
  • Коректний розрахунок ПДФО за кодами доходів (спочатку повинен розраховуватися ПДФО із заробітної плати, а після цього - з інших доходів, включаючи додаткове благо).

 Raschetnyy listok.jpg

       Розрахунок нарахування і утримань допблага

 • Система обліку грошових коштів ФСС (фонд соціального страхування)
  • Окремий облік взаєморозрахунків співробітників з ФСС
  • Окремий розрахунок податків з лікарняних за рахунок ФСС
  • Відображення взаєморозрахунків співробітників з ФСС у звітності (розрахункової відомості та розрахунковому листку)
  • Можливість виплати лікарняних за рахунок ФСС «чистими» (нараховано - податки)

  FSS.jpg

Відображення розрахунків з ФСС в розрахункових листах у типовій конфігурації ЗУП і з використанням розширення ЗУП+

 • Згортання проводок
  • Можливість відмовитися від ведення аналітики «Працівники організацій» на рахунках 661 і 663.
 • Автоматичний розрахунок доплати за святкові
  • Автоматичне заповнення і розрахунок доплати за святкові.
 • Система для контролю копійок округлення внесків ФОП
  • Призначено для уникнення відмінностей у сумах ЄСВ ФОП, які потрапляють в звіт ЄСВ та в проводки.
 • Логічні перевірки для кадрових і розрахункових документів
  • Заборона редагування кадрових документів, коли на їх підставі введені розрахункові документи;
  • Заборона редагування первинних розрахункових документів (реєстрації разових нарахувань, нарахування відпустки) за наявності остаточного розрахунку стосовно працівника (документа Нарахування заробітної плати).
 • Перевірка основних даних при прийомі
  • Перевірка ІПН працівника;
  • Перевірка заповнення паспортних даних.
 • Обробка "Аналіз способів відображення"
  • Введення способів відбиття для штатних одиниць (комбінацій «Підрозділ - посада»);
  • Аналіз кадрових переміщень і введення документів «Введення відомостей про облік основного заробітку працівників організацій» і «Введення відомостей про облік планових нарахувань працівників організацій» на підставі налаштувань.
 • Обробка "Розсилка розрахункових листів"
  • Автоматична розсилка розрахункових листків на ел.  адреси співробітників.

Rassylka.jpg

Обробка "Розсилка розрахункових листів

 • Додаткові розрахункові документи:
  • "Реєстрація нарахувань за договорами ЦПХ";
  • "Введення відомостей про показники мотивації".
 • Додаткові кадрові документи:
  • "Введення даних по лікарняних";
  • "Зміна графіків роботи";
  • "Переривання відпустки".
  • "Введення відомостей про документи фізосіб";
  • "Зміна ПІБ".
 • Поділ прав кадровика і розраховувача з можливістю не вводити і не бачити ніяких нарахувань кадровиком.
  • Використання для кадровика окремої ролі, працюючи під якою кадровик не зможе бачити оклади та нарахування співробітників.
 • Система обліку чорнобильців
  • Введення інформації про чорнобильців;
  • Розрахунок лікарняних з урахуванням відомостей про чорнобильців;
  • Формування звіту по лікарняних чорнобильців.
 • Набір кадрових звітів:
  • "Рух працівників організацій" (модифікований типовий звіт з розширеною аналітикою);
  • "Планові нарахування працівників";
  • "Зміна окладів";
  • "Типова форма П-5" (модифікований типовий звіт із розширеною аналітикою).
 • Інтеграція з програмними продуктами «1С:Підприємство»

Даний програмний продукт може використовуватися в якості додаткового модуля до конфігурацій «Зарплата і Управління Персоналом для України», «Управління виробничим підприємством для України», «Управління сільськогосподарським підприємством для України».

