+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55
Продукт призначений для розрахунку планових показників руху поголів'я: кількість голів, вага, приріст ваги, падіж, корми, вихід продукції, статевовікова група, що дозволяє розробити оптимальний план розвитку тваринницького комплексу.

Продукт для тваринницьких комплексів

Продукт «CONTO-Моделювання тваринництва» призначений для розрахунку планових показників руху поголів'я:

 • кількість голів,
 • вага,
 • приріст ваги,
 • падіж,
 • корми,
 • вихід продукції,
 • статевовікова група,

що дозволяє розробити оптимальний план розвитку тваринницького комплексу.

Даний програмний продукт може використовуватися як на окремій платформі (з можливістю зберігання загальної бази даних на окремому комп'ютері), так і в якості додаткового модуля до використовуваних конфігурацій, у т.ч. «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України», «Бухгалтерія для України», «Управління виробничим підприємством для України».

Model_1.png 

Обробка «Робоче місце співробітника планового відділу»

«CONTO-Моделювання тваринництва» дозволяє виконати:

 • Автоматичний розрахунок (натисненням однієї кнопки) руху поголів'я з урахуванням виробничих показників у розрізі статевовікових груп.
 • На підставі отриманих розрахованих даних сформувати план закупівель (корми, матеріали, ветпрепарати) з урахуванням залишків на складах та ін.
 • Сформувати план продажів на підставі розрахованого виходу готової продукції.
 • Використовувати сценарії планування для розрахунку оптимального розвитку тваринницького комплексу.
 • Експорт результатів планування e підсистему бюджетування (за умови використання продукту в зв'язці з «Управління виробничим підприємством для України»).

Використовуючи рішення «CONTO-Моделювання тваринництва» у зв'язці з «Управління виробничим підприємством для України», заплановані витрати і доходи автоматично переносяться в підсистему бюджетування, що дозволяє сформувати бюджетну модель для управління робочим капіталом підприємства. Використання бюджетної моделі надає можливість оперативно контролювати досягнення ключових показників діяльності, до яких повинні прагнути річні бюджети, і відхилення від яких буде сигналізувати керівництву компанії про необхідність оперативних змін тактики і стратегії ведення бізнесу.

В результаті впровадження програми «CONTO-Моделювання тваринництва» вирішуються такі завдання:

 • Зниження собівартості продукції тваринницького комплексу завдяки оптимізації (управління) планових витрат виробництва (кормів, матеріалів, ветпрепаратів, підстилки та ін.).
 • Підвищення якості продукції за рахунок контролю відхилень в технології вирощування тварин.
 • Оптимізація виробничих запасів.

Переваги програми:

 1. Легка у використанні (моделювання руху поголів'я відбувається натисненням однієї кнопки) і адаптується до особливостей утримання тварин у конкретному господарстві.
 2. Інтегрується з будь-яким програмним продуктом лінійки 1С:Підприємство.
 3. Реалізовано легкий перенесення даних з програм вашого господарства в «CONTO- Моделювання тваринництва».
 4. Найкоротші терміни впровадження (1-2 тижні).
 5. Співвимірна за ціною з 100-125 кг м'яса, іншими словами, менше ніж одна свиня.

Процес моделювання

Моделювання руху поголів'я відбувається натисненням однієї кнопки. У моделі закладається виробничий цикл тваринницького комплексу, який представляється у вигляді блоків моделі. Найчастіше блок моделі відповідає статевовіковій групі тварин.

Блок містить назву входу і виходу, період утримання (кількість днів), умови та величину виходу, обмеження на перевищення поголів'я в блоці.

Model_2.png

Форма «Налаштування виходу»

Наприклад, у блоці «Пустая» знаходяться неосіменені свиноматки, яких запліднюють по середах (додаткове обмеження - тваринник працює тільки по середах), після цього їх перевіряють (роблять тест на супоросність), тварин з позитивним результатом переводять в блок «Супоросні» (дану ситуацію в моделі можна передбачити за допомогою накладення умов на вихід з блоку). Таким чином, можна описати реальний виробничий цикл тварини і збільшити точність моделювання.

