+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55
Продукт «CONTO-Управління елеватором для України» покликаний забезпечити автоматизацію всіх операцій зернопереробного підприємства: розрахувати послуги зі зберігання, переоформлення, переміщенню зерна, супутніх послуг, приходу і відвантаження, розрахунку залікової ваги, операцій по зачистці, обліку природного убутку, продукції минулих років та ін.

Рішення створено на базі продукту «Управління виробничим підприємством для України» і призначено для автоматизації бухгалтерського, управлінського і кількісно-якісного обліку зерна.

Конфігурація інтегрується з «Управління сільськогосподарським підприємством для України», що дозволяє створити єдиний інформаційний простір для вертикально інтегрованих агрохолдингів, середніх і великих підприємств зайнятих елеваторним бізнесом, включаючи розподілені структури.

Elevator_1_1.jpg

Інтерфейс продукту «CONTO-Управління елеватором для України»

Продукт забезпечує ведення кількісно-якісного обліку зерна:

 • Приймання зерна
 • Очищення та сушіння
 • Відпуск на сторону
 • Рух зерна і контроль за його збереженням
 • Облік втрат і витрат
 • Проведення зачисток
 • Порядок списання

Кількісно-якісний облік ведеться у відповідності з галузевими інструкціями і стандартами:

 • Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (№37-IV прийнятий Верховною Радою України 4 липня 2002);
 • ДСТУ 2422-99 Зерно заготівельне та постачальне. Терміни та визначення;
 • ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приймання і методи відбору проб;
 • «ІНСТРУКЦІЯ про ведення обліку й оформлення операцій Із зерном и продуктами его переробки на хлібопріймальніх та зернопереробніх підпріємствах» (Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661);
 • Технічний регламент зернового складу (Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228).

Основні проблеми, з якими стикається більшість керівників заготівельних і зернопереробних підприємств, - це безвідповідальність, нелегальні доходи, спотворення даних та звітності.

Система обліку, побудована на основі рішення «CONTO-Управління елеватором для України», забезпечує прозорість, оперативність та достовірність отриманих управлінських, бухгалтерських, якісно-кількісних даних і дозволяє:

 • отримати історію і впорядкувати взаєморозрахунки з контрагентами;

Elevator_2_1.jpg

Звіт «Дебіторська заборгованість»

 • контролювати час перебування транспортного засобу на території елеватора по контрольним точкам (різні етапи прийому зерна);

Elevator_3_1.jpg

Журнал документів «Реєстрація транспорту»

Elevator_4_1.jpg

Обробка «Управління транспортом на елеваторі»

 • знизити зловживання персоналу за рахунок налаштування прав користувачів до даних, зберігання фото -, відео файлів;
 • впровадити механізми по знеособленню прийнятих проб (зразків, надходять на дослідження). Лаборант виконує свою роботу, не маючи даних про власників зразків;

Elevator_5_1.jpg

Документ «Лабораторний аналіз»

 • автоматичне прийняття ваги брутто і тари дозволяє розраховувати фізичну вагу зерна для кожного завозу. Некоректне введення ваги неможливо, оскільки дані електронних ваг напряму надходять в облікову систему;

Elevator_6_1.jpg

Документ «Реєстрація транспорту»

 • об'єднувати дані усіх товаротранспортних накладних в реєстри за якістю, місцем вивантаження та іншим показникам.

Прості гнучкі документи, реалізовані на керованих формах, зручні робочі місця, дозволяють значно прискорити введення інформації про підприємство, що значно знижує трудомісткість рутинних операцій.

 • Типова форма № ЗХС-3 Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості за середньодобовим зразком
 • Типова форма № ЗХС-4 Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії
 • Типовая форма № ЗХС-5 Перечень реестров товарно-транспортных накладных на отгрузку зерна, семян масличных культур и трав
 • Типова форма № 7 Журнал реєстрації актів зачистки
 • Типова форма № 14 Приймальний акт на багатовагонне (багатобаржове) надходження хлібопродуктів
 • Типова форма № 15 Приймальний акт на одновагонне (однобаржове) надходження хлібопродуктів
 • Типова форма № 16 Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів
 • Типова форма № 19 Накладна на переміщення хлібопродуктів у межах підприємства
 • Типова форма № 20 Відомість залізничних (водних) накладних на відвантаження хлібопродуктів
 • Типова форма № 22 Акт на оприбуткування зміток
 • Типова форма № 23 Акт на знищення непридатних відходів
 • Типова форма № ЗХС-28 Журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах

