+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55
Продукт призначений для розрахунку планових показників руху поголів'я: кількість голів, вага, приріст ваги, падіж, корми, вихід продукції, статевовікова група, що дозволяє розробити оптимальний план розвитку тваринницького комплексу.

Продукт «CONTO-Моделювання тваринництва» призначений для розрахунку планових показників руху поголів'я:

 • кількість голів,
 • вага,
 • приріст ваги,
 • падіж,
 • корми,
 • вихід продукції,
 • статевовікова група,

що дозволяє розробити оптимальний план розвитку тваринницького комплексу.

Даний програмний продукт може використовуватися як на окремій платформі (з можливістю зберігання загальної бази даних на окремому комп'ютері), так і в якості додаткового модуля до використовуваних конфігурацій, у т.ч. «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України», «Бухгалтерія для України», «Управління виробничим підприємством для України».

Model_1.png 

Обробка «Робоче місце співробітника планового відділу»

«CONTO-Моделювання тваринництва» дозволяє виконати:

 • Автоматичний розрахунок (натисненням однієї кнопки) руху поголів'я з урахуванням виробничих показників у розрізі статевовікових груп.
 • На підставі отриманих розрахованих даних сформувати план закупівель (корми, матеріали, ветпрепарати) з урахуванням залишків на складах та ін.
 • Сформувати план продажів на підставі розрахованого виходу готової продукції.
 • Використовувати сценарії планування для розрахунку оптимального розвитку тваринницького комплексу.
 • Експорт результатів планування e підсистему бюджетування (за умови використання продукту в зв'язці з «Управління виробничим підприємством для України»).

Використовуючи рішення «CONTO-Моделювання тваринництва» у зв'язці з «Управління виробничим підприємством для України», заплановані витрати і доходи автоматично переносяться в підсистему бюджетування, що дозволяє сформувати бюджетну модель для управління робочим капіталом підприємства. Використання бюджетної моделі надає можливість оперативно контролювати досягнення ключових показників діяльності, до яких повинні прагнути річні бюджети, і відхилення від яких буде сигналізувати керівництву компанії про необхідність оперативних змін тактики і стратегії ведення бізнесу.

В результаті впровадження програми «CONTO-Моделювання тваринництва» вирішуються такі завдання:

 • Зниження собівартості продукції тваринницького комплексу завдяки оптимізації (управління) планових витрат виробництва (кормів, матеріалів, ветпрепаратів, підстилки та ін.).
 • Підвищення якості продукції за рахунок контролю відхилень в технології вирощування тварин.
 • Оптимізація виробничих запасів.

Переваги програми:

 1. Легка у використанні (моделювання руху поголів'я відбувається натисненням однієї кнопки) і адаптується до особливостей утримання тварин у конкретному господарстві.
 2. Інтегрується з будь-яким програмним продуктом лінійки 1С:Підприємство.
 3. Реалізовано легкий перенесення даних з програм вашого господарства в «CONTO- Моделювання тваринництва».
 4. Найкоротші терміни впровадження (1-2 тижні).
 5. Співвимірна за ціною з 100-125 кг м'яса, іншими словами, менше ніж одна свиня.

Моделювання руху поголів'я відбувається натисненням однієї кнопки. У моделі закладається виробничий цикл тваринницького комплексу, який представляється у вигляді блоків моделі. Найчастіше блок моделі відповідає статевовіковій групі тварин.

Блок містить назву входу і виходу, період утримання (кількість днів), умови та величину виходу, обмеження на перевищення поголів'я в блоці.

Model_2.png

Форма «Налаштування виходу»

Наприклад, у блоці «Пустая» знаходяться неосіменені свиноматки, яких запліднюють по середах (додаткове обмеження - тваринник працює тільки по середах), після цього їх перевіряють (роблять тест на супоросність), тварин з позитивним результатом переводять в блок «Супоросні» (дану ситуацію в моделі можна передбачити за допомогою накладення умов на вихід з блоку). Таким чином, можна описати реальний виробничий цикл тварини і збільшити точність моделювання.

Model_3.png

Довідник «Блоки моделі свинарства», закладка «Входи / Виходи»

Для кожного блоку можна вказати витрати кормів, ветпрепаратів, підстилки та ін., Завдяки цьому модель розраховує реальні планові прямі витрати на поголів'я.

Model_4.png

Довідник «Блоки моделі свинарства», закладка «Корми»

Додаткова точність моделі забезпечується за допомогою введення залишків в розрізі блоків, номера дня. Модель розраховується згідно реальних статевовікових показників стада.

Model_5.png

Документ «Універсальна модель свинарства», закладка «Введення початкових залишків»

Послідовність розрахунку блоків вказується в документі «Універсальна модель свинарства».

Model_6.png

Документ «Універсальна модель свинарства», закладка «Блоки моделі»


Результатами моделі є:

1. Плановий рух поголів'я («Звіт по руху поголів'я (універсальна модель)»), що дозволяє підприємству змістити акцент з контролю минулого на аналіз майбутнього і відповісти на питання: скільки кг живої ваги можна продати на потрібну дату? скільки потрібно виготовити кормів до певної дати? як краще відтворювати стадо (закупити тварин або виростити своїх)? яка планова собівартість 1 кг м'яса?

Model_7.png

Звіт по руху поголів'я

2. Планова потреба в кормах, ветпрепаратах, підстилці і т.п. (Звіт «Планове споживання кормів (універсальна модель)», в розрізі періоду і статевовікових груп тварин).

Model_8.png

Звіт «Планове споживання корму»

3. Можливість спланувати закупівлю кормів та інгредієнтів для їх виробництва, тим самим збільшивши швидкість реакції на зміни зовнішнього середовища, що підвищує гнучкість компанії.

Model_9.png

Обробка «Помічник планування»

Model_10.png

Документ «План закупівель»

4. Можливість аналізу планових показників конверсії корму, що дозволяє збалансувати раціон і забезпечити тварин здоров'ям.

Model_11.png

Звіт «Конверсія»


 • співробітникам планового відділу отримати планову калькуляцію собівартості продукції, потреба в оборотних коштах підприємства (корми, ветпрепарати, підстилка і т.п.).
 • відділу закупівель забезпечити безперервність виробництва, наприклад, розрахувати і покрити планову потребу в інгредієнтах для виробництва кормів (враховуючи залишки на складі, виробничі потужності, відкриті замовлення, постачальників), що дозволило поліпшити якість кормів і оптимізувати структуру запасів, скоротити витрати на придбання та зберігання сировини і матеріалів
 • відділу продажів покрити контрактами плановий обсяг продажів, тим самим забезпечити плановий прибуток від реалізації вирощеної продукції.
 • відділу виробництва швидко прораховувати ефект, змоделювавши вплив факторів, які впливають на процес успішного розвитку тваринницького комплексу, наприклад, розрахунок ефекту від зміни раціонів годівлі, відтворення стада та ін.

 • Ви не зможете точно сказати потенційному покупцеві, скільки продукції ви зможете йому відвантажити на певну дату, відповідно ваш відділ продажів не зможе укласти вигідні контракти.
 • У вас будуть не оптимально використовуватися склади, оскільки ви не будете знати з точністю до кг, скільки вам потрібно кормів, ветпрепаратів, підстилки та ін. В будь-який відрізок часу.
 • Ви не зможете закупити запаси завчасно за помірними цінами у перевірених постачальників, оскільки ви не можете спланувати свої майбутні грошові потоки і вас переслідують касові розриви.