+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Тільки для корпоративних замовників

Курс «Використання прикладного рішення «Управління торгівлею 8 для України» розрахований на фахівців, що володіють знаннями в предметних галузях обліку діяльності торговельних підприємств, а також базовими принципами роботи з прикладними рішеннями на основі програмного комплексу «1С:Підприємство 8».

Зміст курсу

Тема 1. Концепція типового рішення

 • Види обліку
 • Модель підприємства
 • Стартові налаштування інформаційної системи
 • Сервісні механізми

Тема 2. Загальні принципи роботи з конфігурацією

 • Режим проведення документів:
 • Принципи реєстрації та зберігання інформації про господарські операції

Тема 3. Базові принципи підсистеми «Управління запасами»

 • Концепція підсистеми
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні принципи обліку товарно-матеріальних цінностей
 • Загальні принципи роботи з товарними документами

Тема 4. Ціноутворення

 • Концепція підсистеми
 • Ціни компанії
 • Знижки та націнки компанії
 • Ціни контрагентів
 • Порівняльний аналіз цін
 • Протокол узгодження цін

Тема 5. Надходження товарно-матеріальних цінностей

 • Відображення господарських операцій оприбуткування ТМЦ
 • Документообіг з обліку оприбуткування ТМЦ від зовнішніх контрагентів

Тема 6. Вибуття товарно-матеріальних цінностей

 • Відображення господарських операцій вибуття ТМЦ 
 • Документообіг з обліку вибуття ТМЦ зовнішнім контрагентам

Тема 7. Складський облік товарно-матеріальних цінностей

 • Відображення господарчих операцій, пов'язаних зі складським обліком товарів 
 • Документообіг складського обліку ТМЦ

Тема 8. Облік тари

 • Відображення господарських операцій з тарою
 • Спеціалізовані засоби для роботи з поворотною тарою

Тема 9. Комісійна торгівля

 • Відображення господарських операцій приймання товарів на комісію
 • Відображення господарських операцій передачі товарів на комісію
 • Звітність підсистеми

Тема 10. Роздрібна торгівля

 • Відображення господарських операцій роздрібної торгівлі
 • Роздрібний документообіг
 • Налаштування торгового обладнання
 • Інтерфейс касира

Тема 11. Звітність підсистеми «Управління запасами»

 • Облік закупівель і продажів
 • Автоматичне формування документів покупцям

Тема 12. Управління взаєморозрахунками

 • Концепція підсистеми
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Принципи обліку взаєморозрахунків в управлінському обліку 
 • Відображення господарчих операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами 
 • Звітність підсистеми

Тема 13. Управління грошовими коштами

 • Концепція підсистеми
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Оперативний облік коштів
 • Звітність підсистеми

Тема 14. Управління товарними замовленнями

 • Концепція підсистеми
 • Операції із замовленнями покупців
 • Операції із замовленнями постачальникам
 • Облік внутрішніх замовлень
 • Резервування та розміщення товарів
 • Інші операції із замовленнями
 • Документообіг підсистеми
 • Звітність підсистеми

Тема 15. Прогнозування коштів

 • Прогнозування рухів та залишків коштів
 • Планування надходжень коштів
 • Планування витрат коштів. Забезпечення заявок за допомогою резервування розміщення 
 • Документообіг підсистеми
 • Звітність підсистеми

Тема 16. Облік взаєморозрахунків із підзвітними особами

 • Відображення господарських операцій з накопичення витрат підприємства
 • Документ «Авансовий звіт»
 • Звітність підсистеми

Тема 17. Облік витрат

 • Концепція підсистеми
 • Відображення господарських операцій за накопиченням витрат підприємства
 • Звітність підсистеми

Тема 18. Податковий облік

 • Нормативно-довідкова інформація 
 • Облік ПДВ
 • Облік єдиного податку

Тема 19. Управління відносинами з покупцями і постачальниками

 • Концепція підсистеми
 • Управління контактами
 • Аналіз відносин з покупцями
 • Документообіг підсистеми
 • Звітність підсистеми 
 • Аналіз роботи менеджерів 
 • Управління відносинами з постачальниками

Тема 20. Планування продажів і закупівель

 • Теоретичні аспекти
 • Концепція підсистеми
 • Класифікація планів
 • Нормативно-довідкова інформація та аналітичні розрізи планування 
 • Введення планових даних 
 • Реєстрація планових даних 
 • Звітність підсистеми

Тема 21. Об'ємно-календарне планування закупівель

 • Загальна послідовність планування закупівель
 • Формування потреб у товарах, скоригованих з урахуванням складських залишків
 • Задоволення потреб за рахунок замовлень постачальникам
 • Документ «Формування потреб» o Звіт «Аналіз потреб у номенклатурі»
 • Планування закупівель з «точки замовлення»

Тема 22. Зведені звіти

 • Рапорт керівникові
 • Структура оборотних коштів

Практикум

 • Заповнення стартових налаштувань і введення первинної нормативно-довідкової інформації
 • Ціноутворення 
 • Відображення фактичних господарських операцій з постачальниками та покупцями
 • Відображення операцій складського обліку
 • Відображення операцій з реалізації знижками 
 • Управління взаєморозрахунками та грошовими коштами 
 • Управління товарними замовленнями 
 • Облік операцій роздрібної торгівлі та внутрішніх товарних замовлень 
 • Відображення операцій комісійної торгівлі 
 • Відображення операцій з обліку витрат та операцій з підзвітними особами 
 • Податковий облік 
 • Планування продажів 
 • Планування закупівель 
 • Формування замовлень постачальникам 
 • Управління відносинами з покупцями і постачальниками 
 • Планування закупівель з «точки замовлення»

Аудиторний обсяг курсу: 

40 годин

Форми проведення навчання:

Корпоративні заняття

Відкриті групові заняття


В ході курсу будуть розглянуті теми, необхідні для складання кваліфікаційного іспиту «Професіонал» .

Після проходження курсу видається свідоцтво.