+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Курс «Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні "Управління виробничим підприємством 8 для України"

Курс розрахований на фахівців, які:

 • володіють інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача персонального комп'ютера

 • володіють знаннями в предметної області бухгалтерського та податкового видів обліку, організації документообігу господарської діяльності підприємства

 • володіють знаннями та володіють навичками роботи з прикладними рішеннями на базі платформи "1С:Підприємство 8"

Зміст курсу

 • Введення
 • Концепція прикладного рішення
 • Загальносистемні механізми і принципи
  • Види обліку
  • Підприємство
  • Користувачі
  • Інтерфейси
  • Налаштування системи
 • Принципи автоматизації бухгалтерського обліку
  • Концепція
  • Налаштування облікової політики
  • План рахунків бухгалтерського обліку
  • Облік операцій
  • Коректні проводки
  • Спеціалізовані регістри накопичення
 • Облік запасів
  • Концепція підсистеми
  • Принципи обліку ТМЦ
  • Принципи роботи з "товарними" документами
  • Нормативно-довідкова підсистема
  • Ціноутворення
  • Закупівля товарно-матеріальних цінностей
  • Реалізація товарно-матеріальних цінностей
  • Повернення куплених і проданих ТМЦ
  • Складський облік товарно-матеріальних цінностей
  • Облік бланків суворої звітності
  • Облік поворотної тари
  • Комісійна торгівля
  • Роздрібна торгівля
  • Звітність підсистеми
 • Облік взаєморозрахунків з контрагентами
  • Концепція підсистеми
  • Принципи обліку
  • Нормативно-довідкова підсистема
  • Відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами
  • Звітність підсистеми
 • Облік коштів
  • Концепція підсистеми
  • Принципи обліку
  • Механізми обліку
  • Нормативно-довідкова підсистема
  • Облік безготівкових грошових коштів
  • Облік готівкових грошових коштів
  • Звітність підсистеми
 • Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами
  • Принципи обліку
  • Відображення господарських операцій з підзвітними особами
  • Звітність підсистеми
 • Облік операцій в іноземній валюті
  • Основні принципи і механізми обліку
  • Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті
  • Закупівля ТМЦ по імпорту. "Імпортний" ПДВ
  • Реалізація ТМЦ на експорт
  • Облік грошових коштів в іноземній валюті
  • Валютний підзвіт
 • Податковий облік
  • Концепція підсистеми
  • Загальні принципи і механізми реалізації
  • Особливості відображення поточних господарських операцій
  • Облік єдиного податку
 • Необоротні активи та малоцінні швидкозношувані предмети
  • Концепція підсистеми
  • Загальні принципи
  • Підсистема "Основні засоби"
  • Підсистема "Малоцінні активи"
  • Підсистема "Нематеріальні активи"
 • Облік витрат і виробничої діяльності. Облік доходів і визначення фінансового результату
  • Концепція підсистеми
  • Облік видатків і витрат
  • Облік виробничої діяльності
  • Облік операцій з давальницькою сировиною
  • Облік доходів і визначення фінансового результату
  • Звітність підсистеми
 • Звітність та сервісні механізми
  • Регламентована звітність
  • Сервісні механізми
 • Методика початку роботи
  • Параметри облікових параметрів і заповнення загальних довідників і регістрів відомостей
  • Введення залишків ТМЦ
  • Введення залишків МБП
  • Введення залишків ОС
  • Введення залишків малоцінних необоротних активів
  • Введення залишків нематеріальних активів
  • Введення залишків по капітальних інвестиціях
  • Введення залишків взаєморозрахунків
  • Введення залишків ДС
 • Практикум
 • Додатковий практикум
 • Тренінг
 • Висновок

Аудиторний обсяг курсу:

40 академічних годин

Форми проведення навчання:

Корпоративні заняття

В ході курсу будуть розглянуті теми, необхідні для складання кваліфікаційного іспиту «Професіонал» .

Після проходження курсу видається свідоцтво.