+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55
BAS ERP. International Accounting (IA) надає можливість побудувати комплексну інформаційну систему управління підприємством, досягнути прозорості бізнес процесів та забезпечити прийняття ефективних управлінських рішень для компаній що:
 •  засновані в Україні та розвивають бізнес в Європі та Америці, мають офіси в різних країнах;
 • надають сервісні послуги (наприклад у сфері IT);
 • користуються послугами спеціалістів СПД
BAS ERP IA.png

Функціональні можливості та переваги BAS ERP.IА:

 • Багатомовний інтерфейс;
 • Застосування єдиної облікової політики для міжнародних компаній, в тому числі і для закордонних офісів;
 • Ведення фінансового обліку по всім офісам, багатовалютний облік;
 • Консолідація управлінського та фінансового обліку компанії;
 • Автоматизація розрахунку винагороди спеціалістів СПД, в тому числі оренда ОЗ (коворкінг);
 • Собівартість проектів в розробці ПЗ

Ведення обліку міжнародних офісів 

BAS ERP.IA дозволяє застосовувати єдині стандарти фінансового обліку для всіх компаній, філій, відділень розташованих в різних країнах. Що дозволяє більш ефективно управляти міжнародною компанією. В результаті з'являється можливість оперативно будувати звіти про фінансовий стан всіх бізнес-одиниць групи компаній, які ведуть облік за єдиними правилами, включаючи основні звіти по МСФО в єдину валюту подання.

 • Можливість установки індивідуальної валюти обліку для кожної організації (офісу)

Функціонал дозволяє використовувати три види валют:

  • Валюта регламентованого обліку - базова валюта, яка використовується для обліку юридичною особою відповідно до вимог місцевого законодавства.
  • Функціональна валюта міжнародного обліку - валюта, яка використовується в основному економічному середовищі, в якому підприємство здійснює свою діяльність.
  • Валюта подання міжнародного обліку - валюта, в якій підприємство представляє міжнародна фінансову звітність.
BAS ERP IA_1.png

BAS ERP IA_2.png

 • Можливість установки курсів валют в розрізі джерел

Для кожної валюти вказується джерело завантаження курсів валют в розрізі організацій. При відображенні операцій у валюті, що відрізняється від регламентованої валюти організації, виконується перерахунок за вказаним курсом.

BAS ERP IA_3.png

BAS ERP IA_4.png

BAS ERP IA_5.png

 

 • Податковий облік ПДВ і податку з продажів

У конфігурації реалізовано механізм настройки обліку податків для кожного офісу компанії, зокрема ряду країн ЄС, США та Японії.

 BAS ERP IA_6.png

BAS ERP IA_7.png

BAS ERP IA_7_1.png

 • Трансляція проводок в МСФЗ

Функціонал відображення в МСФЗ бухгалтерських проводок за індивідуальним планом рахунків. Передбачена можливість налаштування відповідності рахунків локального та міжнародного обліків.

BAS ERP IA_8.png


Ведення фінансового обліку по всім офісам

Конфігурація передбачає можливість ведення паралельного обліку по офісам компанії в залежності від їх особливостей з подальшим отриманням управлінських звітів, що відображають основні показники діяльності всієї групи в розрізі бізнес-одиниць (юридичних осіб), продуктів (номенклатур) і т. п.

Завдяки єдиній централізованій базі даних, система дозволяє ефективно управляти процесами закупівлі і ресурсами групи, а також консолідувати дані про всіх каналах продажів у всіх країнах і оперативно аналізувати їх на фінансовому рівні.

 BAS ERP IA_9.png


 • Наявність Локального плану рахунків

Основною особливістю розробленого модулю є можливість налаштування індивідуального плану рахунків і відображень операцій в обліку для кожного офісу компанії.

План рахунків дозволяє вказувати три основних рівня аналітичних розрізів, а також додаткові - облік по підрозділах і напрямках діяльності.

BAS ERP IA_10.png

 • Відображення облікових операцій за індивідуальним планом рахунків

Функціонал налаштування бухгалтерських операцій дозволяє управляти налаштуваннями відображення в обліку за кожним документом, з можливістю налаштування умов.

Під господарські операції гнучко налаштовуються правила відображення бухгалтерських проводок.

BAS ERP IA_11.png

BAS ERP IA_12.png

BAS ERP IA_13.png

 • Ведення управлінського обліку в розрізі офісів

Для можливості ведення паралельного обліку в системі передбачений функціонал, який автоматично дублює внесені в програму документи по управлінській організації. Це дозволяє в подальшому здійснювати весь фінансовий облік, а також розрахунок собівартості окремо за даними регламентованого обліку та за даними управлінського обліку.

BAS ERP IA_14.png


Фінансова звітність

Конфігурація також досить гнучка щодо можливості побудови та отримання різних варіантів звітів, консолідації даних та представлення звітності в розрізі офісів.

