+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Семінар-практикум на базі "Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України"

Тільки для корпоративних замовників

 

Семінар-практикум на базі «Управління виробничим підприємством для України» розрахований на корпоративне навчання.

Слід зазначити, що необов'язково прослуховувати весь курс повністю. Для тих користувачів, яким необхідно вивчити лише певну ділянку у рамках практикуму «Управління виробничим підприємством для України» є можливість вибору:

Зміст курсу

Назва підсистеми Тривалість днів

Бухгалтерський облік

5 днів (20 годин)

Торгові операції

4 дні (16 годин)

Зарплата і управління персоналом

3 дні (12 годин)

МСФЗ

1 день (4 години)

Виробництво

3 дні (12 годин)

Планування закупівель/продажу/виробництва

1 день (4 години)

Бюджетування

3 дні (12 годин)
Всього 20 днів (80 годин)

Підсистема. Бухгалтерський облік

Тема 1. Загальносистемні механізми і принципи. Стартові налаштування

 • Налаштування параметрів бухгалтерського і податкового обліків
 • Вказівка параметрів облікової політики
 • Заповнення довідників, реєстрів відомостей

Тема 2. Бухгалтерський облік торгових операцій

 • Введення початкових залишків за ТМЦ
 • Отримання рахунку на оплату від постачальника
 • Одержання ТМЦ від постачальника Надходження тари
 • Повернення тари
 • Фіксація оптових цін на ТМЦ
 • Отримання додаткових витрат на придбання ТМЦ
 • Отримання послуг від постачальника;Надходження ТМЦ від постачальника та повернення
 • Проведення взаємозаліку заборгованостей
 • Купівля товарів в іноземній валюті
 • Відображення курсової різниці
 • Купівля ТМЦ через підзвітну особу
 • Відрядні витрати фізичної особи
 • Отримання товарів від комітента
 • Реалізація товарів, прийнятих на комісію
 • Звіт комітента про реалізовані товари
 • Реалізація власних товарів за договором комісії
 • Звіт комісіонера про реалізовані товари

Тема 3. Податковий облік

 • Формування податкових накладних
 • Розрахунок податку на прибуток
 • Складний облік ПДВ і НП
 • Контроль неодержаних податкових накладних

Тема 4. Облік витрат та виробництво

 • Введення початкових залишків за матеріалами 
 • Вступ послуг від контрагента 
 • Випуск внутрішніх послуг 
 • Надання зовнішніх послуг 
 • Списання у виробництво матеріальних цінностей 
 • Випуск напівфабрикатів і готової продукції 
 • Реалізація продукції покупцю 
 • Розрахунок фактичної собівартості 
 • Розрахунок фінансового результату

Тема 5. Облік ОЗ, МНА, МШП, НМА

 • Введення залишків за основними засобами, МНА та МШП
 • Придбання основних засобів, МНА та МШП
 • Введення в експлуатацію основних засобів, МНА та МШП 
 • Нарахування амортизації 
 • Списання МШП 
 • Переміщення ОС між підрозділами і МОЛ 
 • Змінення способу відображення витрат за амортизацією
 • Поточний ремонт основних засобів
 • Модернізація основних засобів
 • Вибуття ОЗ 
 • Придбання НМА 
 • Введення в експлуатацію НМА
 • Нарахування амортизації НМА

Тема 6. Облік кадрів і зарплати

 • Прийом на роботу співробітників 
 • Розрахунок заробітної плати 
 • Виплата зарплати 
 • Виплата за податками 
 • Нарахування лікарняних та відпускних

Тема 7. Фінансова звітність

 • Закриття періоду
 • Формування фінансової звітності

Торгові операції

Тема 1. Основні торгові операції

 • Заповнення стартових налаштувань і введення первинної нормативно-довідкової інформації 
 • Ціноутворення 
 • Введення залишків товарів на складах 
 • Реалізація товарів у роздріб 
 • Оптова реалізація товарів без оформлення замовлення 
 • Оформлення внутрішнього замовлення 
 • Надходження товарів на склад без попереднього замовлення постачальнику 
 • Переміщення товарів 
 • Оформлення замовлень постачальникам 
 • Оформлення замовлень від покупців 
 • Формування потреб 
 • Надходження від імпортного постачальника 
 • Надходження додаткових витрат 
 • Використання ордерної схеми товарообігу 
 • Інвентаризація товарів 
 • Інші операції

Тема 2. Відображення операцій комісійної торгівлі

 • Облік товарів, прийнятих на комісію
 • Облік товарів, відданих на реалізацію комісіонерові

Тема 3. Управління взаєморозрахунками та грошовими коштами

 • Управління ВЗАЄМОРОЗРАХУНКАМИ з контрагентами
 • Управління РОЗРАХУНКАМИ з контрагентами 
 • Управління грошовими коштами 
 • Інші операції 
Тема 4. Управління відносинами з клієнтами

