+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Курс «Використання прикладного рішення «Бухгалтерія 8 для України“» розрахований на фахівців, що володіють знаннями в предметних галузях бухгалтерського та податкового обліку, а також базовими принципами роботи з прикладними рішеннями на основі програмного комплексу «1С:Підприємство 8».

Зміст курсу


Тема 1. Концепція прикладного рішення 
 • Вступ 
 • Призначення, галузь програми і межі прикладного рішення 
 • Ключові характеристики прикладного рішення 
 • Базові принципи автоматизації 
Тема 2. Загальносистемні механізми і принципи
 • Підприємство: організації, їхня структура та відповідальні особи 
 • Користувачі: управління списком і налаштуваннями 
 • Обмеження доступу до інформації
 • Інтерфейси 
 • Налаштування системи 
 • План рахунків 
 • Документообіг 
 • Хронологічні механізми 
Тема 3. Облік запасів 
 • Концепція підсистеми 
 • Загальні принципи і механізми обліку 
 • Нормативно-довідкова інформація 
 • Загальні принципи і механізми обліку 
 • Основні господарські схеми і процеси 
 • Закупівля товарно-матеріальних цінностей 
 • Продаж товарно-матеріальних цінностей 
 • Складські операції 
 • Опціональні господарські схеми і процеси 
 • Облік бланків суворої звітності 
 • Облік тари Комісійна торгівля 
 • Роздрібна торгівля 
 • Звітність підсистеми 
Тема 4. Облік взаєморозрахунків з контрагентами 
 • Концепція підсистеми 
 • Принципи і механізми реалізації
 •  Нормативно-довідкова інформація 
 • Документообіг товарно-грошових господарських операцій 
 • Інші операції, що впливають на стан взаєморозрахунків 
 • Акт звірки взаєморозрахунків 
 • Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ
 • Звітність підсистеми 
Тема 5 Облік грошових коштів 
 • Концепція підсистеми 
 • Принципи і механізми реалізації 
 • Облік рухів безготівкових грошових коштів
 • Облік рухів готівкових коштів. 
 • Звітність підсистеми 
Тема 6. Облік операцій з іноземною валютою 
 • Основні принципи і механізми обліку 
 • Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті 
 • Закупівля ТМЦ за імпортом. «Імпортний» ПДВ 
 • Реалізація ТМЦ на експорт 
 • Облік коштів в іноземній валюті 
 • Валютний підзвіт 
Тема 7. Облік розрахунків із підзвітними особами 
 • Облік розрахунків із підзвітними особами 
Тема 8. Оперативний податковий облік 
 • Концепція підсистеми 
 • Загальні принципи і механізми обліку 
 • Особливості відображення поточних господарських операцій у податковому обліку 
 • Податковий облік взаєморозрахунків з контрагентами 
 • Реєстрація податкових накладних 
 • Податковий облік ТМЦ, Облік нормованих валових витрат 
 • Контроль податкового обліку 
 • Облік єдиного податку 
Тема 9. Облік необоротних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів 
 • Концепція підсистеми 
 • Загальна нормативно-довідкова інформація 
 • Підсистема «Основні кошти» 
 • Підсистема «Малоцінні активи» 
 • Підсистема ««Нематеріальні активи» 
Тема 10. Кадровий облік і розрахунок заробітної плати 
 • Концепція підсистеми 
 • Загальні принципи і механізми обліку 
 • Облік кадрів 
 • Розрахунок і відображення заробітної плати в обліку 
 • Виплата заробітної плати в обліку 
 • Відображення в «1ДФ» доходів, що не є заробітною платою 
 • Звітність підсистеми 
Тема 11. Облік доходів і витрат 
 • Загальні принципи і механізми обліку доходів 
 • Загальні принципи і механізми обліку витрат 
 • Визначення та облік фінансових результатів 
 • Поточні доходи, витрати і фінансовий результат 
 • Облік витрат майбутніх періодів 
 • Витрати з податку на прибуток 
Тема 12. Облік виробничої діяльності 
 • Концепція підсистеми 
 • Принципи і механізми реалізації
 • Процеси і господарські операції 
 • Звітність підсистеми 
Тема 13. Визначення результатів діяльності і закриття періоду 
 • Визначення результатів діяльності і закриття періоду 
Тема 14. Звітність та сервісні механізми
 • Методика початку роботи 
 • Регламентована звітність 
 • Контрольні механізми 
 • Сервісні механізми 
 • Запаси 
 • Розрахунки з контрагентами 
 • Кошти 
 • Доходи/Витрати 
 • Виробництво
 • Податковий облік 
 • Заробітна плата 
 • Необоротні активи

Аудиторний обсяг курсу: 

40 годин

Форми проведення навчання:

Корпоративні заняття

Відкриті групові заняття


В ході курсу будуть розглянуті теми, необхідні для складання кваліфікаційного іспиту «Професіонал» .

Після проходження курсу видається свідоцтво.