+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Тільки для корпоративних замовників

Курс «Конфігурування в системі «1С:Підприємство 8. Вирішення бухгалтерських завдань» розрахований на слухачів, що мають досвід роботи з об'єктно-орієнтованими мовами програмування (зокрема й з «1С:Підприємство 7.7»).

Рекомендується для спеціалістів, які вже ознайомилися з матеріалами курсу «Основні об'єкти».

Зміст курсу

Вступ

Тема 1. Постановка завдання курсу

Тема 2. Терміни та методи бухгалтерського обліку

 • Види обліку
 • Предмет та методи бухгалтерського обліку
 • Техніка і форми бухгалтерського обліку
 • Складемо баланс разом
 • Підвиди та деталізація обліку в системі
Тема 3. Синтетичний облік
 • Зміна командного інтерфейсу
 • План рахунків бухгалтерського обліку
 • Регістр бухгалтерії
 • Заповнення регістра бухгалтерії
 • Підсумки регістра бухгалтерії
 • Синтетична звітність
Тема 4. Консолідований облік
 • Облік в розрізі організацій
 • Зміни в табличній моделі даних

Тема 5. Аналітичний облік

 • Наскрізна аналітика
 • Звичайна аналітика, субконто
 • Опціональна аналітика
 • Особливості розробки аналітичних звітів

Тема 6.  Кількісний облік

 • Налаштування плану рахунків і регістру бухгалтерії
 • Проведення документів для кількісного обліку
 • Звіти для кількісного обліку
 • Розрахунок собівартості та контроль залишків
 • Ознаки обліку субконто

Тема 7. Валютний облік

 • Зміна в об'єктній моделі
 • Валютний облік у табличній моделі
 • Курсові різниці

Тема 8. Регістр бухгалтерії

 • Ручна операція
 • Журнал проводок
 • Активність записів
 • Коректування рухів документа
 • Набір записів регістра бухгалтерії

Завдання для самостійної роботи

Висновок

Аудиторний обсяг курсу: 

20 годин

Форми проведення навчання:

Корпоративні заняття

ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ ВИДАЄТЬСЯ СВІДОЦТВО.