 • Управління відносинами з клієнтами 
 • Контактна інформація 
 • Контактні особи 
 • Події та нагадування 
 • Календар користувача 
 • Аналіз роботи менеджерів 
 • Звіт «Рапорт керівнику»

Завдання для самостійної роботи. Тестові питання


Зарплата і управління персоналом

Тема 1. Початок роботи. Стартові налаштування системи

 • Концепція прикладного рішення
 • Початкові налаштування облікової політики
 • Основні принципи обліку робочого часу
 • Виробничий календар. Графік роботи
 • Реєстрація в інформаційній базі організації
 • Параметри розрахунку зарплати. Коефіцієнти оплати вечірніх та нічних годин
 • Структура і посади підприємства

Тема 2. Введення початкових залишків

 • Введення даних про працівників
 • Умовний «прийом на роботу співробітників, які працювали в організації на дату початку роботи в програмі
 • Введення відомостей про страховий стаж працівників
 • Введення відомостей про нарахування за попередні 12 місяців для розрахунку середнього заробітку
 • Введення залишків за взаєморозрахунками з працівниками та з фондами соціального страхування

Тема 3. Відображення поточних операцій кадрового обліку

 • Реєстрація нових співробітників
 • Штатний розклад
 • Наказ про прийом нових співробітників
 • Заповнення даних про фізичні особи
 • Складання кадрової звітності, ведення військового обліку

Тема 4. Введення довідкової інформації для розрахунку регламентованої зарплати, податків і зборів. Принципи і механізми розрахунків

 • Довідкова інформація для розрахунку внесків до фондів соціального страхування та для розрахунку ПДФО 
 • Введення даних для оподаткування та індексації доходу працівника 
 • Принципи і механізми розрахунків заробітної плати, інших нарахувань та утримань 
 • Механізм розрахунку середнього заробітку 
 • Налаштування відображення зарплати в регламентованому (бухгалтерському і податковому) обліку

Тема 5. Практикум:Введення подій кадрового обліку за січень. Розрахунок і виплата заробітної плати за січень

 • Надання відпустки
 • Оплата за договором цивільно-правового характеру 
 • Оплата по відрядним нарядом 
 • Відсутність на роботі, оплачуваний за середнім заробітком: відрядження, лікарняний лист працівника з погодинною оплатою праці.
 • Остаточний розрахунок заробітної плати 
 • Виплата зарплати, перерахування податків і внесків до фондів 
 • Аналіз нарахувань і утримань

Тема 6. Практикум: Введення подій регламентованого кадрового обліку за лютий. Розрахунок і виплата заробітної плати за лютий та березень

 • Облік випробувального терміну
 • Звільнення працівника, що не пройшов випробувальний термін
 • Введення нових планових нарахувань для співробітників організації
 • Зміна даних про працівника (підвищення тарифної ставки)
 • Самостійна робота. Відображення кадрових подій (відпустка, лікарняний лист), нарахування і виплата зарплати

Тема 7. Формування регламентованої звітності за 1-й квартал

 • Звітність про фізичних осіб 
 • Звітність в фонди соціального страхування 
 • Статистична звітність

Тема 8. Управління персоналом (управлінський облік)

 • Набір персоналу
 • Робота з кандидатами
 • Аналіз витрат на набір персоналу
 • Анкетування. Аналіз результатів анкетування
 • Атестація та навчання персоналу

Тема 9. Розрахунок управлінської заробітної плати

 • Нарахування управлінської заробітної плати 
 • Виплата управлінської заробітної плати 
 • Відображення розрахунків в управлінському обліку

МСФЗ

Тема 1. Облік за МСФЗ 
 • Основні налаштування підсистеми «Міжнародний облік» 
 • Трансляція даних з регламентованого українського обліку 
 • Введення операцій в міжнародному обліку, відмінних від регламентованого українського обліку 
Тема 2. Звітність за МСФЗ і консолідація 
 • Звітність 
 • Баланс 
 • Звіт про прибутки та збитки 
 • Звіт про рух коштів 
 • Примітки до звітів Облікова політика Консолідація

