+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Відкриті групові заняття проходять у нашому навчальному центрі. Кількісний склад групи 8—12 осіб. Кожне навчальне місце обладнано комп'ютером і забезпечено комплектом методичної літератури. Навчальний клас обладнано проектором, підключеним до комп'ютера викладача. Заняття будуються за принципом комбінованого: лекційна частина, практикум, самостійна робота.

Лекційний матеріал супроводжується демонстрацією різного роду прикладів, що дозволяють слухачеві в більш зручній і зрозумілій формі сприймати нову інформацію.

Практикум реалізується у вигляді узагальнюючих прикладів, які ілюструють лекційний матеріал у практичній площині, і виконується кожним слухачем шляхом дублювання дій викладача. Процес супроводжується коментарями та аналізом отриманих результатів.

Самостійна робота забезпечує закріплення отриманих теоретичних і практичних знань.

Всі розглянуті форми викладення і закріплення матеріалу реалізуються в навчальному класі, що дозволяє слухачам повністю освоїти програму навчання на одних тільки аудиторних заняттях. Це дуже зручно в разі навчання без відриву від виробництва.

Малий кількісний склад навчальних груп дозволяє викладачеві будувати процес викладу і закріплення матеріалу вибірково, залежно від загального рівня підготовленості групи.


Програми і ціни

Подати заявку

Контакти навчального центру CONTO