+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Тільки для корпоративних замовників

 Курс «Професійна робота в програмі "Документообіг 8, редакція 2.0» розрахований на фахівців, зацікавлених у набутті практичних навичок роботи з програмним рішенням «Документообіг 8»

Зміст курсу   

Тема 1. Обробка вхідних документів

 • Картка вхідного документа
 • Використання вбудованого поштового клієнта
 • Завантаження і вивантаження файлів
 • Автоматичне завантаження файлів

Практична робота: завдання по роботі з карткою вхідного документа і вбудованою поштою.

 • Створення картки нового кореспондента
 • Нумератори
 • Реєстрація вхідного документа

Практична робота: завдання з реєстрації вхідного документа.

 • Автоматичне вставляння штрихкоду
 • Ручна вставка штрихкоду
 • Друк штрих-коду
 • Пошук по штрихкоду
 • Автоматичне розпізнавання штрих-коду
 • Сканування документів
 • Призначення потокового сканування
 • Розпізнавання образів

Практична робота: завдання по роботі зі штрих-кодами документів.

 • Типові процеси, наявні в програмі: розгляд, виконання, узгодження, ухвалення, реєстрація, ознайомлення
 • Резолюції в документах
 • Переадресація вхідних документів

Практична робота: завдання по діловому процесу "Розгляд". 

Тема 2. Управління заходами

 • Список учасників
 • Запрошення на захід
 • Повідомлення виконавців по електронній пошті
 • Ухвалення завдань до виконання
 • Програма заходу
 • Бронювання переговорних
 • Протокол заходу
 • Затверждення і виконання протоколу
 • Звіти по заходам

Практична робота: завдання по життєвому циклу заходу. Вивчення порядку роботи на всіх етапах: від підготовки до контролю виконання рішень.

Тема 3. Облік по проектам

 • Картка проекту
 • План проекту
 • Виконання проектних задач
 • Облік трудовитрат
 • Звіти по проектам

Практична робота: задача по веденню проектної документації в "Документообіг". 

Тема 4. Управління договорами

 • Життєвий цикл договору
 • Створення проекту договору із шаблону
 • Папки файлів
 • Колективна робота з файлами
 • Перегляд, редагування та контроль версій
 • Шаблони файлів
 • Автозаповнення шаблонів файлів
 • Комплексний процес: узгодження, затверждення, реєстрація договору
 • Продовження, закриття договору

Практична робота: задача по роботі з договором. 

Тема 5. Підтримка паперового документообігу

 • Номенклатура справ
 • Справи, томи
 • Передача справ до архіву
 • Знищення справ
 • Журнал передачі
 • Контроль переданих документів

Практична робота: завдання з підтримки паперового документообігу в інформаційній базі.

Тема 6. Робота з внутрішніми документами

 • Внутрішні документи
 • Доступність полів внутрішніх документів в залежності від стану
 • Папки внутрішніх документів, створення ієрархії внутрішніх документів
 • Шаблони внутрішніх документів
 • Друк і вставка реєстраційного штампа
 • Комплекти документів
 • Автоматичне заповнення учасників робочої групи документа
 • Права доступу по папок внутрішніх документів

Практична робота: створення, узгодження, затвердження і виконання розпорядчих документів. 

Тема 7. Форум - колективна майданчик для обговорень

 • Створення теми форуму
 • Інформування колег про нову тему. Діловий процес "Ознайомлення"
 • Механізм форуму "Голосування"

Практична робота: створення нової теми форуму, запрошення колег до обговорення, налаштування голосування з питання. 

Тема 8. Календар. Облік робочого часу

 • Налаштування і заповнення календаря
 • Щоденний звіт співробітника
 • Хронометраж і відображення виконання робіт по завданнях
 • Звіт "Витрати часу"

Практична робота: налаштування календаря і облік робочого часу. 

Тема 9. Обробка вихідних документів

 • Вихідні документи
 • Історія листування
 • Доступність полів вихідних документів в залежності від стану
 • Шаблони вихідних документів
 • Складне узгодження документів

Практична робота: створення і обробка вихідного документа виду "Лист". В роботі використовується шаблон документа і шаблон файлу. 

Тема 10. Зв'язки між документами

 • Типи зв'язків
 • Налаштування й установка зв'язків документів
 • Нумерація за пов'язаним документом
 • Звіт з структури зв'язків

Практична робота: створення і установка зв'язку документів. 

Тема 11. Обробка звернень громадян

 • Особливості обробки звернень громадян
 • Складові процеси: обробка вхідного документа, обробка вихідного документа, обробка внутрішнього документа

Практична робота: реєстрація звернення громадянина і створення складеного процесу. 

Тема 12. Категоризація даних

 • Призначення категорій
 • Робота з категоріями об'єктів
 • Автоприсвоєння категорій

Практична робота: створення категорії документів, використання категорій для альтернативної класифікації документів. 

Тема 13. Процеси і завдання

 • Візи узгодження
 • Використання часу в термінах ділових процесів "Документообігу"
 • Персональна і рольова адресація завдань
 • Система завдань. Контроль виконання завдань
 • Перенаправлення завдань
 • Ієрархія ділових процесів
 • Зупинка ділових процесів
 • Умови маршрутизації ділових процесів
 • Періодичні ділові процеси
 • Шаблони ділових процесів
 • Додаткові реквізити процесів і завдань
 • Вирішення питань з виконання завдань
 • Перенесення термінів виконання завдань
 • Права доступу на ділові процеси і завдання

Практична робота: виконання дій з використанням існуючих бізнес-процесів 

Тема 14. Робота зі звітами

 • Формування звітів
 • Налаштування звітів
 • Розсилка звітів

Практична робота: налаштування і формування звітів. 

Тема 15. Пошук документів і файлів

 • Швидкий пошук
 • Пошук по усіх журналах документів
 • Збереження шаблону пошуку
 • Повнотекстовий пошук інформації

Практична робота: завдання з пошуку документів в інформаційній базі. 

Тема 16. Облік відсутності співробітників

 • Огляд можливостей

Практична робота: Облік часу роботи. 

Тема 17. Мобільний "Документообіг"

 • Налаштування
 • Використання на iOS і Android

Тема 18. Можливості спільного використання "Документообігу"

 • Короткий огляд інтеграційних можливостей програми.

Тема 19. Короткий огляд установки і настройки програми

 • Робота Документообіг 8 через браузер і тонкий клієнт
 • Налаштування та робота в інтерфейсі "Таксі"
 • Порядок початкового налаштування програмного продукту
 • Налаштування НДІ
 • Облік по організаціям
 • Види документів

Практична робота: підготовка інформаційної бази для виконання наскрізного практичного прикладу. Заповнення довідників, вивчення можливостей інтерфейсу "Таксі"

Аудиторний обсяг курсу: 

16 години.

Форми проведення навчання:

Корпоративні заняття

Після проходження курсу видається свідоцтво.