Виробництво

Тема 1. Концепція підсистеми 
 • Нормування виробництва 
 • Облік накопичення витрат і незавершеного виробництва 
 • Облік випуску продукції 
 • Собівартість продукції 
 • Додаткові можливості підсистеми 
Тема 2. Нормативно-довідкова інформація підсистеми 
 • Інформація про структуру компаній і організацій 
 • Інформація щодо номенклатури (довідник «Номенклатура», додаткові характеристики серії  
 • Нормативна система виробництва (специфікації виготовлення продукції, використання аналогів заміни матеріалів, планова собівартість продукції) 
 • Інша нормативно-довідкова інформація 
Тема 3. Облік накопичення витрат 
 • Теоретичні аспекти обліку витрат (класифікація затрат, облік незавершеного виробництва, включення витрат у собівартість) 
 • Принципи обліку витрат на підсистемі (аналітичні розрізи обліку витрат, класифікація витрат у підсистемі, регістри для обліку витрат, облік матеріальних цінностей у незавершеному виробництві, витрати майбутніх періодів) 
 • Документообіг з обліку витрат (накопичення матеріальних витрат, накопичення нематеріальних витрат, облік інших операцій з витратами у незавершеному виробництві, вплив документообігу на регістри обліку)
Практичні заняття 

Тема 4. Облік випуску продукції (послуг) 
 • Принципи відображення випуску в підсистемі (концепція і термінологія обліку випуску, регістри для обліку випуску) 
 • Документообіг з обліку випуску (випуск продукції, випуск робіт (послуг), наданих підрозділам підприємства, випуск робіт (послуг) виробничого характеру, наданих зовнішнім контрагентам) 
 • Вплив документообігу на регістри типової конфігурації 
Тема 5. Розподіл витрат 
 • Принципи розподілу витрат у підсистемі 
 • Протокол розподілу прямих витрат (створення протоколу розподілу прямих матеріальних витрат, створення протоколу розподілу прямих нематеріальних витрат) 
 • Правила розподілу непрямих витрат 
 Тема 6. Розрахунок собівартості і випуску продукції 
 • Концепція розрахунку собівартості 
 • Документ «Розрахунок собівартості випуску» (компонування переділів, розрахунок собівартості випуску продукції за прямими витратами, розподіл непрямих витрат на випуск, списання витрат, зустрічний випуск) 
Тема 7. Інші виробничі операції 
 • Облік напрацювання 
 • Облік зворотних відходів 
 • Облік браку у виробництві (брак готової продукції, брак матеріалів) 

Практичні заняття 

Тема 8. Облік операцій з давальницькою сировиною 
 • Облік операцій з матеріалами, відданими в переробку (оформлення замовлення на переробку, передача матеріалів переробнику, відображення послуг переробника за випуском продукції, надходження на склад продукції з давальницької сировини, відображення операцій за випуском продукції переробником в регістрах) 
 • Облік операцій з переробки давальницької сировини замовника (оформлення замовлення на надання послуг з переробки давальницької сировини, надходження матеріалів замовника в переробку, відображення виготовлення продукції з давальницької сировини, відображення виконання замовлення на переробку давальницької сировини, відображення операцій з переробки давальницької сировини в регістрах) 
Тема 9. Звітність підсистеми 
 • Звіти про випуск продукції 
 • Звіти про структуру собівартості 
 • Звіти про витрати 
 Практичні заняття

Планування закупівель/продажу/виробництва

Тема 1. Календарне планування продажів, виробництва, закупівель 
 • Календарне планування
 • Документ «План продажів» 
 •  Документ «План закупівель» 
 • Документ «План виробництва» 
 • Звітність за планами 
 • План-фактний аналіз 
Тема 2. Оперативне планування виробництва 
 • Документ «План виробництва за змінами» 
 • Звітність за планами 
 • Потреби виробництва 
 • Графік зайнятості робітників центрів 
 • План-фактний аналіз
Тема 3. Оперативне планування закупівель 
 • Майстер «Календарний план закупівель» 
 • Варіанти автоматичного підбору постачальників для формування замовлень постачальникам 
 • Планування за точкою замовлення 
 • Аналіз забезпечення потреб 
 • Аналіз збіжності планових даних 
Тема 4. Планування собівартості
 • Вихідні дані для розрахунку планової собівартості 
 • Розрахунок планової собівартості продукції

Бюджетування

 • Формування фінансової структури підприємства для цілей бюджетування 
 • Вивчення типів центрів фінансової відповідальності в 1С:Підприємство
 • Налаштування ЦФО на конкретному підприємстві 
 • Налаштування сценаріїв для подальшого планування 
 • Звіти підсистеми «Бюджетування» 
 • Способи введення бюджетних даних 
 • Побудова бюджету доходів та витрат 
 • Побудова бюджету руху грошових коштів 
 • План рахунків для бюджетування 
 • Введення початкових залишків за рахунками бюджетування 
 • Планування залишкових показників у підсистемі 
 • Фінансовий аналіз даних бюджетування 
 • Облік фактичних даних за бюджетом 
 • Порівняльний аналіз даних бюджетування 
 • Контроль дотримання лімітів за статтями бюджетів 
 • Мониторниг досягнення цільових значень за статтями бюджетів
Аудиторний обсяг курсу: 

80 годин

Форми проведення навчання:

Корпоративні заняття