+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55
«Управління сільськогосподарським підприємством для України» - галузеве рішення, створене на базі продукту «Управління виробничим підприємством для України». Рішення призначене для автоматизації: оперативного, управлінського, бухгалтерського і податкового обліку на сільськогосподарських підприємствах, може ефективно використовуватися широким колом сільгосптоваровиробників: від невеликих фермерських господарств до агрофірм і холдингів

«Управління сільськогосподарським підприємством для України» має низку переваг

  • Типове рішення забезпечує комплексну автоматизацію всіх відділів, що роблять вплив на роботу сільськогосподарського підприємства, за відсутності серйозних змін оргструктури підприємства та існуючих бізнес-процесів, що дозволяє підприємствам мінімізувати витрати на доробку системи.
  • У програмному продукті комфортно працюють співробітники різного рівня з чітким поділом праці (агрономи, зоотехніки, обліковці та ін.), що дозволяє отримати реальні оперативні дані для прийняття управлінських рішень.
  • Типове рішення дозволяє використовувати РАУЗ (розширену аналітику обліку витрат) — новий механізм обліку собівартості запасів і витрат. Використання РАУЗ дозволяє скоротити час розрахунку собівартості в 6-7 разів; проводити документи «заднім числом» і це не впливає на правильність ведення обліку запасів і витрат; не виконувати ресурсомісткі процедури перепроведения документів перед регламентними операціями закриття періоду.
  • Автоматичний розрахунок собівартості забезпечує керівництво достовірною інформацією, чітко видно, з яких саме витрат «виросла» собівартість продукції. Гнучке налаштування звітів дає можливість приймати обґрунтовані рішення на кожному рівні управління компанії — від агронома до керівника. 


«Управління сільськогосподарським підприємством для України» дозволяє: 

  • оперативно аналізувати прямі затрати в розрізі полів, культур, видів робіт, дані про поточне та прогнозоване завантаження сільськогосподарської техніки та структури витрат на її обслуговування; 
  • побудувати оптимальний бізнес-план, заснований на декількох варіантах розрахунку сівозміни, виробничого циклу тварин та схем фінансування; 
  • оперативно аналізувати дані про наявність поголів'я тварин за їхніми видами і статево-вікових груп для виявлення потреб в кормах;
  • оперативно, на поточний момент часу, оцінювати і аналізувати структуру собівартості вирощування культур або тварин;
  • автоматично розподіляти загальновиробничі витрати кожен місяць відповідно до бази розподілу;
  • витрати допоміжних виробництв накопичувати протягом року і розподіляти в кінці виробничого циклу на собівартість виробленої сільгосппродукції.

Інструментарій рішення дозволяє фінансовому директору отримати інформацію про прибутковість у розрізі культур, полів, тварин, ферм тощо. 

Ris_3.jpg  

Звіт «Про доходи та видатки»   

 Ris_11.jpg

Звіт «Аналіз рентабельності вирощування культур»

Бухгалтеру — вести достовірний централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства. 

Ris_12.jpg  Ris_6.jpg

Звіт «Відомість з обліку витрат» Звіт «Про поля і пайовиків»

Головному агроному та головному зоотехнікові — інструмент для оперативного планування діяльності сільськогосподарського підприємства, з можливістю детального аналізу отриманих результатів в різних аналітичних розрізах.

Ris_13.jpg  

Звіт «Рух ВРХ» 

 Ris_14.jpg

Звіт «Потреба в азоті, фосфорі і калії» 


Вартість базової поставки продукту

Назва продукту

Ціна, грн.

"Управління сільськогосподарським підприємством для України"

150000

Кількість користувача ліцензій розраховується для кожного підприємства окремо відповідно до офіційного прайс-листа САБ.


1. Визначити цілі автоматизації

У фахівців впроваджувального центру CONTO є досвід комплексної автоматизації агропідприємств. Ми готові зустрітися і разом визначити цілі і пріоритети автоматизації. Зазвичай ми проводимо 1-2 зустрічі, в якій беруть участь: фінансовий директор, бухгалтер, головний зоотехнік та інші зацікавлені співробітники зі сторони підприємства, а також консультанти центру впровадження з боку CONTO.

2. Розробити сценарій автоматизації та детальний план-графік робіт з впровадження системи

Для вибору сценарію необхідно передпроектне обстеження: аналіз бізнес-процесів, опитування персоналу тощо. Після цього складається детальний план-графік і сценарій (концепція) майбутньої автоматизації.

3. Навчити користувачів системи

В ході реалізації проектів з автоматизації агропідприємств України, фахівцями центру впровадження CONTO була розроблена спеціальна методика навчання, яка дозволяє користувачам, навіть найпочатковішого рівня, освоїти роботу в системі в найкоротші терміни.

4. Безпосередньо впровадити програмний продукт «УСХПдУ»

В ході впровадження проводиться розробка технічної документації, доробка типової конфігурації «УСХПдУ» відповідно до потреб саме вашого підприємства, проводиться підготовка і передача даних з розрізнених і застарілих програм в централізовану базу.

5. Перехід до експлуатації автоматизованої системи

Проводиться дослідна експлуатація, в ході якої користувачі закріплюють навички, отримані в процесі навчання. Після цього починається промислова експлуатація. Фахівці CONTO супроводжують всі дії користувачів — до закриття звітного періоду в обліковій системі та отримання балансу.

6. Перехід до супроводу проектного рішення


Деякі українські підприємства вирішують проводити автоматизацію агрохолдингу силами власних фахівців. Ми розуміємо, наскільки це непростий шлях, і пропонуємо консультаційні послуги фахівців CONTO на всіх стадіях проекту. Ми можемо допомогти вам:


Результати проекту

Підприємство отримує повністю автоматизовані ключові бізнес-процеси, які становлять найбільшу цінність для бізнесу — комплексне управління матеріальними, фінансовими, кадровими ресурсами, виробництвом готової продукції та ін. І, як наслідок, — стає більш конкурентоспроможним, підвищує свою вартість на ринку.

Розроблене рішення, УСХПдУ постійно вдосконалюється фахівцями CONTO, виходячи із завдань вітчизняних агропромислових підприємств. Воно апробовано в реальних умовах і отримало позитивні відгуки наших клієнтів. З деякими прикладами його застосування Ви можете ознайомитися тут у розділі «Реалізовані проекти».