+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Тільки для корпоративних замовників

 

Семінар-практикум призначений для фахівців з автоматизації агропромислових підприємств, співробітників відділу автоматизації, а також відділів методології обліку, бухгалтерії, фінансового відділу, планово-економічного відділу.

Курс охоплює всі ділянки обліку та надає кращі практики фахівців CONTO в області автоматизації бізнес-процесів агропромислового підприємства.

Зміст курсу

1. Налаштування обліку та нормативно-довідкова інформація

2. Виробничий облік в рослинництві

 • Оперативний облік польових, ремонтних і автотранспортних робіт
 • Виробництво на току
 • Система оперативної та управлінської звітності:
  • Аналіз рентабельності вирощування культур
  • Звіт про виконані сільськогосподарські і ремонтні роботи
  • Звіт по врожайності полів
  • Та ін.

3. Індивідуальний і груповий облік ВРХ

 • Облік продукції тваринництва (надій молока, витрата молока, оприбуткування гною, виробництво м'яса)
 • Рухи тварин (надходження, переміщення, переведення, вибракування, вибуття, забій, падіж)
 • Зоотехнічні заходи (осіменіння, тест на тільність, запуск, отелення, зважування, лікування)
 • Облік витрат кормів (надходження, зважування, переміщення, витрати)
 • Система оперативної та управлінської звітності:
  • Відомість витрати кормів
  • Звіт план-фактного споживання кормів
  • Наявність тварин по місцях утримання
  • Та ін.

4. Індивідуальний і груповий облік свинарства

 • Облік продукції тваринництва (оприбуткування гною, виробництво м'яса)
 • Рухи тварин (надходження, переміщення, переведення, вибракування, вибуття, забій, падіж)
 • Зоотехнічні заходи (реєстрація полювання свиноматок, осіменіння, тест на супоросність, опорос, зважування, лікування)
 • Облік витрат кормів (надходження, зважування, переміщення, витрати)
 • Система оперативної та управлінської звітності:
  • Наявність тварин по місцях утримання
  • Продуктивні тварини, залишені на фермі (свиноматки / хряки)
  • Переклад на відгодівлю
  • Та ін.

5. Облік розрахунків по оренді земельних паїв

 • Нарахування оплати за пай фіксованою сумою або відсотком від суми оцінки землі, нарахування ПДФО пайовикам
 • Нарахування орендної плати за майбутній період для запобігання відходу пайовиків
 • Автоматичне донарахування в кінці року покладеної орендної плати пайовикам
 • Автоматичне заповнення регламентованого звіту «Відомість про наявність земельних ділянок»

6. Податковий облік та закриття періоду

7. Планування у рослинництві

 • Планування сівозміни
 • Формування технологічних карт полів і структури посівних площ
 • Планування заробітної плати співробітників в розрізі підрозділів
 • Визначення потреби в матеріально-технічних і фінансових ресурсах
 • Формування структури витрат по культурах
 • Визначення потреби в послугах сторонніх організацій
 • Формування підсумкових документів річного планування: зведена потреба в ПММ, баланс продукції рослинництва, бюджет доходів і витрат
 • Система оперативної та управлінської звітності:
  • Універсальний звіт по собівартості центрів витрат
  • План роботи автотранспорту
  • Звіт план-фактний аналіз прямих витрат
  • Та ін.

8. Оптимізація розміщення культур

 • Формування грунтово-агроекологічних обмежень по вибору культури в умовах конкретного поля
 • Агроекологічна оптимізація розміщення с/г культур на полях
 • Формування агроекологічного паспорта поля, ведення та аналіз книги історії полів
 • Адаптація базових агротехнологій до умов конкретного поля
 • Оцінка потенційної врожайності с/г культур на конкретному полі

Слухачі забезпечуються методичними посібниками, які також можна використовувати для навчання користувачів, практично з будь-якими ділянками обліку.

В ході навчання буде надано практичні рекомендації щодо планування та ведення проектів автоматизації агрохолдингу.

Аудиторний обсяг курсу: 

46 годин

Форми проведення навчання:

Корпоративні заняття

Після проходження курсу видається свідоцтво.