Elevator_7_1.jpg

 • Типова форма № 29 Журнал реєстрації зважування на вагонних вагах вантажів, що надходять або відпускаються
 • Типова форма № 30 Акт зачистки (для зерна і продуктів його переробки)
 • Акт-розрахунок до акту-зачистки
 • Типова форма № 30-а Акт зачистки (для кукурудзи)
 • Типова форма № 34 Розпорядження-акт на доробку зерна, насіння олійних культур і трав
 • Типова форма № 36 Книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів
 • Типова форма № 36-а Книга кількісно - якісного обліку кукурудзи в качанах
 • Типова форма № ЗХС-37 Звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах
 • Типова форма № 42 Посвідчення про якість зерна
 • Типова форма № 47 Картка аналізу зерна
 • Типова форма № ЗХС-49 Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна

Elevator_8_1.jpg

 • Типова форма № 50 Журнал попередньої оцінки показників якості проб зерна пшениці, відібраних на полях зерновиробників
 • Типова форма № 51 Журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах

Elevator_9_1.jpg

 • Типова форма № 54 Акт-рекламація
 • Типова форма № 56 Журнал реєстрації результатів досліджень об'єктів з метою встановлення зараженості шкідниками

Elevator_10_1.jpg

 • Типовая форма № ЗХС-57 Журнал расчета средневзвешенных показателей качества зерна и продуктов его переработки
 • Типова форма № 59 Журнал реєстрації показників якості зерна, що надходить та відвантажується залізничним і водним транспортом
 • Типова форма № 66 Журнал спостереження за зерном, що зберігається на складах і в силосах елеватора
 • Типова форма № 71 Журнал реєстрації лабораторних аналізів при сушінні зерна на зерносушарках

Elevator_11_1.jpg

 • Типова форма № 78 Штабельний ярлик на зерно
 • Типова форма № 81 Журнал реєстрації лабораторних аналізів при очищенні зерна на зерноочисних машинах
 • Типова форма № 82 Журнал реєстрації лабораторних аналізів насіння кукурудзи в качанах


Вартість базової поставки продукту

Назва продукту

Ціна, грн.

Управління виробничим підприємством для України

140000

"CONTO - Управління елеватором для України" облік галузевої специфіки, розширення можливостей конфігурації для обліку галузевої специфіки

35500

Всього

175500

Кількість користувача ліцензій розраховується для кожного підприємства окремо відповідно до офіційного прайс-листа фірми САБ.

Якщо раніше було придбано "Управління виробничим підприємством для України", то можна використовувати вже наявну поставку.


1. Визначити цілі автоматизації

У фахівців CONTO є досвід автоматизації виробничих підприємств на базі різних програмних продуктів «1С:Підприємство». Ми готові зустрітися і разом визначити цілі і пріоритети впровадження, вибрати систему, яка буде базою для автоматизації бухгалтерського обліку. До діалогу запрошуються фінансовий директор, бухгалтер, начальник кадрової служби та інші зацікавлені співробітники з боку підприємства, а також консультанти впроваджувального центру CONTO.

2. Розробити сценарій автоматизації та детальний план-графік робіт з впровадження системи

Для вибору сценарію необхідне передпроектне обстеження: аналіз бізнес-процесів, опитування персоналу і т.п. Після цього складається детальний план-графік і сценарій (концепція) майбутньої автоматизації.

3. Навчити користувачів системи

У ході реалізації проектів з автоматизації різних підприємств України, фахівцями впроваджувального центру CONTO була розроблена спеціальна методика навчання, яка дозволяє користувачам, навіть самого початкового рівня, освоїти роботу в системі в найкоротші терміни.

4. Безпосередньо впровадити програмний продукт

У ході впровадження проводиться розробка технічної документації, доопрацювання типового продукту, за необхідності, відповідно до потреб саме вашого підприємства, проводиться підготовка і перенесення даних з розрізнених і застарілих програм в централізовану базу.

5. Перехід до експлуатації автоматизованої системи

Здійснюється дослідна експлуатація, в ході якої користувачі закріплюють навички, отримані в процесі навчання. Після цього починається промислова експлуатація. Фахівці CONTO супроводжують всі дії користувачів.

6. Перехід до супроводу проектного рішення