+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Только для корпоративных заказчиков

 

Семінар-практикум «Автоматизація обліку на підприємстві АПК за допомогою «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" орієнтований на слухачів - спеціалістів в області бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств, які володіють навичками роботи з комп'ютером в середовищі Windows.

Програма курсу забезпечує вивчення загальних принципів організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку на агропідприємствах в системі «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України", а також придбання практичних навичок ефективного використання її можливостей для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, аналізу стану активів підприємства на рівні бухгалтерських рахунків і груп аналітичних об'єктів, підготовки і формування фінансових, податкових та статистичних звітів, звітів для ПФ, соцстраху та ін.

Зміст курсу

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ ПРИНЦИПИ І МЕХАНІЗМИ

 • Інтерфейс програми
 • Панель функцій
 • Мова інтерфейсу
 • План рахунків бухгалтерського обліку
 • Константи
 • Довідники і регістри відомостей
 • Звіти

РОЗДІЛ 2 СТАРТОВІ НАЛАШТУВАННЯ

 • Створення організації
 • Заповнення основних даних про організацію
  • Заповнення довідників
  • Аналітичний облік розрахунків з контрагентами
  • Заповнення регістрів відомостей
  • Створення користувача

Розділ 3 ТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ

 • Закупівля ТМЦ та послуг
 • Продаж ТМЦ та послуг
 • Роздрібна торгівля
 • Складські операції
 • Операції з коштами
 • Операції з іноземною валютою

Розділ 4 ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

 • Реєстрація отриманих від постачальників податкових накладних
 • Виписка податкової накладної
 • Складний облік ПДВ

РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Стартові налаштування обліку виробничої діяльності:
  • Налаштування параметрів обліку
  • Облікова політика організації
  • Заповнення довідників
  • Установка планової собівартості
  • Методи розподілу загальновиробничих витрат
  • Введення початкових залишків матеріалів
 • Виробничі операції

РОЗДІЛ 6. ОБЛІК ОЗ, МНА, МШП, НМА

 • Заповнення довідників і регістрів відомостей
 • Операції з необоротними активами та малоцінними активами
 • Операції з нематеріальними активами

РОЗДІЛ 7. КАДРОВИЙ ОБЛІК І РОЗРАХУНОК ЗАРПЛАТИ

 • Стартові налаштування кадрового обліку та розрахунку зарплати
 • Операції з розрахунку і виплати зарплати
 • Звіти по зарплаті

РОЗДІЛ 8. ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТУ ТА СІЛЬГОСПТЕХНІКИ

 • Нормативно-довідкова інформація
 • Основні документи з обліку автотранспорту
 • Звіти з обліку автотранспорту і сільгосптехніки

РОЗДІЛ 9. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПАЙОВИКАМИ

 • Довідники і початкові налаштування
 • Облік основних операцій по паях
 • Звіти по паях

РОЗДІЛ 10. ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

 • Заповнення довідника «Біологічні активи»
 • Облік операцій з біологічними активами
 • Звіти по біологічним активам

РОЗДІЛ 11. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

 • Розрахунок собівартості
 • Визначення фінансового результату

РОЗДІЛ 12. КОНТРОЛЬНІ МЕХАНІЗМИ

 • Експрес-перевірка ведення обліку
 • Технологічний аналіз бухгалтерського обліку
 • Пошук даних
 • Групова обробка інформації
 • Групове перепроведення документів
 • Універсальний журнал документів

Слухачі забезпечуються методичними посібниками, які представляють собою задачники з описом рішення.

Аудиторний обсяг курсу: 

32 години

Форми проведення навчання:

Корпоративні заняття

Після проходження курсу видається свідоцтво.