При використанні у зв'язці «Зарплата і Управління Персоналом для України» і «ЗУП +» є можливість обміну (передачі даних) в типову конфігурацію «Бухгалтерія для України», «Управління торговим підприємством для України» з можливістю вивантаження «згорнутих» проводок і платіжних документів.Порядок створення і використання резерву відпусток визначається національними стандартами бухгалтерського обліку: п.4 ПСБО 11, п.13 ПСБО 11, п.3 ПСБО 26, п.7 НСБО 26, п.7 НСБО 26.

У зв'язку з тим, що резерви в 2016 році мають прямий вплив на об'єкт оподаткування податком на прибуток, створення і управління резервним фондом відпусток є актуальним питанням для багатьох українських підприємств.

Впроваджувальний центр пропонує 2 варіанти автоматизації резерву відпусток:

 Параметри Базовий пакет Розширений пакет

Розрахунок резерву методом щомісячної інвентаризації

V

V

Автоматичне формування проводок за витратами на резерв відпустки

V

V

Складний облік витрат по резерву - додавання субконто "стаття витрат" на рахунку обліку резерву 471

 

V

Звіт по резерву відпустки, оборотно-сальдова відомість по резерву відпусток

 

V

Підсистема обліку відпусток *

 

V


* Підсистема обліку відпусток удосконалить розрахунок залишку відпустки на дату розрахунку резерву. Дозволяє автоматично заповнювати покладені відпустки з кадрових наказів, автоматично обнуляти кількість днів для співробітниць пішли у відпустку по догляду за дитиною і відновлювати при виході на роботу

Базовий пакет

Фахівці впроваджувального центру CONTO розробили розширення стандартного функціоналу «ЗУП», яке дозволяє:

 1. Автоматизувати розрахунок резерву відпусток шляхом щомісячної інвентаризації

Розрахунок резерву відпусток відбувається наступним чином:

По кожному співробітнику розраховується:

 • кількість невикористаних днів відпустки на кінець розрахункового місяця.

Для розрахунку Залишки Відпусток використовується ТИПОВОЙ функціонал «1С: ЗУП» щодо ведення обліку відпусток по робочим періодами. Зверніть увагу, якщо такий облік в системі не ведеться, топрімененіе Розширення «1С: ЗУП» для розрахунку резерву відпусток неможливо;

 • сума середнього заробітку

Для розрахунку середньої використовується типовий функціонал «1С: ЗУП» (такий же як для нарахування відпусток та розрахунку компенсації при звільненні).

Розраховується сума резерву відпустки на кінець місяця, як добуток суми середнього заробітку на кількість невикористаних днів відпустки. Сума резерву відпустки до нарахування визначається виходячи із суми резерву відпустки на кінець місяця, суми резерву відпустки на початок місяця і суми використаного відпустки.

Rezerv 1.png

Rezerv 2.png

2. Автоматизувати формування проводок за витратами на резерв відпустки з простою аналітикою на 471 рахунку: одна стаття на резерв відпустки і одна стаття на резерв соціальних відрахувань.

Rezerv 3.png

При цьому при нарахуванні резерву проводки будуть такі:

Rezerv 4.png

И по соціальним відрахуванням:

Rezerv 5.png


Розширений пакет

Фахівці впроваджувального центру CONTO розробили розширення стандартного функціоналу «ЗУП», яке дозволяє:

1. Автоматизувати розрахунок і управління резервом відпусток шляхом щомісячної інвентаризації.

По кожному співробітнику розраховується:

 • кількість невикористаних днів відпустки на кінець розрахункового місяця;

Для розрахунку залишків відпусток використовується вдосконалена підсистема обліку відпусток
 • сума середнього заробітку.

Для розрахунку середньої використовується типовий функціонал «ЗУП» (такий же як для нарахування відпусток та розрахунку компенсації при звільненні).

Розраховується сума резерву відпустки на кінець місяця, як добуток суми середнього заробітку на кількість невикористаних днів відпустки. Сума резерву відпустки до нарахування визначається виходячи із суми резерву відпустки на кінець місяця, суми резерву відпустки на початок місяця і суми використаного відпустки.

