+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55
Система «BAS Документообіг КОРП» призначена для управління організаційними документами. Це рішення підходить для підприємств, що використовують у своїй роботі великий обсяг документообігу, і дозволяє скоротити час під час реєстрації документів, русі та їхньому зберіганні. Система дозволяє уникнути втрати оригіналів, а також забезпечує пошук документів у режимі онлайн. «BAS Документообіг КОРП» відповідає всім законодавчим і нормативним вимогам, що регламентує порядок роботи з документами.

Програма «BAS Документообіг 8 КОРП» — локалізована для українських користувачів фахівцями CONTO і дозволяє автоматизувати бізнес-процеси організаційно-розпорядчого документообігу, згідно з основними постановами та законами, що регулюють ведення діловодства та документообігу в Україні:

«BAS Документообіг КОРП для України» автоматизує діловодство та управлінські бізнес-процеси всередині як великих холдингів, держустанов, так і невеликих приватних компаній. Будучи універсальною, програму легко може бути налаштовано і адаптовано під специфіку конкретної організації. За бажанням замовника систему може бути інтегровано з використовуваною на підприємстві системою: «Бухгалтерія для України», «Зарплата і управління персоналом для України», «Управління торговим підприємством», «Управління виробничим підприємство для України» та ін. За допомогою цього рішення здійснюється управління вхідною та вихідною кореспонденцією, внутрішніми документами, проектами та заходами, а також ведеться облік звернень громадян.

Якщо для вас актуально досягти:

 • скорочення кількості паперових документів;
 • скорочення часу на узгодження і розгляд документів;
 • керованості процесів документообігу (у кого, де, коли і тощо);
 • підвищення якості взаємодії між учасниками процесу;
 • підвищення виконавчої дисципліни;
 • і крім того — швидко знаходити документ, тоді:

«BAS Документообіг КОРП для України» ─ продукт, який допоможе вирішити Ваші завдання

Переваги «BAS Документообіг КОРП для України»:

 • все в одному рішенні 

у порівнянні з іншими системами електронного документообігу, які пропонують різні модулі окремо від базової конфігурації, продукт «BAS Документообіг КОРП для України» містить в собі величезну кількість функціональних можливостей, які дозволяють без доробки функціоналу повністю провести автоматизацію всіх бізнес-процесів документарного забезпечення на підприємстві.

 • зручний налаштовуваний інтерфейс користувача 

для кожного користувача в програмі можна налаштувати індивідуальний робочий стіл, забезпечує швидкий доступ до всіх необхідних документів, списків, звітів тощо.

 • потужна система роботи з бізнес-процесами

рішення дозволяє налаштувати управлінські процеси будь-якої складності, зокрема і з використанням умов маршрутизації.

 • інтеграція з іншими обліковими системами

програмний продукт містить різні механізми інтеграції з конфігураціями «Підприємства 8» і іншими програмами: правила обміну, плани обміну, веб-сервіс роботи з файлами, інтеграція бізнес-процесів з іншими інформаційними базами, веб-сервіс документообігу, бізнес-події завантаження файлів, завантаження та надсилання електронної пошти, та ін.

 • простота конфігурації 

опції, які раніше можна було налаштовувати тільки в середовищі розробки, тепер легко конфігуруються через інтерфейс адміністратора. 

 • можливість віддаленої роботи

веб- і мобільний клієнти дозволяють працювати з базою документообігу навіть перебуваючи за межами офісу: відрядження, зустрічі, віддалена робота тощо. При цьому не обов'язково мати доступ до мережі Інтернет, оскільки мобільний клієнт підтримує можливість автономної роботи.

 

Інструменти системи «BAS Документообіг КОРП для України» дозволяє реалізувати технологію електронного документообігу в різних структурах. Впровадження бізнес-рішення дозволяє досягти такого ефекту:

Для вищого керівництва:

 • автоматизація доручень;
 • контроль виконавчої дисципліни;
 • облік та контроль робочого часу співробітників;
 • складання звітності та швидкий пошук інформації.
Для юридичного відділу:

 • повномасштабний облік договірної документації;
 • робота з супровідними документами;
 • контроль повернення «другого примірника» документа;
 • єдине інформаційне середовище всіх документів.
Для фінансової служби:

 • графіки платежів за договорами;
 • інтеграція з фінансовими обліковими системами;
 • автоматичний перенос в облікову систему лише узгоджених документів;
 • контроль сум, термінів дії та відповідальних осіб за договорами.

Для служби управління персоналом:

 • база зберігання регламентованої документації: посадові інструкції, накази, розпорядження, трудові договори;
 • контроль термінів трудових договорів та їхнє продовження;
 • зберігання історії спілкування з рядовими працівниками (анкетування, інтерв'ювання тощо).

Для ІТ-служби:

 • гнучкі налаштування параметрів системи;
 • зручний і зрозумілий інтерфейс;
 • протоколювання роботи користувачів;
 • простота адміністрування баз;
 • розмежування прав доступу.