 • Регламентована звітність

Звіти за результатами діяльності резидентів (бухгалтерський, податковий облік і звітність по ПСБО / МСФЗ):

* ОСВ по регл. обліку

* Баланс по регл. обліку

* Ф2 по регл. обліку

 • Звітність по МСФЗ

Звіти за результатами діяльності нерезидентів:

* ОСВ з міжнародного обліку

BAS ERP IA_15.png

 • Ведення управлінського обліку в розрізі офісів

Можливість налаштування звітів PNL, CF, Баланс по завантаженим макетам з вибором джерела даних для побудови (бухгалтерські проводки по локальному обліку або регістри даних);

BAS ERP IA_16.png

BAS ERP IA_17.png

Управлінські звіти (PNL, CF, ОСВ, Валовий прибуток) в розрізі всіх офісів компанії.

BAS ERP IA_18.png

BAS ERP IA_19.png

BAS ERP IA_20.png


Собівартість проектів з розробки ПЗ

Розроблено механізм автоматичного розрахунку проектної собівартості, в основу якого покладено принцип наявності певного коду проекту по всьому ланцюгу документів процесу. Передбачено автоматичний розподіл фактичних трудовитрат по проектам з прив'язкою по коду, формування маршрутних листів і виробок співробітників.

 BAS ERP IA_22.png

BAS ERP IA_23.png

В результаті з’являється можливість формування звітів по рентабельності проекту, план-фактний аналіз собівартості, моніторинг трудовитрат і вартості проектної команди в розрізі конкретних фахівців, видів робіт і т.п.

BAS ERP IA_24.png


Автоматизація розрахунку винагороди спеціалістів СПД, в тому числі оренда ОЗ (коворкінг)

В системі допрацьовано функціонал автоматичного розрахунку винагороди спеціалістів СПД, що надають послуги у виконанні робіт замовників. Даний механізм дозволяє мінімізувати витрати часу на оформлення документів в системі, оперативно вносити зміни та керувати процесом розрахунків зі спеціалістами СПД

 • Можливість обліку і розрахунку винагороди спеціалістів з формою співпраці СПД

Відпрацьовано алгоритм укладання договору з контрагентом СПД в регламентованому обліку, паралельного прийняття спеціаліста засобами підсистем типової конфігурації ERP «Кадровий облік» і «Зарплата» з подальшим формуванням «винагороди».

 • Функціонал «Створення інвойсів»

Автоматичне формування документів Надходження товарів і послуг, Заявка на витрачання ДС по кожному фахівцю, а також актів і рахунків по коворкінгу.

BAS ERP IA_25.png

Автоматично формується пакет документів (Акт виконаних робіт та рахунок на оплату) з деталізацією виконаних робіт спеціаліста СПД.

BAS ERP IA_26.png

BAS ERP IA_27.png

    

 • Облік відпрацьованого часу фахівцями, і втрат часу в зв'язку з відсутністю.

Облік відпрацьованого часу ведеться за допомогою документа "Табель обліку робочого часу".

Реалізовано окремий облік відпусток в робочих днях за календарний рік, з щорічним списанням не витрачених днів.

Допрацьовано облік лімітованих видів часу, наприклад дні лікарняних в межах ліміту оплачуються одним способом, понад не оплачуються.

 • Розрахунок винагороди фахівців з різними формами співпраці.

Реалізована можливість оплати в різних валютах (гривня, долар, євро), є можливість додати будь-яку додаткову.

Розроблено функціонал оплати за тарифною ставкою за час, або фіксованим окладом, незмінним незалежно від відпрацьованих годин за місяць.

Реалізована можливість нарахування різних бонусів, разових компенсацій, утримань.

 • Автоматизація обліку операцій надання в оренду робочого місця (коворкінг), бухгалтерського обслуговування, оренди комп'ютерного обладнання.

Функціонал передбачає наступний алгоритм:

o   Користувач вносить приєднання СПД до договору оренди, фіксує суми по конкретним послугам.

o   На регулярній основі (раз в квартал) автоматично формується сума компенсації за коворкінг по всіх актуальних угодах.

o   При виплаті у складі винагороди компенсації формується рахунок на оплату для спеціаліста СПД.

Щомісяця створюється пакет актів по всьому передплаченим послугам коворкінгу.

BAS ERP IA_28.png

BAS ERP IA_29.png

Інтеграція та обмін з існуючими системами

BAS ERP.IA завдяки відкритій архітектурі, може бути інтегрована з корпоративними системами управління продажами, проектами, наприклад: SalesForce, Microsoft Dynamics CRM, Oracle CRM, JIRA і ін., а також налаштовані обміни з системами бухгалтерського та податкового обліку широко використовуються в різних країнах.