2. Автоматизувати формування проводок за витратами резерву двома способами:

 • простий аналітикою на 471 рахунку: одна стаття на резерв відпустки і одна стаття на резерв соціальних відрахувань (одна стаття на резерв відпустки і одна стаття на резерв соціальних відрахувань)

 • складна аналітикою на 471 рахунку: окремі статті по резерву на групи обліку (адміністративні, збуту і т.д.).

Rezerv 6.png

При цьому при нарахуванні резерву проводки зі складною аналітикою будуть наступні:

Rezerv 7.png

І по соціальним відрахуванням:

Rezerv 8.png

3. Розрахунок залишків відпусток на дату резерву за допомогою вдосконаленої системи обліку відпусток за періодами яка дозволяє:

 • враховувати зміни належної кількості календарних днів щорічної відпустки протягом року (наприклад, співробітнику присвоїли інвалідність: півроку було  24, півроку - 26 днів; система сама буде розраховувати, що працівнику встановлено 25);

 • вести обліку відпусток за календарними роками (для обліку відпусток за свій звіт; чорнобильської відпустки);

 • проводити розрахунок кількості належних днів відпустки не пропорційно відпрацьованому часу (для обліку соціальних відпусток);

 • аналізувати залишки відпусток: на довільну дату, за довільний період, на поточну дату;

 • автоматично заповнювати покладені відпустки з кадрових наказів;

 • автоматично обнуляти кількість днів для співробітниць, що пішли у відпустку по догляду за дитиною і відновлювати при виході на роботу

4. Аналіз даних за допомогою звітів по резерву відпусток

Rezerv 3.png

Rezerv 4.png

Rezerv 5.png  

Вартість послуги з модернізації ПП «ЗУП» «Резерв відпусток»:

Базовий пакет - 5400 грн (пакет включає 1 годину на установку + 1 годину консультацій з налаштування)

Розширений пакет - 14500 грн (пакет включає 1 годину на установку + 2 години консультацій з налаштування)

Даний пакет універсальний - може бути вбудований як в типові конфігурації «ЗУП», «УТП», «УВП», так і в доопрацьовані конфігурації. 

Щоб користуватися пакетом розширення, необхідне ведення повноцінного кадрового обліку.

Документ призначений для формування друкованої форми «Протоколу засідання комісії».

 Protocol 1.png

Protocol 2.png

Для формування друкованої форми необхідно заповнити такі дані в документі:

1. Інформацію про членів комісії треба внести одноразово, потім при формуванні наступних документів шапка буде заповнюватися автоматично.

 Protocol 3.png

2. На закладці «Призначити допомогу» по кнопці «Заповнити» підтягуються з розрахованих і проведених в системі «1С:Підприємство» документів «Нарахування за лікарняним листком» дані про лікарняні аркушах, періодах хвороби і відсотках допомоги (який залежить від стажу) для всіх співробітників, яким прийнято рішення призначити допомогу (подати заявку до фонду соціального страхування).

 Protocol 4.png

3. На закладці «Похорон» вводиться співробітник, сума допомоги і документи (які надав співробітник)

 Protocol 5.png

  

4. На закладці «Відмовити в допомоги»: вказується співробітник, серія номер лікарняного, період хвороби і причина непрацездатності, причина відмови в допомозі.

 Protocol 6.png

 

 

 

 

 

Обробка призначена для вивантаження з «1C:Підприємство» документів «Заява-розрахунок ФСС» і «підтверджень виплат» в файл ХML для подальшого завантаження в програму Медок і накладання ЕЦП.

FSS 1.png

FSS 2.png

Директор компанії має повний контроль за тим, що відбувається, визначає структуру підприємства і складових його організацій, аналізує кадровий склад, приймає управлінські рішення на основі повної достовірної інформації. 

Кадрова служба отримує цінний інструмент для роботи з низкою рутинних завдань, таких як: облік даних про співробітників, облік кадрових рухів за співробітниками, облік відпусток тощо.