Для служби діловодства:

 • облік всієї кореспонденції на підприємстві;
 • контроль за виконанням документів;
 • автоматичне розсилання повідомлень про терміни; 
 • широкий вибір готових звітних форм;
 • повнотекстовий пошук документів;
 • автоматичне оформлення друкованих форм;
 • контроль за надходженням і наявністю паперових примірників і копій документів.

Для всіх співробітників:

 • зручність роботи з єдиною базою документів;
 • можливість групової роботи над одним і тим же файлом;
 • версійність об'єктів;
 • самоконтроль виконання внутрішніх документів.

1. Визначити цілі автоматизації

У фахівців CONTO є досвід автоматизації виробничих підприємств на базі різних програмних продуктів «1С:Підприємство». Ми готові зустрітися і разом визначити цілі і пріоритети впровадження, вибрати систему, яка буде базою для автоматизації бухгалтерського обліку. Зазвичай ми проводимо 1-2 зустрічі, в якій беруть участь: фінансовий директор, бухгалтер, начальник кадрової служби та інші зацікавлені співробітники зі сторони підприємства, а також консультанти центру впровадження CONTO.

2. Розробити сценарій автоматизації та детальний план-графік робіт з впровадження системи

Для вибору сценарію необхідно передпроектне обстеження: аналіз бізнес-процесів, опитування персоналу тощо. Після цього складається детальний план-графік і сценарій (концепція) майбутньої автоматизації.

3. Навчити користувачів системи

В ході реалізації проектів з автоматизації різних підприємств України, фахівцями центру впровадження CONTO була розроблена спеціальна методика навчання, яка дозволяє користувачам, навіть найпочатковішого рівня, освоїти роботу в системі в найкоротші терміни.

4. Безпосередньо впровадити програмний продукт

В ході впровадження проводиться розробка технічної документації, доробка типової конфігурації "1С:Підприємство" відповідно до потреб саме вашого підприємства, проводиться підготовка і передача даних з розрізнених і застарілих програм в централізовану базу.

5. Перехід до експлуатації автоматизованої системи

Проводиться дослідна експлуатація, в ході якої користувачі закріплюють навички, отримані в процесі навчання. Після цього починається промислова експлуатація. Фахівці CONTO супроводжують всі дії користувачів.

6. Перехід до супроводу проектного рішення

Інструментом для автоматизації діловодства і документообігу на підприємстві може виступати програмний продукт «BAS Документообіг КОРП для України». Фахівці центру впровадження CONTO допоможуть Вам:

 • забезпечити побудову єдиного інформаційного середовища в організації;
 • здійснити поетапний перехід на електронне діловодство; 
 • оптимізувати бізнес-процеси підприємства;
 • зробити необхідні налаштування і навчити співробітників роботі з системою;
 • спроектувати і реалізувати нові функціональні можливості системи;
 • а також надати повну підтримку і супровід продукту. 

Ви самі можете вибрати одну з технологій впровадження, яка найкращим чином підходить Вашої компанії щодо термінів, вартості, а також очікуваними результатами.


Деякі українські підприємства вирішують проводити автоматизацію підприємства силами власних фахівців. Ми розуміємо, наскільки це непростий шлях, і пропонуємо консультаційні послуги фахівців CONTO на всіх стадіях проекту. Ми можемо допомогти вам:

«BAS Документообіг 8 КОРП» в комплексі вирішує завдання автоматизації обліку документів, взаємодії працівників, контролю та аналізу виконавської дисципліни: 

 • Централізоване безпечне зберігання документів; 
 • Оперативний доступ до документів з урахуванням прав користувачів;
 • Реєстрація вхідних, вихідних, внутрішніх документів;
 • Перегляд і редагування документів;
 • Контроль версій документів;
 • Робота з документами будь-яких типів: офісними документами, текстами, зображеннями, аудіо- — та відеофайлами, документами систем проектування, архівами, додатками тощо;
 • Повнотекстовий пошук документів за їхнім змістом; 
 • Колективна робота користувачів з можливістю узгодження, затвердження та контролю виконання документів; 
 • Маршрутизація документів, що налаштовується за кожним видом документів окремо;
 • Шаблони процесів обробки документів, що налаштовуються користувачами; 
 • Автоматизована завантаження документів з електронної пошти і зі сканера; 
 • Облік та контроль робочого часу співробітників.


Досвід впровадження

Рішення «Документообіг» постійно вдосконалюється , аналізується відповідність під поточні зміни в законодавстві і вимоги замовників. Наші фахівці автоматизували низку підприємств за допомогою цього програмного забезпечення й отримали позитивні відгуки від наших клієнтів. З деякими прикладами реального застосування продукту ви можете ознайомитись тут, у розділі «Реалізовані проекти».

Рішення «BAS Документообіг» постійно вдосконалюється , аналізується відповідність під поточні зміни в законодавстві і вимоги замовників. Наші фахівці автоматизували низку підприємств за допомогою цього програмного забезпечення й отримали позитивні відгуки від наших клієнтів. З деякими прикладами реального застосування продукту ви можете ознайомитись тут, у розділі «Реалізовані проекти».