+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Курс «Управлінський облік і планування в прикладному рішенні «Управління торговим підприємством 8 для України» розрахований на керівників, фінансових директорів, головних бухгалтерів та інших фахівців, які володіють знаннями в предметній галузі обліку і планування торгових операцій, організації документообігу господарської діяльності підприємства, а також базовими принципами роботи з прикладними рішеннями на основі програмного комплексу «1С:Підприємство 8». 

В цьому курсі особлива увага приділяється звітності кожної підсистеми. Користувачі навчаться будувати звіти і користуватися ними для отримання всебічної інформації. Наприклад, у розділі «Складський облік» за допомогою звітів можна дізнатися, яка кількість товару є на складах, розсортувати їх за характеристиками, серіям, постачальникам, можна побачити вартісну оцінку складу, дізнатися, які товари доступні для продажу, зарезервовані, замовлені у постачальника. У розділі «Взаєморозрахунки з допомогою звітів» слухачі навчаться відстежувати заборгованість прогнозовану та фактичну, отримувати звіти за кредитними лініями і аналізувати їх за термінами боргу. Блок звітів з аналізу господарської діяльності підприємства дасть можливість оцінити валовий прибуток, оцінити в якого постачальника товар купувати вигідніше, проаналізувати витрати підприємства, прибутковість продажів за групами товарів і за контрагентами. 

Зміст курсу

Тема 1. Вступ 

Тема 2. Концепція прикладного рішення

 • Загальносистемні механізми і принципи
 • Види обліку — регламентований і управлінський
 • Підприємство та організації. Принципи обліку
 •  Користувачі, права і інтерфейси
 • Налаштування системи — 3 види налаштувань, основні налаштування.
 • Документообіг
 • Хронологічні механізми

Тема 3. Облік запасів

 • Принципи обліку товарно-матеріальних цінностей
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні механізми товарних документів, додаткові можливості обробки табличних частин
 • Ціноутворення. Ціни підприємства, ціни постачальників і конкурентів. Принципи розрахунку та фіксації цін. Прайс-лист
 • Знижки. Види знижок і порядок розрахунку
 • Закупівля товарно-матеріальних цінностей. Надходження додвитрат, ВМД, ТЗВ
 • Продаж товарно-матеріальних цінностей
 • Складський облік товарно-матеріальних цінностей. Облік ТМЦ з використанням прибуткових і видаткових ордерів. Налаштування системи при наявності декількох складів
 • Облік поворотної тари, комісійна та роздрібна торгівля
 • Звітність підсистеми — кількісний та партіонний облік. Налаштування звітів, збереження налаштувань.

Тема 4. Управління взаєморозрахунками з контрагентами

 • Основні принципи обліку взаєморозрахунків
 • Основна нормативно-довідкова інформація. Договори контрагентів, налаштування параметрів договорів. Відмінності видів взаєморозрахунків і принципи оптимального налаштування. Додаткові умови за договорами.
 • Відображення господарчих операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами
 • Звіти підсистеми, що дозволяють аналізувати заборгованість контрагентів, налаштування глибини аналітики звітів. Звіт за кредитною лінією

Тема 5. Облік коштів

 • Облік операцій в іноземній валюті
 • Концепція підсистеми
 • Облік рухів безготівкових коштів. Використання механізму проведення платіжних документів у два етапи для коректного відображення та оперативного планування платежів. Обробка — Виписка банку
 • Облік рухів готівкових коштів.
 • Облік операцій в іноземній валюті
 • Звітність підсистеми. Аналіз доступності, рух коштів

Тема 6. Облік взаєморозрахунків із підзвітними особами

 • Принципи обліку
 • Відображення господарських операцій. Коректне заповнення авансових звітів

Тема 7. Облік необоротних активів — управлінський облік

Тема 8. Облік доходів і витрат

 • Принципи обліку доходів
 • Вплив характеру витрат на облік
 • Відображення в управлінському обліку зарплати
 • Спеціальні документи для відображення фінансових витрат підприємства
 • Звітність за витратами. 

Тема 9. Облік виробничої діяльності 

 • Відображення господарських операцій з обліку виробничої діяльності в управлінському обліку
 • Звітність підсистеми — калькуляція, собівартість і ін. 

Тема 10. Управління товарними замовленнями

 • Концепція підсистеми. Вплив оперативності обліку
 • Загальні принципи — Внутрішні замовлення, Замовлення постачальників, Замовлення покупців
 • Основні операції із замовленнями покупців. Планування оплати і відвантаження. Принципи заповнення табличних частин. Коригування замовлень. Різні механізми оформлення реалізації товарів
 • Основні операції із замовленнями постачальникам. Заповнення замовлень постачальників вручну, на підставі замовлень покупців і за допомогою спеціалізованих обробок
 • Резервування та розміщення товарів. Резервування під замовлення. Звіт про доступність товарів
 • Використання внутрішніх замовлень для потреб підрозділів і інших складів
 • Інші операції із замовленнями
 • Звіти про замовлення постачальникам і замовлення покупців

Тема 11. Оперативне планування рухів коштів

 • Використання системи планування коштів для цілей управління фінансовими потоками
 • Планування надходжень коштів
 • Планування витрат коштів. Забезпечення заявок
 • Звіти — Платіжний календар, Резерви коштів

Тема 12. Об'ємне планування продажів і закупівель

 • Планування продажів і закупівель
 • Основні елементи підсистеми — горизонт і періодичність планування
 • Обробка — Помічник планування
 • Формування планів
 • Звіти 

Тема 13. Об'ємно-календарне планування закупівель

 • Основні принципи
 • Формування потреб у товарах
 • Задоволення потреб
 • Планування закупівель з «точки замовлення» 
Тема 14. Управління відносинами з покупцями і постачальниками
 • Сегментування покупців за допомогою АВС- і XYZ-аналізу
 • Управління контактами — зберігання різних видів інформації
 • Управління відносинами з покупцями — документи «Подія», механізм нагадувань, Менеджер контактів
Тема 15. Аналіз господарської діяльності торгового підприємства 

 • Аналітична звітність за закупівлями і продажами. Звіти, Продажі, Валовий прибуток, Діаграми. Зведена звітність про роботу підприємства.
 • Зведена звітність

Тема 16. Сервісні механізми

 • Пошук даних
 • Групова обробка довідників і документів
 • Пошук і заміна повторюваних елементів довідників
 • Універсальний журнал документів
 • Зовнішні обробки

Аудиторний обсяг курсу: 

40 годин

Форми проведення навчання:

Корпоративні заняття

Відкриті групові заняття


В ході курсу будуть розглянуті теми, необхідні для складання кваліфікаційного іспиту «Професіонал» .

Після проходження курсу видається свідоцтво.