Відділ розрахунку заробітної плати, використовуючи можливості системи, здійснює розрахунок оплати за відпрацьований час, розрахунок надбавок і доплат, розрахунок за середньою (відпустки, лікарняні, відрядження, тощо), формування регламентованих звітів про заробітну плату.

1. Визначити цілі автоматизації

У фахівців CONTO є досвід автоматизації підприємств з використанням програмного продукту «Зарплата і управління персоналом». Ми готові зустрітися і разом визначити цілі і пріоритети автоматизації. Зазвичай ми проводимо 1-2 зустрічі, в якій беруть участь: фінансовий директор, бухгалтер, начальник кадрової служби та інші зацікавлені співробітники зі сторони підприємства, а також консультанти центру впровадження CONTO.

2. Розробити сценарій автоматизації та детальний план-графік робіт з впровадження системи

Для вибору сценарію необхідно передпроектне обстеження: аналіз бізнес-процесів, опитування персоналу тощо. Після цього складається детальний план-графік і сценарій (концепція) майбутньої автоматизації.

3. Навчити користувачів системи

В ході реалізації проектів з автоматизації різних підприємств України, фахівцями центру впровадження CONTO була розроблена спеціальна методика навчання, яка дозволяє користувачам, навіть найпочатковішого рівня, освоїти роботу в системі в найкоротші терміни.

4. Безпосередньо впровадити програмний продукт

В ході впровадження проводиться розробка технічної документації, доробка типової конфігурації «Зарплата і управління персоналом» відповідно до потреб саме вашого підприємства, проводиться підготовка і передача даних з розрізнених і застарілих програм в централізовану базу.

5. Перехід до експлуатації автоматизованої системи

Проводиться дослідна експлуатація, в ході якої користувачі закріплюють навички, отримані в процесі навчання. Після цього починається промислова експлуатація. Фахівці CONTO супроводжують всі дії користувачів.

6. Перехід до супроводу проектного рішення

Підприємство отримує:

 • Повністю автоматизовані ключові бізнес-процеси розрахунку заробітної плати та управління персоналом;
 • Уніфіковану систему оплати праці;
 • Підвищення прозорості та ефективності управління витратами на персонал;
 • Підвищення рівня захисту персональних даних;
 • Зниження витрат на функції управління кадрами та розрахунку заробітної плати і багато ін.
 • Як наслідок, зменшується кількість рутинних операцій, підвищується продуктивність праці співробітників, а саме підприємство стає більш конкурентоспроможним і підвищує свою вартість на ринку.

  Рішення «Зарплата і управління персоналом» постійно вдосконалюється під поточні зміни в законодавстві і вимоги замовників. Наші фахівці автоматизували низку підприємств за допомогою даного програмного забезпечення і отримали позитивні відгуки від наших клієнтів. З деякими прикладами реального застосування продукту ви можете ознайомитись тут у розділі «Реалізовані проекти».


  Назва продукту

  Ціна, грн., без ПДВ

  Пакет включає

  «Зарплата і управління персоналом для України»

  8400

   

  Повний пакет розширення «ЗУП+»

  7500

  1 година на установку

  "ЗУП+" при замовленні договору супроводу ПРОФ на 12 міс.

  3750

   

  NEW! Розрахунок резерву відпусток. Базовий пакет

  5400

  1 година на установку + 1 година консультацій з налаштування

  NEW! Розрахунок резерву відпусток. Розширений пакет 

  14500

  1 година на установку + 1 година консультацій з налаштування

  Розсилка розрахункових листків на e-mail

  4000

  1 година консультацій (налаштування, підключення, тестова відправка)

  NEW! Вивантаження документів ФСС з 1С:Підприємство у Медок

  4200

       1 година консультацій (налаштування, підключення, тестова відправка)

  NEW! Протокол комісії соціального страхування (документ з друкованою формою)

  3200

  1 година на установку