Model_3.png

Довідник «Блоки моделі свинарства», закладка «Входи / Виходи»

Для кожного блоку можна вказати витрати кормів, ветпрепаратів, підстилки та ін., Завдяки цьому модель розраховує реальні планові прямі витрати на поголів'я.

Model_4.png

Довідник «Блоки моделі свинарства», закладка «Корми»

Додаткова точність моделі забезпечується за допомогою введення залишків в розрізі блоків, номера дня. Модель розраховується згідно реальних статевовікових показників стада.

Model_5.png

Документ «Універсальна модель свинарства», закладка «Введення початкових залишків»

Послідовність розрахунку блоків вказується в документі «Універсальна модель свинарства».

Model_6.png

Документ «Універсальна модель свинарства», закладка «Блоки моделі»


Результати моделювання

Результатами моделі є:

1. Плановий рух поголів'я («Звіт по руху поголів'я (універсальна модель)»), що дозволяє підприємству змістити акцент з контролю минулого на аналіз майбутнього і відповісти на питання: скільки кг живої ваги можна продати на потрібну дату? скільки потрібно виготовити кормів до певної дати? як краще відтворювати стадо (закупити тварин або виростити своїх)? яка планова собівартість 1 кг м'яса?

Model_7.png

Звіт по руху поголів'я

2. Планова потреба в кормах, ветпрепаратах, підстилці і т.п. (Звіт «Планове споживання кормів (універсальна модель)», в розрізі періоду і статевовікових груп тварин).

Model_8.png

Звіт «Планове споживання корму»

3. Можливість спланувати закупівлю кормів та інгредієнтів для їх виробництва, тим самим збільшивши швидкість реакції на зміни зовнішнього середовища, що підвищує гнучкість компанії.

Model_9.png

Обробка «Помічник планування»

Model_10.png

Документ «План закупівель»

4. Можливість аналізу планових показників конверсії корму, що дозволяє збалансувати раціон і забезпечити тварин здоров'ям.

Model_11.png

Звіт «Конверсія»


Переваги рішення для різних фахівців

 • співробітникам планового відділу отримати планову калькуляцію собівартості продукції, потреба в оборотних коштах підприємства (корми, ветпрепарати, підстилка і т.п.).
 • відділу закупівель забезпечити безперервність виробництва, наприклад, розрахувати і покрити планову потребу в інгредієнтах для виробництва кормів (враховуючи залишки на складі, виробничі потужності, відкриті замовлення, постачальників), що дозволило поліпшити якість кормів і оптимізувати структуру запасів, скоротити витрати на придбання та зберігання сировини і матеріалів
 • відділу продажів покрити контрактами плановий обсяг продажів, тим самим забезпечити плановий прибуток від реалізації вирощеної продукції.
 • відділу виробництва швидко прораховувати ефект, змоделювавши вплив факторів, які впливають на процес успішного розвитку тваринницького комплексу, наприклад, розрахунок ефекту від зміни раціонів годівлі, відтворення стада та ін.

Що ви можете втратити без «CONTO-Моделювання тваринництва»

 • Ви не зможете точно сказати потенційному покупцеві, скільки продукції ви зможете йому відвантажити на певну дату, відповідно ваш відділ продажів не зможе укласти вигідні контракти.
 • У вас будуть не оптимально використовуватися склади, оскільки ви не будете знати з точністю до кг, скільки вам потрібно кормів, ветпрепаратів, підстилки та ін. В будь-який відрізок часу.
 • Ви не зможете закупити запаси завчасно за помірними цінами у перевірених постачальників, оскільки ви не можете спланувати свої майбутні грошові потоки і вас переслідують касові розриви.

Відео матеріалы